Výměna oken

Výměna oken je jednou z nejběžnějších rekonstrukčních prací, přesto není radno ji podceňovat. A nejde jen o samotný proces výběru a montáže, ale zejména o to, že se omezí přirozená výměna vzduchu a změní klima v domě.

Čemu všemu je při výměně oken potřeba věnovat pozornost, abychom byli s výsledkem spokojeni? Výměna oken by měla být součástí projektu rekonstrukce domu. I pokud „jenom“ měníme okna, měli bychom se nejdříve obrátit na odborníka, projektanta, protože by možná nemělo zůstat jen u pouhé výměny, jak si ukážeme dále.

I původní střešní okna mohou potřebovat vyměnit. Buď dosloužila, nebo je třeba instalovat okna s lepšími tepelně izolačními parametry, aby vyhověla nárokům rekonstruovaného domu. Střešní okna na výměnu mohou být vyrobena ze dřeva – okna „RE“, nebo z plastu – okna „RF“, zasklena mohou být dvojskly nebo trojskly. www.fakro.cz

Při rekonstrukci starého domu není třeba vzdávat se špaletových oken ani požadavků na snížení energetické náročnosti domu. Špaletová okna, která vyrábí a dodává společnost AZ EKOTHERM, byla vyvinuta v součinnosti s pracovníky památkových ústavů tak, aby splnila požadavky na původní vzhled kastlových oken, a přitom dosahovala vynikajících tepelně a zvukově izolačních parametrů. www.azeko.cz

Výběr okna

Jaké okno – plastové, dřevěné, dřevohliníkové? To je nejčastější otázka, ale ne ta nejdůležitější. Volba materiálu záleží na našich preferencích, finančních možnostech a především vzhledu domu. Nebudeme-li se řídit pouze cenou, ale zvolíme-li okna kvalitní, od prověřené firmy, neměli bychom chybovat. Důležitější však je otázka izolačních vlastností oken. Odpověď na ni by měl dát právě projektant tak, aby zvolená okna odpovídala tepelně izolačním vlastnostem obvodového pláště domu. K porovnání tepelně izolačních vlastností oken slouží součinitel prostupu tepla oknem Uw, který je ovlivněn především vlastnostmi zasklení (Ug), ale i vlastnostmi rámu (Uf). Tam, kde okna vyměňujeme především pro snížení tepelných ztrát domu budeme volit okna s nižším Uw, tedy lépe tepelně izolující, než u domu, který nehodláme dále zateplovat. Je třeba si uvědomit, že zlepšením izolačních vlastností oken se může vlhkost, která dříve kondenzovala na oknech a bylo snadné ji otřít, začít srážet na stěnách, protože jsou teď vůči oknu chladnější a vést ke vzniku plísní. Proto se doporučuje vzápětí po výměně oken obvodové stěny zateplit.

Efektivní a přitom stavebně jednoduché řešení představuje lokální nástěnná větrací jednotka s rekuperací KORASMART TUBE 2400E, jež umožňuje s vysokou účinností zpětně získávat teplo z odváděného vzduchu z místnosti. Jednotku lze naprogramovat i dálkově řídit pomocí chytrého telefonu nebo tabletu, takže je využitelná i v systému tzv. inteligentních domů. www.korado.cz

Pozor na vzduch a vlhkost

Nejde však jen o to, že nová okna lépe tepelně izolují, ale také mnohem lépe těsní, ba téměř dokonale. To je sice příjemné, od oken netáhne, ale omezí se tak dosavadní trvalá přirozená výměna vzduchu v domě. Tím mohou nastat problémy s nedostatkem kyslíku, jednak se můžeme v domě hůře cítit, ale mohou nám třeba hůře táhnout kamna nebo krb… Nedostatečná výměna vzduchu vede i ke zvýšení vzdušné vlhkosti, okna či stěny se budou rosit, objeví se plísně.
S výměnou oken je proto nutné pamatovat i na dostatečnou výměnu vzduchu. Nestačí se spolehnout jen na takzvanou mikroventilaci – uměle vytvořenou spáru, která není dostatečně účinná a snižuje bezpečnost oken proti vloupání. Výrobci dnes nabízejí důmyslnější a účinnější systémy větrání zabudované v rámech nebo křídlech oken, které dokonce dokáží předehřívat příchozí vzduch. Přesto se musíme naučit častěji větrat, rychle a intenzivně, nejlépe průvanem.
Anebo je třeba řešit výměnu vzduchu zcela nově – mechanickou ventilací. K dispozici jsou buď lokální větrací jednotky, které můžeme umístit do jednotlivých místností, nebo pokud se jedná o celkovou rekonstrukci je vhodné instalovat centrální systém výměny vzduchu. Vzduchotechnické jednotky jsou obvykle vybaveny rekuperací, tedy získáváním tepla z odcházejícího vzduchu.

Plastová okna OKNOTHERM jsou vyráběna z profilů VEKA, dokáží se přizpůsobit původním tvarům i barvě oken. www.oknotherm.cz

Zásadní je montáž

Každé sebekvalitnější okno může být degradováno lajdáckou či neprofesionální montáží, protože jeho bezprostřední okolí se stane tepelným mostem. Okno musí být nejen pevně přikotveno do stavebního otvoru kotvami nebo turbošrouby, ale velmi důležité je i správné ošetření prostoru mezi okenním rámem a zdí domu – připojovací spáry. Nestačí pouhé vyplnění montážní pěnou, ale je třeba, aby do ní nevnikala vlhkost z exteriéru ani interiéru. Jinak dochází ke kondenzaci vlhkosti v pěně, její postupné degradaci a ztrátě izolační schopnosti a vytvářejí se tak podmínky pro vznik plísní. Proto je nutné od montážní firmy vyžadovat parotěsné provedení utěsňovací spáry, což v praxi znamená přelepení spáry parotěsnou páskou, z vnější páskou paropropustnou, popřípadě takzvanou komprimační páskou.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 15. 6. 2017

Edit: