Čističky odpadních vod – to je firma EKOSYSTEM

Společnost EKOSYSTEM se specializuje na čistírny komunálních odpadních vod i čistírny průmyslových odpadních vod. Firma vypracovává technologické návrhy, projekty a dodává technologická zařízení.


EKOSYSTEM vyřeší váš problém s průmyslovou, obecní i malou ČOV

Řešíte v rámci kanalizace ČOV? Čističky odpadních vod postavené na biologickém i chemickém čištění projektuje a realizuje EKOSYSTEM. Společnost má mnohaleté zkušenosti s funkčními technologiemi a nejmodernějšími systémy. Splňují veškeré legislativní požadavky a nemáte tak problém s výslednou kolaudací dodaného zařízení. Firma pro vás zařídí vše na klíč, včetně projektové dokumentace i získání potřebných povolení. Součástí služeb je i kompletní poradenství. Odpadní voda z ČOV je vhodná pro vypouštění do zásaků a vodotečí. Často využívanou technologií je SBR (sequencing batch reactor).

U průmyslových čistíren odpadních vod se využívá zejména chemické čištění odpadních vod. Díky využití chemikálií se voda zbavuje nežádoucích látek. Vzniká tzv. procesní voda, kterou lze opět používat v průmyslových procesech. Díky tomu se firmám šetří finance a současně nedochází k zbytečnému čerpání další vody, takže jde o ekologické řešení.

EKOSYSTEM jsou profesionálové, díky kterým získáte svoji čistírnu odpadních vod rychle, bez procesních i stavebních průtahů, za dobrou cenu a v perfektní kvalitě. A nejen tu.

Zařízení a služby EKOSYSTEM

Firma nabízí výrobu plastových septiků, žump, podzemních nádrží, odlučovačů tuků a lehkých kapalin i čerpací a vodoměrné šachty. Ty lze osadit lapáky písku, dezodoračními filtry, horizontálními provzdušňovači či stripovacími provzdušňovacími šachtami.

V rámci svých služeb pro vás zrealizuje kompletní sanační práce i poskytne ekologické služby. Společnost navrhuje kroky z hlediska environmentu. Stanovuje stupně ohrožení, lokalizuje ekologická rizika a navrhuje nápravy. V souvislosti s existujícím znečištěním připravuje rizikové analýzy, environmentální posudky a odborné studie, realizuje potřebné průzkumy podzemních vod, povrchových vod i horninového prostředí, stanovuje sanační limity a realizuje projekty sanačních prací. Současně v rámci prevence navrhuje havarijní práce i enviromentální audity, poskytuje též školení v oblasti životního prostředí.

 

 

Komerční prezentace

Datum vydání: 21. 4. 2020

Edit: