Jak se dostat na terasu?

Velké prosklené plochy vizuálně spojují obytné místnosti s exteriérem. To však nestačí, spojení musí být zajištěno i fyzicky – pohodlně a bezpečně.

Klasické balkonové dveře, u nichž při otevírání spočívá tíha jejich křídla na bočních pantech, mohou být široké jen něco málo přes jeden metr. Avšak tabule, kterými dnes potřebujeme manipulovat, jsou mnohem širší a vyšší, a tedy mnohem těžší. Na hmotnosti jim přidává i to, že sklo mezi vnitřním a vnějším prostředím musí mít vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jedná se tedy minimálně o dvojskla, nejčastěji trojskla. Princip klasických dveří není proto pro velké a těžké tabule použitelný, s většími tabulemi skla však můžeme pohodlně manipulovat díky moderním posuvným systémům. Jejich další výhodou je, že při otevírání nezabírají prostor v interiéru.

Podobně jako okna

Posuvné, ale konstrukčně velmi podobné oknům, jsou posuvně sklopné systémy (PSK), někdy zvané i sklopně odsuvné. Konstrukce se v zásadě neliší od balkonových dveří, liší se pouze použitým kováním, které umožňuje jejich posun. Jeho základem jsou vodicí kolejnice na spodním a horním dílu rámu. Otočením centrální kliky se křídlo odsune od rámu o několik centimetrů a pomocí koleček v kolejnici se posouvá před jeho pevnou část. Komfortnější variantou jsou posuvně sklopné dveře s automatickým ovládáním, jejichž křídlo se dostává do pohybu již samotným pohybem kliky, a lze je ovládat na elektrický pohon. Nevýhodou posuvně sklopných dveří je, že vyžadují rám k umístění kolejnice, v místě napojení na exteriér tak nezbytně vzniká práh. Naopak výhodou je, že je stejně jako okna můžeme sklopit do polohy ventilace.

Bez bariér

Největší komfort a maximální prosklení nabízejí zdvižně posuvné dveře – HS portály, které se pohybem kliky mírně nadzdvihnou, čímž se na horní a spodní straně odtěsní a na ložiskových pojezdech se mohou velmi lehce posunout. Ovládání je tak snadné, že s tabulemi největších rozměrů dokáže manipulovat i malé dítě. Zpětným pohybem kliky se posuvné křídlo utěsní a zároveň aretuje v jakékoli poloze, je tedy možné bezpečně větrat, i když je nelze sklápět. Práh je zapuštěn do konstrukce podlahy a vyčnívá jen pět milimetrů, maximálně dvacet. Práh bývá tepelně izolován, úniky tepla minimalizuje i důmyslné těsnění. Pořízení HS portálů je však finančně náročnější než u sklopných systémů.

Z jakého materiálu?

S tabulemi, které mohou vážit i stovky kilogramů, si dokáží poradit profily dřevěné, plastové i hliníkové. Pro jednotlivé typy oken jsou stanoveny rozměrové limity, které jsou ovlivněny použitým materiálem, druhem výztuh, hmotností celého křídla a poměrem stran. Ze své podstaty unese největší tíhu hliník, největší statická omezení má přirozeně plast.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 29. 7. 2019

Edit: