Byt pro bydlení, ne pro katalog

Při prohlížení fotografi í vypovídajících o tom, jak vyhlížel byt, který jsme navštívili, před rekonstrukcí, je těžké uvěřit, že se nacházíme ve stejných prostorách. Temné nevyužité kouty, tak typické pro staré činžovní domy, zmizely. Do bytu bylo pozváno světlo, místnosti se otevřely a vzájemně propojily.

Do bytu situovaného ve druhém patře domu postaveného na rozhraní pražských Vinohrad a Vršovic se vstupuje ze společné chodby s okny, která ji dostatečně zásobí denním světlem a za hezkého počasí tím, že jsou orientována na západ, i slunečními paprsky. Ty však v samotném bytě, kde je většina obytných prostor orientována na severovýchod, měly cenu zlata. Slunce do nich nahlíželo pouze po ránu.

 

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Když si investor byt koupil, věděl, že ho musí podrobit důkladné rekonstrukci. „Byt byl velmi tmavý. Přesto jsem původně chtěl vybourat pouze jednu stěnu, ale architekt – kamarád Jan Klempíř, jehož realizace obdivuji – nás přesvědčil, aby úpravy byly razantnější,“ vzpomíná s úsměvem majítel. Autor projektu na to reaguje slovy: „Řada lidí se dnes obrací s návrhem nábytku na architekta, přestože ve skutečnosti mají problém s dispozičním řešením. Já sám mám největší radost, když lidem díky využití velkých tmavých chodeb přidám obytnou místnost. Často, protože rozpočet na rekonstrukci je velmi nízký, sice většinou nejde o designové byty, které vypadají jako z katalogu, ale jsou příjemné.“

 

JAK SE BOURALY STĚNY

V zájmu funkčnější dispozice padlo po důkladném prověření statiky stařičkého objektu podstatně více zdí, než majitelé předpokládali. Zcela zmizela původní koupelna, která zároveň představovala neproniknutelnou bariéru dennímu světlu přicházejícímu ze společné chodby. Tento krok měl velmi pozitivní dopad na osvětlení a vůbec atmosféru nejen vstupních prostor, ale i kuchyně a obývacího pokoje s jídelnou. Dále byly odstraněny dvě stěny oddělující kuchyň od jídelny a pokoje. Zůstal z nich pouze sloup, který kuchyň opticky odděluje, ale neizoluje. Zmenšením ložnice, na malý byt neúměrně velké, vznikl prostor, do kterého byly po stranách úzké chodby vestavěny samostatná toaleta a na protější straně koupelna se sprchovým koutem. V bytě přibyla i sestava skříní, která oddělila vstupní prostory od kuchyňky. Jedinou místností, jejíž stěny zůstaly na původním místě, je pracovna, sloužící v případě potřeby jako pokoj pro hosty. Stavební úpravy se pochopitelně nezúžily pouze na odstraňování zdí a stavbu nových příček. Zároveň se prováděla instalace veškerých rozvodů a odpadů, výměna elektrického topení za plynové, částečně i výměna podlah. Repasovala se dřevěná okna a dvoje dveře. Byt představoval jedno velké staveniště. V těch chvílích se jen těžko dalo věřit, že za pouhé čtyři měsíce se promění v útulný byt, který poskytne útulné a příjemné bydlení.

 

DEKORACE KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

Na tom, že byt působí čistým světlým dojmem, mají zásluhu i použité materiály, vybavení, volba barev a celková kompozice. V tomto směru připadla největší úloha fi rmě VProps, která vtiskuje podobu a atmosféru různým fi lmovým dekoracím. A interiér bytu svým způsobem rovněž představuje dekorace, ale náročnější, protože se v nich nenatáčí, ale žije. Převahu bílé barvy v bytě vysvětlují autoři slovy: „Bílá vnáší do bytu světlo a kromě toho při využití více barev může v malém bytě velmi snadno dojít k rozmělnění jeho výrazu.“ V bytě však objevíte i další zajímavé „triky“ vyzkoušené na jevišti. Nenajdete zde například centrální svítidlo. „Poutá pozornost a místnost tak opticky zmenšuje, zatímco při umístění svítidel do rohů se místnost naopak zvětšuje,“ vysvětluje majitel.

 

KVALITA ZA PŘIJATELNOU CENU

Byt ve starém domě pocházejícím ze samého sklonku 19. století měl štěstí. U jeho proměny stáli profesionálové, kterým nešlo pouze o efekt. „Při zařizování bytu není třeba používat nejdražší materiály a vybavení. I za standardní peníze můžete vytvořit něco, co vzhledem a kvalitou spadá do nadstandardu,“ vyjadřuje názor investor a autor projektu dodává: „Velkou zásluhu na konečném výsledku má i to, že rekonstrukci prováděli v pravém slova profesionálové. Firma Petra Michálka má za sebou řadu uměleckých realizací. Provedla například obložení hygienických místností s milimetrovou přesností, bez které by nebylo dosaženo žádoucího efektu. Spáry obkládaček na sebe přesně navazují, a tak je vidět, že menší mozaiky jsou násobkem větších. A tak to bylo ve všem.“

 

Alena VONDRÁKOVÁ

Foto: Robert ŽÁKOVIČ


Ing. arch. MgA. Jan KLEMPÍŘ (*1976)
autor projektu rekonstrukce


◗ Fakulta architektury ČVUT v Praze (2000)
◗ TUT Tampere, Finsko (1998 – 1999)
◗ Katedra scénografi e Divadelní fakulty AMU v Praze (2004)
◗ Autorizovaný architekt ČKA (2007)

Kontakt:
jan@jkla.cz
Společnost Vprops,
spolupráce na interiéru

 

Datum vydání: 20. 2. 2021

Edit: