Česko-kanadská škola je postavena z cihel HELUZ FAMILY

Vize zakladatelky Sunny Canadian International School Ing. Alice Štundy o kvalitním dvojjazyčném vzdělání „od školky až po maturitu pod jednou střechou“ se naplnila v září 2015, kdy byl v  Jesenici u Prahy otevřen nový moderní komplex budov určený pro 2. stupeň ZŠ a gymnázium. Ten byl postaven z cihel HELUZ Family a v areálu školy doplnil stávající objekty mateřské školky a 1. stupně ZŠ.

„Jsme bilingvní škola, naše děti umějí nejen dobře anglicky mluvit, ale umějí i anglicky žít a přemýšlet. Po ukončení gymnázia jsou připraveny na vysokoškolské studium jak v České republice, tak v zahraničí,“ představuje Sunny Canadian International School Ing. Alice Štunda a pokračuje: „Budova je úžasně světlá a vstřícná. Děti sem vcházejí s úsměvem, způsobuje to i interiér, ta spousta světla i relativně minimalistické, ale přesto útulné vybavení chodeb. Prosklená tělocvična je prostorem, kde děti nejen velmi rády cvičí, ale je to i místo, které slouží pro různá shromáždění či besedy. Škola má několik relaxačních místností, překrásnou knihovnu s průchodem na zahradu s prostornými altány, které slouží jako další výukové prostory.“

Více než dvacet tisíc cihel HELUZ FAMILY

Z architektonického hlediska byl pro 2. stupeň ZŠ a gymnázium zvolen jednoduchý koncept hmotového řešení, navrženy byly dva třípodlažní objekty, střední část tvoří prosklená tělocvična se spojovacím krčkem. Ten propojuje nejen oba pavilony, ale zároveň se stará o spojení se starším objektem mateřské školky a ZŠ. Obě nové třípodlažní budovy mají schodišťové jádro, ve vstupním pavilonu je doplněné o výtah v šachtě z pohledového betonu, který je přiznán i na stropech chodeb.
Základní půdorysný rozměr stavby je 64,0 x 27,9 m. Objekt, který realizovala brněnská společnost KALÁB – stavební firma, s.r.o., byl postaven jako klasická zděná stavba z broušených cihel HELUZ FAMILY 44 a 38 se železobetonovými stropními konstrukcemi, monolitickými průvlaky, železobetonovými sloupy, schodišti a výtahovou šachtou. Použito bylo zhruba 16.200 ks HELUZ broušených cihel HELUZ FAMILY 44 pro nízkoenergetické budovy bez potřeby dodatečného zateplení a 5.830 ks broušených cihel HELUZ FAMILY 38.

Cihly HELUZ FAMILY 44 samy o sobě dosahují součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m²K, tedy na úrovni nadstandardních parametrů na nízkoenergetickou výstavbu bez nutnosti dodatečného zateplení. Argumentů pro stavbu jednovrstvého zdiva je celá řada, zejména ekonomických, ekologických a zdravotních – stavba má delší životnost, za stejnou cenu probíhá rychleji, bez rizika technologických vad při instalaci dodatečného zateplení, jednovrstvé zdivo lépe dýchá, protože má 4-6-krát lepší difúzní vlastnosti než EPS (polystyren) používaný pro zateplovací systémy, takže nehrozí biologická ani mechanická degradace atd.

Komerční prezentace

Datum vydání: 24. 9. 2019

Edit: