Chytrý dům s atriem

Když se majitelé pozemku na Litoměřicku rozhodli stavět rodinný dům, začínali doslova na zelené louce. K parcele nevedla ani příjezdová cesta, natož aby v okolí stály jiné domy. Architekti, kterým projekt zadali, tak museli kromě náročných požadavků na pohodlí zohlednit v návrhu i případné budoucí sousedy. Podařilo se. Dům je dnes již obklopen jinými stavbami, a přesto, že působí velmi otevřeným dojmem, je soukromí jeho obyvatel dobře chráněno.

Než ale začali odborníci z ateliéru OK Plan Architects řešit případné budoucí sousedy, vycházeli ze základních požadavků investorů na jejich nový domov. „Těmi prvotními bylo, aby dům byl v těsném propojení s exteriérem, takže velká okna, a aby zapadnul do přírodního prostředí i vzhledově. Zároveň jsme chtěli, aby na sebe samotná stavba nestrhávala zbytečnou pozornost. Obecně bylo našim důležitým požadavkem, aby byl dům nenáročný na údržbu, aby ani při procesu přirozeného stárnutí nevyžadoval péči třeba v podobě nátěrů a podobně,“ vypočítává investor Jiří Vogl.

Dům podle požadavků investora nepůsobí navenek příliš okázale, materiály použitými na obklad fasády odkazuje k tradici a přírodě.

I přes velkorysé prosklené plochy je interiér domu důsledně chráněn před zraky sousedů či kolemjdoucích.

PŘÍVĚTIVÝ A PRAKTICKÝ

Architekti pak zapracovali do projektu i další, konkrétnější nároky investorů. „Dům měl být také co nejvíce uživatelsky přívětivý. V dispozičním uspořádání to představovalo mimo jiné praktické vazby jako například návaznost určitých prostor – garáž-spíž-kuchyň a podobně. Z technického hlediska bylo jasným přáním klienta navrhnout dům jako inteligentní, který by po uživatelské stránce šetřil čas a energii. Už jen vnitřní bazén, který měl být jeho součástí, je prvkem, který k tomuto řešení nabádá,“ konstatuje Ing. arch. Jiří Vincenc, který spolu s Ing. arch. Luďkem Rýznerem projekt vypracoval.

Obě podlaží domu jsou oddělena různým materiálem obkladu.

V zimním období majitelé využívají vnitřní bazén, ale pokud počasí dovolí, upřednostňují přírodní koupání. I proto zbudovali na pozemku koupací jezírko, které milují rodiče i jejich dva synové. Žijí v něm prý i čolci a žáby.

OSVĚDČENÁ CESTA

Jak již bylo zmíněno v úvodu, k pozemku nevedla v době vzniku projektu žádná komunikace, neexistovala ani jakákoliv představa o budoucí zástavbě sousedních parcel. „S tímto ohledem i s ohledem na přání investora jsme dům navrhovali spíše jako konzervativní, z tradičních materiálů, jakými jsou cihla, dřevo…,“ komentuje celkový vzhled objektu Ing. arch. Jiří Vincenc. Na stavbu byl použit zděný systém, který vyhovuje nárokům na úspornost a nabízí ještě další výhody. „Klasická zděná technologie se nám v našich podmínkách jeví stále jako nejvýhodnější s ohledem na své akumulační schopnosti, a tím možnost plynule se vyrovnávat s klimatickými změnami, které jsou v našem podnebí běžné. Díky setrvačnosti má také nižší nároky na technologie,“ vysvětluje architekt.

TĚŽŠÍ A LEHČÍ

Dvoupodlažní stavba, která skýtá vskutku komfortní útočiště pro čtyřčlennou rodinu, navenek nepůsobí nijak pompézně, nepřitahuje pozornost za každou cenu, přesně, jak investoři požadovali. Je to mimo jiné díky promyšlenému řešení fasády – obě podlaží domu jsou oddělena různým materiálem obkladu, který odkazuje k přírodě a tradici. Architekt vysvětluje důvod: „Jelikož je spodní patro domu proporčně mnohem větší než horní, bylo potřeba je od sebe opticky oddělit. Proto na vnější obklad domu byly zvoleny dva různé materiály, těžší – přizdívka z lícového zdiva – pro první podlaží, lehčí – modřínová prkna – pro podlaží druhé. Některé cihelné prvky pak probíhají zvenčí dovnitř, aby byl podpořen efekt propojení interiéru s exteriérem.“

Subtilní schodiště zavěšené na tenkých ocelových lankách jakoby visí nad volným prostorem haly osvětlené atriem.

Kuchyni s jídelnou je možné oddělit od obývacího pokoje posuvnými dveřmi, aby mohly být prostory využívány nezávisle.

DŮM, KTERÝ SE UČÍ

Požadavek na inteligentní dům, který bude šetřit čas a energii, si v tomto případě z velké části splnil investor sám. Je totiž majitelem firmy s inteligentními řídicími systémy obchoduje. Jeho domov je tak přirozeně zářnou ukázkou, co chytrý dům umí a jaké přináší bonusy v praktickém životě – kromě významné úspory energií (v takto velkém a složitém domě více než žádoucí), tak maximální uživatelský komfort bez práce.
„Dům je nastaven tak, aby všechna zařízení, která jsou uvnitř, určitým způsobem spolupracovala. Chová se například rozdílně v situaci, kdy je někdo uvnitř, a v okamžiku, kdy je prázdný. Ale to, jak se má chovat, se učí podle způsobu života svých obyvatel. Konkrétní příklad z našeho domu? Jeho uživatelé, což je samozřejmě i manželka a děti, tedy osoby málo technicky erudované, nemusejí dělat vůbec nic, kromě toho, že si rozsvítí tam, kde potřebují, nebo roztáhnou snadným úkonem žaluzie. Nic dalšího nemusejí, vše se ovládá samo. Jiný příklad: přijdeme k bazénu, rozsvítíme světlo a bez nutnosti dalších úkonů se v bazénu automaticky spouští filtrace, zvyšuje se výkon výměny vzduchu v místnosti,“ popisuje investor a dodává: „Dům má nastavené určité priority. Třeba když v něm nikdo není, neohřívá se teplá voda, ale energie se spotřebovává jinde, což ovšem běžný uživatel netuší a tušit ani nepotřebuje.“

Koupelna v prvním patře sousedící s rodičovskou ložnicí umožňuje přístup na terasu.

PROCHÁZKA DOMEM

V prvním podlaží se kromě kuchyně, obýváku a fitness zóny s koupelnou pro použití během dne nachází pracovna, hostinský pokoj, nechybí obslužné prostory, jakými jsou spíž, technologická místnost, sklad zahradního náčiní sousedící s bazénem nebo šatna a spíž navazující na garáž. K dispozici jsou dvě terasy: větší, s krbem, navazuje na obývací pokoj, menší na kuchyň s jídelnou. Jednotlivé zóny v přízemí představují prostor bez zbytečných bariér. Pokud je třeba, lze některé „místnosti“ vymezit, je například možné oddělit kuchyň od obývacího pokoje posuvnými dveřmi, aby mohly být prostory využívány nezávisle. Jak podotýká Jiří Vincenc, prakticky se tak sice děje minimálně, ale je vždy dobré tuto možnost mít.
Druhé podlaží je pak pojaté výhradně jako intimní. Zde se nacházejí dva dětské pokoje, ložnice rodičů, dvě koupelny a dvě šatny, k dispozici jsou zde i dvě terasy, jedna přístupná z ložnice rodičů, druhá z chodby.

K vnitřnímu bazénu přináleží sauna a fitness místnost. Bazén zajišťuje možnost koupání zejména v chladnějším období.

Krb má funkci čistě společenskou, slouží pro přípravu pokrmů na venkovní terase.

SOUKROMÍ NADE VŠE

Snaha ochránit soukromí se při navrhování projektu projevila v kompaktním půdorysu, který dům charakterizuje. Dispozičně se před okolím spíše uzavírá, právě proto, aby se v budoucnu nedostaly soukromé zóny do exponovaných výhledů sousedů. Ačkoli je zde využito množství prosklených ploch, jak požadoval investor, zůstává intimita rodinného života důsledně chráněna. Nutné je to zejména v přízemí. „Všechny prostory jsou propojeny prosklením, ale z okolí není umožněn přímý pohled tam, kam by neměl být,“ potvrzuje architekt.

JÁDRO DOMU – ATRIUM

Přesto, že se dům uzavírá před nechtěnými pohledy zvenčí, působí velmi otevřeně, je zaplaven světlem, které dodává interiéru na optimismu a prostornosti. K té přispívají jak prosklené svislé plochy zajišťující téměř nerušený kontakt se zahradou, tak především atrium procházející oběma podlažími. Zajišťuje dostatečný přísun denního světla i do středového traktu a navíc tvoří zcela intimní jádro domu.

Investor Jiří Vogl s rodinou

LEHCE PO SCHODIŠTI

Dojem otevřenosti pak podporuje také nádherné schodiště, které jakoby visí nad volným prostorem haly osvětlené atriem. „Schodiště vzhledem ke svému umístění muselo být co nejsubtilnější, aby celý vzdušný prostor kolem atria ,nezavřelo´. Proto jsme ve spolupráci s truhláři navrhli dřevěnou lomenici zavěšenou na ocelová lanka, což umožňuje použít velmi tenké prvky,“ vysvětluje architekt.

STŘÍDMÝ INTERIÉR

Vlastní interiér byl navržen jako střídmý, jeho atmosféru určují dřevo a cihly, propisující se z exteriéru dovnitř, a čistě funkční bílé plochy. Čistota interiéru je záměrná, podporuje dojem prostornosti a otevřenosti, maximum nábytku přitom představují vestavěné kusy. Solitéry a střídmé doplňky se pak nesou v moderním duchu a ctí celkové, jednoduché pojetí interiéru. Za zmínku stojí ještě osvětlení. „Má dva základní okruhy. Komunikační osy jsou vyznačeny technickými svítidly – v podobě černých ,kostiček´, náladové osvětlení je pak spíše organického charakteru, pojaté s větším důrazem na design,“ uzavírá spoluautor projektu, Ing. arch. Jiří Vincenc.

VIZITKA DOMU

Realizace: 2010-2013
Zastavěná plocha: 262 m2 včetně terasy
Čistá užitná plocha: cca 240 m2
Materiály použité na stavbu: keramické tvarovky, železobetonové monolitické stropy, ocelové sloupy
Střecha: plochá, jednoplášťová
Okna: hliníková okna a fasáda Schüco
Dveře: atypické ČADAS
Podlahy: dřevěné lepené lamely
Vytápění (a ohřev vody): tepelné čerpadlo země-voda
Inteligentní technologie

OK Plan Architects

Ing. arch Luděk Rýzner (*1969)

Vystudoval SPŠ stavební, Havlíčkův Brod a ČVUT v Praze – Modul architektury
Praxe:
Atelier Penta, v. o. s., v Jihlavě
1997 zahájení činnosti OK Plan Architects
1998 osvědčení o autorizaci, člen České komory architektů

Ing. arch. Jiří Vincenc (*1985)

Vystudoval ISŠ stavební v Jihlavě a ČVUT v Praze – Fakulta architektury.
Praxe:
Architektonický ateliér 4a architekti v Praze
2003 zahájení spolupráce s OK Plan Architects

Text: Kateřina Nová
Foto: archiv firem

 

Uložit

Uložit

Uložit

Datum vydání: 11. 7. 2023

Edit: