Voda není samozřejmost

S probíhajícími změnami počasí snad již nikdo nepochybuje o tom, že je nutné změnit náš vztah k vodě. A každý může přispět svou kapkou.

Tím, co můžeme udělat hned, je přestat vodou plýtvat. Vedle jednoduchých úkonů jako je třeba zkrácení doby sprchování, se nabízí sáhnout i po úspornějších spotřebičích, například moderních myčkách či pračkách. Chytřeji hospodařit s vodou dokáže i samotné zařízení koupelen – baterie, sprchy i toalety.
Velmi efektivní možností je využívat dešťovou a odpadní vodu. Významně mohou ke změně klimatu přispět vegetační střechy a zelené fasády. A to nejen u domů rodinných, ještě větší význam mají u bytových domů a jiných velkých budov. Tím, že zadržují srážkovou vodu a pomalu ji odpařují, přispívají ke zlepšení mikroklimatu okolí i celého města.

OKAPOVÝ SYSTÉM
Lindab Rainline na zelené střeše. www.lindab.cz

Dešťovka pro všechny

Od října loňského roku jsou z programu Dešťovka poskytovány dotace na pořízení nádrže zachytávající dešťovou vodu k zalévání zahrady v rámci celé republiky, nejen pro vybrané oblasti postižené suchem, a také pro trvale obydlené rekreační objekty. Výše podpory činí 20 000 Kč + 3500 Kč/m3, maximálně však 50 % nákladů. Podpora do výše 65 000 Kč je nadále poskytována i na akumulaci srážkové vody pro splachování.

Šetřit vodou v domácnosti pomáhají chytré produkty GROHE EcoJoy. Pákové baterie jsou vybaveny perlátorem omezujícím a zároveň provzdušňujícím proud vody tak, aby se nesnížil komfort použití, termostatické baterie s technologiemi EcoButton či Turbostat sníží spotřebu vody až o 50 %, sprchování se systémem SmartControl nabízí výběr režimu proudu a nastavení jeho objemu v jednom ovládacím prvku, samozřejmostí je vybavení toalet dvojitým splachováním. www.grohe.cz

Recyklace vody

Trendem je opětovně využít takzvanou šedou vodu – tedy odpadní vodu z umyvadel, sprch a van. Recyklace šedé vody ze sprch, umyvadel, praček a technologických procesů, tj. neobsahující fekálie a moč, produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití. Voda musí být před opětovným použitím přečištěna. Velmi efektivní je recyklace šedé vody v bytových domech. Na systém recyklace odpadní vody, který může, ale nemusí být kombinován s využitím srážkové vody, je z programu Dešťovka poskytována podpora až 105 000 Kč.

Systém zelené difuzně otevřené fasády LIKO-S zadržuje vodu, v létě chladí, v zimě zahřívá, a navíc umožňuje pěstovat téměř cokoli. www.liko-s.cz

Proč zelenou střechu?

  • Zadrží třetinu až polovinu vodních srážek.
  • Přispívá ke zvlhčování a ochlazování okolního prostředí.
  • Zvyšuje kvalitu životního prostředí obohacováním vzduchu kyslíkem a vázáním oxidu uhličitého.
  • Ochrání střešní plášť před tepelnými výkyvy a UV zářením.
  • Zvyšuje zvukově izolační a protipožární vlastnosti střechy.
  • Je esteticky nanejvýš přijatelná.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 19. 3. 2019

Edit: