Chcete mít zelenou střechu?

Zelené bydlení se vším všudy: v přírodě za Prahou, v nízkoenergetickém standardu a hlavně – se zelenými střechami Urbanscape. Zachycují dešťovou vodu, ta přebytečná stéká do retenční nádrže k zalévání zahrady. Knauf Insulation.

Vegetační střechy nejsou módní výstřelek, znamenají přínos ekologický i psychologický: Vracejí do měst zeleň a kompenzují zábor půdy velkoplošnou výstavbou. Pročišťují vzduch i mysl.

Nejenže lahodí oku, ale především odbourávají stres a poskytují prostor pro relaxaci. Ale chcete vědět, čím nejvíc zaujmou většinu „normálních smrtelníků“? Dovedou vám ušetřit peníze!

Detail velkoplošné extenzivní zelené střechy na administrativní budově přesvědčivě dokumentuje, že vedle praktické funkce má tato střecha i estetické hodnoty. MADT.

 

CO VÁM TO PŘINESE

Souvrství zelené vegetační střechy přispívá k tepelné stabilitě budovy, snižuje tepelné ztráty a chrání nosné konstrukce i hydroizolace před mechanickým poškozením a UV zářením. Vytváří rovněž doplňkovou zvukovou izolaci, přičemž útlum hluku může být opravdu citelný. Pokud použijete na střechu speciální vegetační pásy či panely z minerálních vláken, může te dosáhnout nejen podstatně vyšší schopnosti zelené střechy absorbovat a zadržet vodu (což se projeví tím, že střecha zůstane i v období sucha zelená), ale také uspořit na dimenzování nosné konstrukce (střecha bude lehčí než při použití klasického substrátu). Oproti klasickým zeminovým systémům vám minerální vegetační systémy umožní úsporu i na některých filtračních, drenážních, hydroakumulačních a separačních vrstvách, protože speciální systémy tyto funkce sdružují. Přínos zelených střech pro vnější prostředí shrnujeme v rámečku.

Vegetační střecha na rodinném domě v Bělkovicích na Olomoucku. Zelené střechy ve vnějším prostředí kompenzují záporný vliv dopravy a zdrojů vytápění či chlazení. Stavebniny DEK.

 

MÁ TO I NEVÝHODY

Spravedlivě přiznejme i nevýhody či možná rizika. Vegetační střecha má zpravidla vysoké pořizovací náklady a zvyšuje zatížení nosné konstrukce. Jestliže dojde k poškození izolačních vrstev, mohou být opravy obtížné a nákladné. Proto je žádoucí oslovit hned na začátku profesionální firmu a nic nepodcenit! Jsou však věci, kterým se nevyhnete: Pokud zvolíte střechu s intenzivní zelení (viz dále), bude nepochybně krásná, ale zaplatíte za to daň v podobě náročnější údržby (pravidelná závlaha či doplňování vegetace).

Zelené střechy a fasády významně pomáhají také v boji proti letnímu horku ve městech. Tyto „tepelné ostrovy“ dovedou snížit teplotu uprostřed městské zástavby o více než 8 °C. Česká rada pro šetrné budovy.

 

VÝCHOZÍ PODMÍNKY

Než se pustíte do výběru vegetačního střešního systému a konkrétních rostlin, musíte si ujasnit, co je u vaší střechy možné a co nikoli. Nejdůležitějšími faktory jsou sklon střechy, únosnost konstrukce a následná údržba. Únosnost střešní konstrukce je vždy snáze řešitelná u novostavby, kde můžete předem počítat se zvýšeným zatížením, které do konstrukce přináší těžká vegetační vrstva. V případě rekonstrukcí se může stát, že vám statika vůbec nedovolí střechu ozelenit… Pokud však použijete připravené vegetační pásy či panely s nižší hmotností, zpravidla vám souvrství umožní ozelenit střechu i tam, kde by to se zeminou bylo nemožné. A pak už jen musíte zvolit vhodný typ a skladbu vegetační střechy.

Dům s mokřadní střechou ve vnitrobloku činžovních domů na pražské Letné se stal celkovým vítězem ekologické soutěže E.ON Energy Globe 2017. Foto: Michal Šperling

 

NÁVRH SKLADBY

Při návrhu skladby střešní zahrady se vychází ze stejných konstrukčních zásad jako u ostatních provozních střech, tj. vlastní vegetační souvrství se realizuje bezprostředně po dokončení vrstev střešního pláště (u klasických střech hydroizolační vrstvou, u střech obrácených a kombinovaných tepelnou izolací s ochrannou textilií). Z hlediska použitých druhů ozelenění rozlišujeme extenzivní a intenzivní vegetační střechy.

Trávník nad hlavou budou mít majitelé právě realizovaného viladomu Slunné údolí v BrněLíšni. Soukromé střešní terasy, k nastěhování v létě. www.aidevelop.cz

 

EXTENZIVNÍ STŘECHA

Volíte vegetační střechu s minimální péčí? Extenzivní střešní zeleň lze charakterizovat jako odolnou, nenáročnou a do plochy se rozrůstající. Patří sem hlavně mechy, některé trávy, divoké byliny, kobercové trvalky, skalničky a některé plazivé dřeviny (rozchodníky a netřesky). Tato zeleň se navrhuje na střechách o únosnosti 60–300 kg/m 2 . Extenzivní střecha je sice pohledová, ale přesto nenáročná na zhotovení i údržbu.

Systémová skladba extenzivní zelené střechy Urbanscape: Základ tvoří lehký substrát z minerální vlny a zelený koberec z nenáročných rozchodníků, které vyžadují minimum vody a péče.

 

INTENZIVNÍ CHCE PÉČI

Intenzivní střešní zeleň zahrnuje trávníky, květiny, různé druhy keřů a stromů a navrhuje se na střechách o únosnosti až 1 500 kg/m 2 . Další možností ozelenění střechy je zeleň umístěná v kontejnerech, přemístitelných nádobách nebo velkoobjemových květináčích, která se někdy nazývá mobilní zelení. Intenzivní zelenou střechu řeší zpravidla odborná firma jako střešní zahradu, která je funkčně naplno využívána pro relaxaci a pohyb osob. Proto se o intenzivní střechu musíte také o něco intenzivněji a hlavně pravidelně starat.

 

EKOLOGICKÝ PŘÍNOS ZELENÝCH STŘECH

Zeleň na střechách pomáhá výrazně zlepšovat kvalitu vzduchu zejména ve městech: Rostliny spotřebovávají to, co my nepotřebujeme (CO 2 ), a místo toho nám dávají zpět kyslík, který je pro nás životně důležitý. Množství vytvořeného kyslíku je závislé na druhu vegetace, kterou na střechu použijete. Rozhodující je její listová plocha. Čím hustší vegetace, tím větší produkce kyslíku. Hustota olistění také určuje schopnost rostlin zachytávat prach a škodliviny z ovzduší. Kromě okysličování vzduchu dokáže zeleň také zvyšovat jeho vlhkost, čímž opět podstatně zlepšuje kvalitu životního prostředí. Zeleň na střeše navíc účinně zpomaluje odtok vody při dešti a tím snižuje zátěž kanalizace.

 

Text: Vít Straňák, foto: archiv firem a Michal Šperling

 

Datum vydání: 18. 7. 2023

Edit: