Domy z výrobní haly

Myšlenka vytvářet domy průmyslově ve výrobních halách vznikla již v první třetině minulého století, kdy s ní přišel například sám Le Corbusier či neméně významný architekt Walter Gropius. Přesunout hlavní část výstavby do továrních hal má za úkol využít výhod hromadné velkovýroby, snížit pracnost a náklady na vybudování domu a zvýšit rychlost výstavby.

Představa prefabrikovaného domu má v naší zemi stále nádech uniformity, nezajímavé šedi, protože je spojena výhradně s panelovými sídlišti. Výhod prefabrikace je však možné využít i pro individuální bydlení, pro rodinné či rekreační domy. A přitom se nemusí jeden druhému podobat jako vejce vejci. Rozhlédneme-li se po Rakousku či Německu, nepoznáme, že zde montovaná výstavba zaujímá asi 40 % trhu, ve Skandinávii je ve výrobě „předpřipraven“ nejméně každý druhý nový dům.

3

2

Nosnou konstrukci domů BAHAL tvoří lehký ocelový skelet s trvalou statickou funkcí opláštěný OSB deskami a sádrokartonem, na izolaci je použita minerální vlna. Systém vykazuje výborné tepelně-izolační vlastnosti, zamezuje vzniku veškerých potenciálních tepelných mostů a úniku vnitřního vzduchu. Základem jsou z 99 % recyklovatelné materiály, takže dům nepředstavuje ekologickou zátěž, životnost je plánována na 120 let.

V HLAVNÍ ROLI ČAS 
Rychle bydlet a vázat po co nejkratší dobu peníze v rozestavěném domě, to jsou velmi důležité faktory, mající vliv na to, jakou technologií si nechat dům postavit. Oba nahrávají prefabrikovaným stavbám. Tím, že se značná část výstavby odehrává mimo vlastní staveniště, samotná výstavba – montáž domu, je mnohem rychlejší. Navíc může paralelně probíhat příprava základů, základové desky nebo pásů, zatímco se připravují jednotlivé díly „stavebnice“ nového domu. Čas však není jediným pozitivem prefabrikované výstavby. Výroba prefabrikátů s sebou přináší výhody sériové tovární výroby. Zvyšuje produktivitu, a tedy snižuje cenu výrobků, a především umožňuje stabilní kvalitu, precizní vypracování konstrukčních detailů a jejich kontrolu přímo ve výrobě. Ve srovnání s běžnou výstavbou je cena výroby prefabrikovaných dílců, jejich dopravy i montáže předem dána a nehrozí navyšování nákladů během výstavby, prefabrikované domy jsou méně citlivé na zdražování stavebních materiálů. Další výhodou je suchý proces výstavby, který není závislý na počasí ani ročním období. Nevýhodou montovaných staveb může být nutnost použít těžkou dopravní techniku a jeřáb. Na těžko dostupných pozemcích s montovanou stavbou počítat nemůžeme.

4

1

Základem modulového systému Cubespace je několik rozměrových variant modulů, je však možné navrhnout i atypický rodinný dům, a to bez zásadního vlivu na cenu. Požadavkům investora jsou přizpůsobeny konkrétní velikosti, tepelně-izolační vlastnosti i vybavení modulů. Hotový modul se osadí na základovou konstrukci a napojí na přípojky inženýrských sítí. Výhodné je založení na zemních vrutech Krinner, které ušetří čas i náklady na vybudování betonové konstrukce a hydroizolaci. Navíc se snadno demontuje bez zásadního narušení pozemku. CUBESPACE

5

6

PANELY DŘEVĚNÉ I MASIVNÍ 
Panelovou výstavbu máme spojenou s betonem, ve výstavbě rodinných domů se nejvíce prosadily lehké dřevostavby. Setkáme se však i s masivními konstrukcemi, nejčastěji s panely z lehčeného betonu. Kromě materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, se liší stupněm prefabrikace – od základních „holých“ panelů přes panely osazené okny až po panely osazené například sanitárním zařízením. Panely mohou být dodávány s konečnou úpravou vnějších i vnitřních stěn, nebo se konečné úpravy provádějí až na místě stavby. Díky počítačovému rozvoji je možné novými technologiemi vytvářet domy, respektive jednotlivé komponenty, panely, na výrobních linkách i podle individuálních projektů. Přesně podle projektu jsou připraveny otvory na prostupy a další stavební prvky. Zvláště dřevostavby takovou variabilitu umožňují. Běžně lze měnit jejich dispozici, barevné a materiálové řešení, tvar střechy i jiné prvky. Zároveň umožňují i volbu potřebných tepelně-izolačních vlastností. Základ panelu tvoří dřevěný rám, který je vyplněn tepelnou izolací a z vnější i vnitřní strany opláštěn. Skladbu tohoto sendviče je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka. Již běžným standardem je zateplení odpovídající parametrům nízkoenergetického domu, je možné dosáhnout i na úroveň domů pasivních. Zkrátka výstavba montovaných domů je dostatečně variabilní.

7

Kompletně vybavený mobilní dům Atlas nabízí plné pohodlí s obývacím pokojem, jídelním koutem, posezením ve tvaru L, jednou až třemi ložnicemi. Vyřeší přechodné bydlení, může sloužit jako rekreační objekt, v zateplené variantě je vhodný i k celoročnímu bydlení. Není pevně spojen se zemí, proto není potřeba stavební povolení. BIVAK HOMES

8

Zateplené mobilheimy určené pro celoroční bydlení jsou nejlevnější variantou bydlení, ceny začínají již od 400 000 Kč.

9

Montovaná dřevostavba MS 04 Ekonomy je klasickým bungalovem s důrazem na co nejjednodušší dispozici a tím udržení investičních nákladů v rozumných mezích. Obytná plocha domu 84 m2 zajistí dostatečný prostor pro 3 – 4člennou rodinu. MS HAUS

10

11

Domy Comfort patří mezi nejoblíbenější ze sortimentu dřevostaveb ELK. Dům Comfort 131 s užitnou plochou 131 m2 v provedení 4 + k. k. nabízí v přízemí otevřený společenský prostor, v patře pak ložnice, koupelnu a dvě šatny. Je montován z panelů ELK na bázi dřeva. Tloušťka obvodové stěny je 33,8 cm, tloušťka izolace celkem 30 cm. ELK

TROJROZMĚRNÉ MODULY 
S prefabrikací je možné postoupit ještě dále, ve výrobě je možné připravit celý prostorový modul, který může být i zařízen – osazen sanitou či třeba celou kuchyňskou linkou. Možná se v této chvíli zaleknete, protože vám na mysli vytanou nechvalně proslulé stavební buňky. Současná modulární výstavba však nabízí moduly vyrobené z kvalitních materiálů, navržené architekty a splňující všechny technické požadavky na bydlení. Základem bývá ocelový nebo dřevěný rám uzavřený stěnami vyplněnými izolací. Modul se může připravit podle individuálních požadavků zákazníka. Hotový modul se osadí na základovou konstrukci a napojí na přípojky inženýrských sítí. Modulární výstavba umožňuje kombinaci jednotlivých modulů jak do stran, tak do výšky. Rozšíření domu je možné rozdělit do etap a přizpůsobit ho měnícím se potřebám obyvatel i jejich finančním možnostem. Výrobci modulů nabízejí většinou jeden základní modul, který na malé ploše zajistí vše potřebné pro bydlení. Mladá dvojice si tak může levně a rychle pořídit své vlastní bydlení a postupně ho dotvářet podle finančních potřeb a rozšiřování rodiny, a to jak plošně, tak do výšky. Vlastní technické i dispoziční řešení modulů je velmi variabilní, omezena je pouze jejich velikost. Neomezují ji ani tak výrobní možnosti, ale možnost přepravy hotových modulů. Bývají proto vysoké nejvýše tři metry o maximálním půdorysu 12 x 4 metry.

13

14

MOBILNÍ DOMY 
Modulární výstavba přináší navíc jedinečnou výhodu, a to možnost přestěhovat se i s domem. Pokud se jedná o jeden modul, naloží se na kamion a převeze na nové místo. Dům složený z více modulů je možné rozebrat, naložit na kamion a znovu postavit. Anebo se může dům prodat bez vazby na pozemek. Rozšiřuje se i nabídka tak zvaných mobilheimů, které jsou na takové stěhování připravené. Mohou sloužit jako přechodné bydlení, rekreační bydlení, anebo dočasně vyřeší situaci na pozemku, který není určen k zástavbě. A je možné je snadno uzpůsobit i trvalému bydlení, pokud se rozhodneme zakotvit někde natrvalo. Zkušenosti ukazují, že většina takových domů zůstává na jednom místě. Zateplené mobilní domy se stávají celoročním bydlením. A pokud chcete změnit bydliště, odprodáte dům přímo na místě.

15

16

17

Dům jedním tahem – montovaný rodinný dům z dílců z lehkého keramického betonu spojuje výhody prefabrikované stavby, především rychlost, s příznivými vlastnostmi přírodního materiálu. V lehkém keramickém betonu plní liaporové kuličky úlohu kameniva a dodávají mu nízkou objemovou hmotnost, vysokou pevnost, výborné tepelně izolační a akustické vlastnosti i vysoký stupeň požární odolnosti. LIAS VINTÍŘOV, lehký stavební materiál, k. s.

18

19

Originální stavební systém pro rodinné domy SKELETSYSTEM GOLDBECK je tvořen nosným skeletem z prefabrikovaných železobetonových dílců. Umožňuje mít stavbu pod střechou již za tři týdny, navíc je možné souběžně stavět spodní i vrchní část domu, zemní práce jsou minimální, žádná ze stěn nemusí být nosná a problémem není ani komplikovaný terén či záplavová oblast.

MŮJ DŮM, MŮJ HRAD? 
Postupně se mění doba, kdy jsme celý život vázáni na jedno místo, a nejen my, ale i naše děti a děti našich dětí. Zvykáme si na to, že dům neslouží mnoha generacím, ale mladí se chtějí brzy osamostatnit, musejí se stěhovat za prací, nechtějí žít v domě, který jsme vybudovali my podle našich představ… Dům se stává spotřebním zbožím, které si koupíme, užíváme je, a je-li třeba, prodáme. Anebo ten svůj hrad přenecháme potomkům a sami si pořídíme jednoduché bydlení v přírodě. Proto domy, jejichž budováním nestrávíme několik drahocenných let a můžeme je přizpůsobovat našim požadavkům, mají velkou budoucnost.

20

21

22

23

Systém NATURA SPACE tvoří základní modul 6 x 9 m, který je možné podle potřeby rozšířit přidáním dalších satelitních místností. Konstrukční řešení odpovídá filozofii výstavby lehkých domů – Light Building, která vylučuje ze stavby všechny mokré procesy, energeticky náročné materiály a komplikované technologie. Interiér není rozčleněn na klasické místnosti, uzavřené je pouze jádro ve středu dispozice se zabudovanou koupelnou, technickým zázemím, kuchyňskou linkou a schodištěm pro výstup do druhého nadzemního podlaží, které tvoří strop jádra. Vzniká tak otevřená galerie.

 

 

Datum vydání: 22. 8. 2015

Edit: