Čím nahradit starý kotel?

Závěsný kondenzační kotel Enbra CD s průtokovým ohřevem vody

Závěsný kondenzační kotel Enbra CD s průtokovým ohřevem vody pořídíte již od 61 577 Kč (+ recyklační poplatek 57 Kč). Foto: Enbra

Máte starý kotel? Pak máte problém: Ať se jedná o nevyhovující kotel na tuhá paliva, nebo o atmosférický plynový kotel, budete ho muset urychleně nahradit za jiný, ekologičtější a úspornější zdroj energie.

Zatímco pro kotle na pevná paliva, které nesplňují alespoň 3. třídu podle normy ČSN EN 303-5, začne od 1. září 2024 platit definitivní zákaz provozování ve všech objektech určených k bydlení (nejen v rodinných a bytových domech, ale také ve stavbách pro rodinnou rekreaci), v případě atmosférických kotlů spočívá problém v tom, že se u nás už od podzimu 2015 nevyrábějí… Tento problém je nepříjemný i tím, že na výměnu plynového kotle nelze čerpat kotlíkovou dotaci. Čerpání státní podpory je možné jedině z programu Nová zelená úsporám, a to u plynových kotlů starších než 20 let.

Kotel na pevná paliva vyměníte s dotací

Jestliže měníte starý kotel na pevná paliva, máte šanci na výměnu s velmi štědrou kotlíkovou dotací. Ta může pokrýt až 95 % všech způsobilých výdajů (celkových nákladů na pořízení nového zdroje tepla), ale vztahuje se pouze na seniory a nízkopříjmové vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitostí. Pokud tuto podmínku splňujete, přísluší vám dotace více než 100 tisíc korun podle typu nového zdroje vytápění (pro kotel na biomasu činí limit 130 000 Kč, pro tepelné čerpadlo 180 000 Kč). Peníze navíc lze dostat předem, tedy jako zálohu na pořízení nového zdroje. Dotaci vyplácejí krajské úřady. Ti, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou rovněž získat dotaci, ale přes Novou zelenou úsporám: maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů a finančního limitu až 140 000 Kč (podle typu nového zdroje). Státní fond životního prostředí ujišťuje, že každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, peníze na výměnu kotle skutečně dostane.

Plyn s vyšší účinností

závěsný kondenzační kotel

Dražší model závěsného kondenzačního
kotle: Vitodens 333-F. Dotykový displej,
nerezový nabíjecí zásobník, internetové
rozhraní. Foto: Viessmann

Chcete zůstat věrní plynovému kotli? Pak budete muset vyměnit starý atmosférický za moderní, ale dražší kondenzační. A bohužel – budete se muset obejít bez dotací… Přesto nemusí jít o špatnou volbu: Prakticky všechny kondenzační kotle totiž dosahují účinnosti přes 100 %. Jak je to možné? Plynový kondenzační kotel dovede využít nejen teplo vzniklé prostým spalováním plynu, ale také energii z páry, která vzniká při hoření plynu a která u klasického (atmosférického) kotle uniká bez užitku komínem. Tato dodatečná energie vzniká při ochlazení páry a její proměně na kapalinu – tedy při kondenzaci. Účinnost běžného plynového kotle se uvádí na základě výhřevnosti plynu a pohybuje se maximálně okolo 90 % (u starších kotlů spíše 80 %). Nepočítá však s teplem uvolněným při kondenzaci. Když se tato energie připočítá, vychází účinnost kondenzačních kotlů přibližně na 105 až 110 %. Nejde o žádný trik či zázrak, jen o matematické vyjádření, kolik energie kondenzační kotel uspoří ve srovnání s tím atmosférickým.

Výdaje pro úspory

Je tedy zřejmé, že výměnou starého kotle za nový kondenzační začnete citelně šetřit své výdaje za energie, což vám v době rozkolísaných cen s těžko předvídatelným vývojem rozhodně přijde vhod. Ještě předtím vás ovšem čekají poměrně značné výdaje: Pokud nahrazujete kotel na tuhá paliva, počítejte s tím, že cena za kompletní instalaci (přípojka plynu, nové vyvložkování komína, připojení kotle na kanalizaci kvůli odvádění kondenzátu, případně napojení na efektivní systém podlahového vytápění) vás přijde zhruba na 150 tisíc korun. Výměna staršího plynového kotle za nový kondenzační pak vychází „jen“ zhruba na polovinu této částky. Celkovou cenu ovlivňuje jak výkon kotle, tak i složitost instalace. O něco dražší je rovněž varianta kombinovaného kotle pro vytápění a ohřev užitkové vody. Investice se vám může výrazně snížit díky státní dotaci, žádat ovšem musíte vždy předem (bez ohledu na to, jestli žádáte o zálohovou podporu pro nízkopříjmovou domácnost, nebo o dodatečnou dotaci z Nové zelené úsporám).

Úspora a komfort s kondenzačním kotlem

Provoz kondenzačního kotle vám ušetří až 30 % plynu oproti starému kotli atmosférickému. Ještě výrazněji (až o 50 %) je provoz úsporný ve srovnání s elektrickým vytápěním přímotopem nebo elektrickým kotlem. Ale přínos není jen v ekonomické rovině. Kondenzační kotel vám nabídne vysoký komfort obsluhy, možnost vzdálené správy a regulace systému vytápění v celém objektu. Získáte také možnost ekvitermní regulace vytápění (řídí se podle venkovní teploty, čímž zvyšuje provozní úspory a pohodlí oproti kotlům se základní regulací). Samozřejmostí se dnes stává rovněž možnost ovládání na dálku – buď pomocí klasického bezdrátového termostatu, který lze umístit na stěnu či kamkoli volně do interiéru, nebo pomocí chytrého telefonu.

Ekologický zdroj tepla

Ať už zvolíte jakékoli konkrétní řešení, můžete si být jisti, že volíte ekologický zdroj vytápění s minimálními emisemi. Cena plynu navíc v poslední době klesá, ale na to vám bohužel záruky do budoucna dát nemůžeme. Pokud chcete mít jistotu aspoň na pár let dopředu, zafixujte si aktuální příznivou cenu. Rozhodně však nehrozí občas zmiňovaný konec plynových kotlů od roku 2029. S plynem se nadále počítá v navrhovaných hybridních systémech vytápění. Moderní kondenzační kotle budete moci bez omezení provozovat a teprve po skončení jejich životnosti je možná čeká náhrada jiným zdrojem tepla. I o tom řada odborníků pochybuje. Ministerstvo životního prostředí navíc plánuje částečný návrat dotační podpory plynových kotlů. Byl by to rozumný krok, protože plynové kotle nejsou zdaleka závislé jen na zemním plynu. Jako zdroj lze bez potíží využívat také kapalný propan (LPG), jen je třeba jednoduše přenastavit software kotle, případně kotel tzv. přetryskovat, protože propan je výhřevnější než zemní plyn. Bez jakýchkoli úprav lze v kotlích už nyní spalovat také obnovitelné alternativy zemního plynu či LPG.

Odborná instalace kotle

Jestliže instalujete nový kondenzační kotel, který nasává spalovací vzduch z prostoru místnosti, není možné ve stejné místnosti používat jiný spotřebič, který odsává vzduch z tohoto prostoru a mění tak tahové podmínky. V kuchyni může negativně ovlivňovat komínový tah například blízkost digestoře. Pro odtah kondenzačního kotle lze využít stávající nepoužívaný průduch komína. Stačí, když si pomocí nové vložky v odvodu spalin necháte odborně upravit dimenzi a materiálovou odolnost. Prostor mezi novou vložkou a původním komínovým průduchem lze někdy použít pro přívod spalovacího vzduchu. Provozu kondenzačního kotle může vadit vyšší koncentrace vzdušných nečistot způsobená vařením. Zanáší totiž jeho hořáky. Vysokou účinnost kotle zajišťuje kondenzující voda, která z něj odkapává. Proto je nutné zajistit její odvod do kanalizace. Všechna úskalí instalace zvládne odborník. Amatérské pokusy o zprovoznění nezkoušejte – nadělají víc škody než užitku.

instalace fotovoltaiky na střechu

Foto: E.ON

Kombinace více zdrojů? Ano!

Dnes je prozíravé nespoléhat jen na jediný zdroj energie. Pro větší energetickou nezávislost vám můžeme doporučit například fotovoltaickou instalaci na střeše. Měli byste však zvážit jednak typ panelů, jednak typ instalace. Fotovoltaická elektrárna totiž může být propojená s veřejnou distribuční soustavou (což vám umožňuje dodávat do sítě přetoky své energie a čerpat z ní v době vlastního nedostatku), nebo může být na dodávkách energie ze sítě zcela nezávislá (tzv. ostrovní systém s akumulací do baterií). Anebo můžete fotovoltaickou elektrárnu instalovat jako hybridní: s akumulací energie, ale zálohovanou veřejnou sítí. Na domácí solární elektrárnu propojenou s distribuční soustavou (tedy i na hybridní instalaci) můžete čerpat dotaci z Nové zelené úsporám.

Typ solárních panelů

Fotovoltaické panely se skládají z křemíkových článků, které lze rozdělit na tři základní typy. Ty se liší nejen vzhledem a barvou, ale především svými vlastnostmi, výkonem i schopností proměňovat energii z rozptýleného světla. Nejčastější využití nacházejí v našich podmínkách monokrystalické a polykrystalické panely, jež za rok vyrobí srovnatelné množství elektrické energie. Pokud máte k dispozici ideální sklon střechy a orientaci ke slunci, využijete naplno účinnost monokrystalických článků (působí jednolitým dojmem a jsou téměř černé). Jejich účinnost je objektivně nejvyšší – pohybuje se v rozmezí 14–22 %. Jestliže ideální polohu střechy nemáte, musíte zvážit, jak moc se od ideálu odchyluje. Tam, kde je spíše mírná odchylka od ideální orientace (světlo přichází z boku a je více rozptýlené), využijete solární soustavu s polykrystalickými články (jejich vzhled připomíná tmavě modrou oblohu s nepravidelnými obrazci). Ty mají sice o několik procent nižší účinnost (12–17 %), ale vše doženou rovnoměrnějším výkonem.

Jestli má orientace vaší střechy k ideálu daleko, přijde na řadu instalace s amorfními čili tenkostěnnými panely. Jejich výhodou je nízká hmotnost a elegantní vzhled, mají ovšem jen poloviční účinnost ve srovnání s monokrystalickými panely (7–10 %). Při nevhodné orientaci byste proto měli mít k dispozici velkou plochu, jež vyváží minusy polohy. Na druhou stranu umí amorfní panely citlivě využít rozptýlené sluneční záření a netrpí tolik na letní přehřívání. Proto za extrémního vedra dosáhnou lepší výtěžnosti než oba typy krystalických panelů.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Enbra, E.ON, Viessmann

Datum vydání: 11. 6. 2024

Edit: