Jak si vybrat dům?

Sendvičová montovaná dřevostavba

Sendvičová montovaná dřevostavba Comfort 131 nabízí v přízemí kromě koupelny a pracovny otevřený společenský prostor, v němž je vymezena obývací a jídelní zóna s navazujícím kuchyňským koutem, který je skryt pohledu z obývací části. Schodiště vede z chodby do patra s ložnicí s vlastní šatnou, dětskými pokoji a koupelnou s další šatnou. Individuální úpravy na přání jsou možné. Foto: ELK

Listovat katalogy a hledat dům, který by nám nejvíce vyhovoval, je obvyklá cesta, jak si dům vybíráme. I když nám nebude ušitý přesně na míru, nabídka se natolik rozšiřuje a zkvalitňuje, že si takový, který se nám bude líbit, vybereme.

Proč si vybíráme typové domy a projekty z katalogu a nezvolíme individuální projekt, který se přesně přizpůsobí našim představám a zvyklostem? Je to jen otázka rychlosti a ceny? Je to pro nás to nejjednodušší, chceme mít se stavbou domu co nejméně starostí? Možná je to tím, že už jsme si na výběr z katalogů zvykli u jiného zboží, listujeme a zvoláme: „Ten chci!“ Nevíme, co chceme, dokud to neuvidíme? Obdobně, jako si koupíme kabát v obchodě, než abychom si ho nechali ušít na míru. V obchodě si ho můžeme vyzkoušet a zjistit, zda nám sluší nebo ne. S krejčím se musíme nejdřív domluvit, a teprve až látku rozstříhá a sešije, poznáme, zda jsme se rozhodli správně. Je to tedy otázka jistoty? Nebo odvahy? Nepátrejme v této chvíli po našich pohnutkách a podívejme se na to, nač si dát při výběru pozor, aby jistota byla opravdu jistotou. Tak jako ve všech jiných oborech i zde se vedle kvalitních fi rem setkáváme s těmi, kterým na dobrém jménu tolik nezáleží.

STAVBA I S PROJEKTEM

Pro ty, kteří chtějí mít s výstavbou domu co nejméně starostí, je vhodné vybrat si typový projekt od společnosti, která jej nabízí i s kompletní realizací – takzvaně na klíč, kdy nám dodavatel předá dům zcela hotový, třeba i s instalovaným zdrojem vytápění či kuchyní… Pokud se chceme více realizovat nebo nemáme dostatek financí na hotovou stavbu, je možné zakoupit dům v různém stadiu rozpracovanosti, třeba jen hrubou stavbu nebo stavbu bez konečné úpravy vnitřních povrchů a podobně. Vybíráme-li si mezi více možnostmi, musíme proto srovnávat srovnatelné, vždy si pečlivě hlídat, co vše obsahují nabídky srovnávaných firem. Někdy je například třeba mít připravenou základovou desku, někdy jsou základy součástí dodávky.

Nevýhodou všech typových projektů je, že nepočítají s konkrétním pozemkem, většinou jsou určeny pro rovinaté nebo jen mírně svažité pozemky, předem není znám tvar pozemku, jeho orientace ke světovým stranám a jaké je jeho okolí. To omezuje náš výběr, nesmíme se tedy nechat unést vzhledem domu a dispozicí vyhovující naší rodině. Pozvěte si raději na pozemek projektanta, který vám nabídne všechny typy domů, které by na vašem pozemku mohly stát. Firmy nabízejí možnost projekt upravit, orientaci domu je však možné jen zrcadlově převrátit. Za změny v projektu musíme většinou zaplatit. Některé firmy neprovádějí změny, které zasahují do nosné konstrukce domu, některé ano, ale musíte za ně samozřejmě zaplatit více než za méně náročné změny. O tom, co, jak a za kolik je možné v projektu upravit, je třeba se informovat na samém začátku jednání s firmou, dříve, než projektant cenu do dokumentace zanese.

typový zděný dům

Zděný dům Ekonomik N14-2 je navržen v základní variantě z pórobetonových tvárnic YTONG, splňuje parametry nízkoenergetických domů. Zvolit je možné i keramické zdivo Porotherm či technologii ztraceného bednění Velox. Dům 3+1 s garáží nabízí užitnou plochu 131,3 m2 na zastavěné ploše 86 m2. Foto: EKONOMICKÉ STAVBY

Výhodou typových domů je, že můžeme téměř okamžitě jednat s úřady, ohlásit stavbu nebo žádat o stavební povolení. Určitě bychom se na stavebním úřadu měli včas informovat o místních regulačních předpisech, zda jim dům, který jsme si vybrali, odpovídá. I sami bychom měli kriticky posoudit, jestli vhodně zapadne do okolní zástavby. Stavby typových domů probíhají rychle podle zaběhnutých pracovních postupů, které jsou prověřeny praxí. Přesto bychom měli sledovat, zda jsou postupy dodržovány, jak pečlivě pracují řemeslníci… Například přehlédnuté protržení izolační fólie či nedokonalý spoj může znamenat nepříjemné komplikace v budoucnu. Není od věci sjednat si proto nezávislý stavební dozor. Výhodou je, že v případě závad je jasné, kam reklamaci směřovat – není se třeba dohadovat, zda je chyba v projektu nebo realizaci. Dodavatelská firma odpovídá za celou dodávku.

JAK KUPOVAT PROJEKT?

U typových projektů, které zakoupíme a sami se postaráme o realizaci, je poněkud obtížnější rozpozná jejich kvalitu. Firmy, které nabízejí projekt i s realizací domu, obvykle mají i vzorové domy, se kterými se můžeme fyzicky seznámit. U projektů máme většinou možnost prohlédnout si vizualizace, někdy i uskutečnit virtuální prohlídku domem, ale je obtížné poznat, jak kvalitní je sám projekt, podle kterého chceme stavět. Hodně napoví vzorový projekt, proto si ho nechme při jednání vždy předložit.

Typový zděný rodinný dům

Zděný rodinný dům Osmička je řešen jako jednopatrový 3 + 1 s možností rozšíření o obytné podkroví. Technicky velice snadno řešitelný, možnost umístění i na menší pozemky, orientace vstupu severním až východním směrem. Zastavěná plocha 87,4 m², užitná 68,7 m², obytná 49,3 m². Foto: BETONOVÉ STAVBY GROUP

Některé firmy nabízejí projekt pro stavební povolení v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem, zpracovaný v měřítku 1:100. Projekt pro stavební povolení nevyžaduje podrobné rozpracování detailů, jako ukončení střechy, napojení izolace kolem okenních otvorů, překladů… Stavět podle něho lze, ovšem vede k improvizaci na stavbě, která je zdrojem budoucích poruch, vícenákladů a nepříjemného dohadování o ceně. Buď si musíme sehnat projektanta, který nám připraví prováděcí projekt s vypracováním detailů, nebo ho bude muset připravit stavební firma. Tím se však ochudíme o výhodu typových projektů – promyšleného a odzkoušeného řešení. Ušetříte si starosti, vyberete-li si projekt od firmy, která automaticky dodává také podrobné výkresy detailů v měřítku 1:50.

Pokud má projekt sloužit jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele stavby, určitě se vyplatí nechat si vypracovat takzvaný výkaz výměr, který přehledně shrnuje rozsah a množství různých druhů konstrukcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby. Výkaz výměr použijeme jako podklad ve výběrovém řízení, budeme mít přehled, co vše oslovené firmy zahrnuly do své cenové nabídky. Pokud si necháme zpracovat i položkový rozpočet, v němž jsou položky z výkazu výměr doplněny o aktuální ceny, získáme i kontrolní listinu pro porovnání ocenění prací a dodávek. A případně ho využijeme jako dokument k žádosti o úvěr. Tyto dokumenty nebývají standardními součástmi projektu, protože nejsou potřeba v případě, že stavíme svépomocí nebo předem víme, kdo bude stavbu realizovat.

Text: Miloslava Perglová
Foto: se svolením firem MS HAUS, BETONOVÉ STAVBY GROUP, DŮM RAZDVA, EKONOMICKÉ STAVBY, G SERVIS CZ, THERMO PLUS, ELK

Uložit

Datum vydání: 16. 3. 2024

Edit: