Digestoř a její funkce

Kuchyňská digestoř tvoří často designovou dominantu prostoru. Někdy je to ovšem jediná funkce, kterou spolehlivě plní. Své hlavní úkoly – redukci pachů a vlhkosti, absorpci mastnoty – leckdy už tak dobře splnit nedokáže.

Ve dvou režimech

Na trhu nabízené komínové digestoře většinou mohou fungovat v režimech odsávání i recirkulace, obecně doporučovaným je však prvně jmenovaný režim (občas nazývaný vnější odtah). Páry při něm míří připojeným potrubím do ventilační šachty nebo rovnou ven z objektu. Z kuchyně tak mizí vlhkost i zápach; mastnota ulpívá na tukovém filtru. Někdy však stavební dispozice kuchyně nebo jiné okolnosti znemožňují využití režimu vnějšího odtahu, a tak přichází na řadu recirkulace. Nasátý vzduch při ní proudí přes filtry zachytávající mastnotu a přes uhlíkové filtry, které ho zbavují zápachu. Poté je z útrob digestoře vypuštěn zpět do místnosti.

 

Proč je odsávání lepší

Důležité je, že v režimu recirkulace vlhkost nedostanete ven z místnosti, po vaření je proto nutné otevřít okna. Navíc je recirkulace u většiny modelů podstatně hlučnější. „Výhodou systému odtahu par mimo objekt jsou také nižší provozní náklady, protože na rozdíl od recirkulace není třeba pravidelně měnit uhlíkové filtry, které mnohdy nejsou zrovna levnou záležitostí,“ připomíná šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.

 

Výkon není dobrým vodítkem

Pro účely testu byla použita malá místnost o velikosti 22 m3 (podlahová plocha 8 m2, výška stropu 274 cm), v níž se ukázalo, že výkon není dobrým orientačním vodítkem pro výběr. Ani v režimu odsávání, ani v režimu recirkulace totiž kvalita funkce neodpovídá deklarovaným výkonům. Při odsávání navíc výkon snižuje systém odsávacího potrubí, v režimu recirkulace zase pachový filtr.

 

Text: Vít Straňák; Foto: dTest, Shutterstock a archiv firem

 


Mastnotu odsajte

• Při vnějším odtahu je zachycování mastnoty jednoznačně efektivnější než při recirkulaci.
• Roli přitom nehraje počet tukových filtrů (stejných výsledků lze dosáhnout s jedním i se třemi filtry).
• Širší digestoř evokuje lepší účinek (má větší plochu filtrů), ale nemusí fungovat lépe: Srovnatelných výsledků dosahují modely široké 60 i 90 cm.


Pozor na zbytkovou vlhkost

• V režimu odsávání hodnotil test také to, jak rychle dokáže digestoř zapnutá na nejvyšší rychlostní stupeň snížit v místnosti vlhkost z 90 na 60 %. Na všech čtyřech plotýnkách se při tom vařila v hrncích voda.
• Všechny testované modely splnily úkol do dvou minut. Oba vítězné modely dosáhly času pod 90 sekund.
• Hůře si některé modely poradily se zbytkovou vlhkostí: na digestořích se srážela pára, v okolí filtru se na konstrukci a na zdi vytvářely kapky a občas padaly zpět na varnou plochu. Jakž takž obstála polovina modelů (všechny, které představujeme), ale známku „dobře“ získaly jen dva.


Oříšek jménem recirkulace

• V režimu recirkulace měla většina digestoří problémy jak s odstraněním zápachu, tak i s absorpcí mastnoty.
• Souboj se zápachem zvládl nejlépe vítězný model testu (viz závěrečný box): po 38 minutách provozu dokázal snížit počáteční koncentraci zápachu o 78 %.
• Dalším třem modelům (včetně zde prezentovaných) se podařilo zredukovat zápach o více než 50 %.
• V testu absorpce mastnoty obstála se ctí pouze trojice: dva nejlepší modely a vítěz ekonomické volby.
• Více než polovina digestoří v obou zkouškách propadla.


Recirkulace je hlučnější

• V režimu odsávání je míra hlučnosti digestoře obecně nižší než při recirkulaci.
• Platí to takřka bez výjimky: Pokud je digestoř v režimu recirkulace tišší, má to přímou souvislost s velmi nízkým výkonem.
• Vítězný model měl v režimu odsávání hlučnost jen 48,3 dB, v režimu recirkulace 62,1 dB.


Háček v potrubí

• I sebetišší přístroj se může stát velmi hlasitým, obzvlášť v režimu odsávání. Důležité totiž je, aby cesta potrubím byla pokud možno přímá, bez záhybů a překážek.
• Při zapojování se doporučuje zachovat průměr potrubí stejný, jako je vývod z digestoře, nepoužívat potrubí se zvlněným vnitřním profilem a použít nanejvýš jedno 90stupňové koleno.
• Odtahové potrubí ovlivňuje nejen hlučnost, ale i výkon digestoře: Čím delší nebo užší je potrubí, tím nižší je výkon.Zdroj světla

• Podstatnou doplňkovou funkcí digestoře je zdroj světla.
• Vhodnější je LED osvětlení: jednak je úspornější, jednak subjektivně jasnější než světlo z běžných žárovek. Proto stačí nižší intenzita světla.
• Někdy je světelný zdroj až vzadu u zdi. Praktičtější bývá umístění na přední straně digestoře, které lépe osvětlí varnou plochu.

 

Datum vydání: 4. 11. 2021

Edit: