Do čeho převléci střechu?

Chystáme-li se k výměně střešní krytiny, ať již z důvodu jejího vysokého stáří, či třeba kvůli rekonstrukci podkrovních místností, budeme stát před otázkou, čím tu původní nahradit.

U starších domů se nejčastěji setkáváme s pálenými taškami, eternitem, či pozinkovaným plechem. Již méně často třeba s dřevěnými šindeli, či břidlicí. I když při výměně krytiny sáhneme po stejném typu, mohou nám současné výrobky nabídnout vyšší užitnou hodnotu. Například kvalitnější úpravu povrchů, které nevyžadují údržbu, zamezují ulpívání nečistot či zarůstání střech mechem. Trendem je i snižování hmotnosti a snadnější pokládka moderních krytin.

Velkoplošná posuvná taška Figaro Deluxe
vytváří klidnou rovnou hladkou strukturu, drážky
ve vertikálním i horizontálním směru zajišťují
bezpečnou ochranu podstřeší v náročných
klimatických oblastech, možnost posunu až
o 35 mm umožňuje zachování původního
laťování. www.tondach.cz

Podle čeho vybírat?

Stejně jako u nových střech jsou základními faktory výběru krytiny sklon střechy, její složitost, klimatické a lokální podmínky. A samozřejmě otázka samotného vzhledu. U rekonstrukce pak navíc přistupuje stav střešní konstrukce. Je tedy nezbytné provést statické a stavební posouzení, a nechat si zpracovat projekt. Jak jsme zmínili v předchozím článku, vyplatí se i v případě, kdy pouze měníme krytinu bez větších zásahů do krovu. I u jednoplášťových nezateplených střech se totiž doporučuje při kompletní výměně krytiny použít hydroizolační fólii, která zachytí hnaný déšť, zafoukaný sníh či vlhkost v případě poškození. Pak je třeba vytrhat stávající laťování, položit pojistnou hydroizolaci a pomocí kontralatí a nového laťování vytvořit ventilační mezeru. Vznikne tak dvouplášťová odvětrávaná střecha, která lépe chrání před vlhkostí a je připravena pro případné budoucí zateplení.

Jak zachovat stejný vzhled

Pokud neprovádíme zásadní rekonstrukci domu, není obvykle důvod měnit vzhled střechy. Tomu, abychom použili stejnou krytinu, však může bránit stav krovu, i když je hmotnost nové střešní krytiny stejná jako ta původní. Nejde jen o zdravotní stav krovu, ale také o to, že v případě současného zateplení střechy musí unést i poměrně značnou tíhu tepelné izolace. V tom případě máme možnost zvolit imitace původní krytiny, avšak s výrazně nižší hmotností. Nejčastěji se setkáváme s plechovými krytinami napodobujícími pálené střešní tašky či třeba eternitové šablony, na trhu však najdeme i plastové výrobky imitující dřevěné střešní šindele či přírodní břidlici. Jinak je potřeba provést i rekonstrukci krovu, či vybudovat nový.

Šindel EUREKO DDS z recyklovaného plastu je věrnou kopií dřevěného štípaného šindele. Výhodou je jeho dlouhá životnost bez nutnosti údržby, nízká váha, nenasákavost, nepropustnost a proti dřevěnému šindeli zhruba třetinová cena. www.sindel-stresni.cz

Klasika stále v oblibě

Tradice skládaných taškových střech je u nás hluboce zakořeněna, a proto mají pálené tašky u rekonstrukcí stále přednost. Jak jsme řekli – v případě, že to dovolí stav krovu nebo budujeme nový, který bude dimenzován tak, aby unesl i těžkou krytinu. Pokud sáhneme po pálené, můžeme volit nejen z režných úprav, které nejlépe odpovídají vzhledu původní krytiny, ale i po taškách engobovaných či glazovaných, jejichž povrch je speciálně upravován, je tedy odolnější a nedochází k zanášení nečistotami. Tyto tašky navíc nabízejí i mnoho jiných barev, než jen klasickou červenou.
Alternativu pálené krytině vytvářejí betonové tašky, které nabízejí zhruba stejné užitné vlastnosti a širokou škálu povrchových úprav a barev.
Dokonce již není výrazný rozdíl ani ve hmotnosti, ač se obecně betonové považují za těžší. Hmotnost se totiž velmi liší u různých druhů tašek, ať pálených či betonových – zatížení krovu taškami se pohybuje od 40 do 80 kg na metr čtvereční, u některých tvarů tak může být zatížení větší u pálené krytiny oproti betonové. A podobně je to i s cenovými relacemi. Betonová krytina je zpravidla levnější, záleží však na srovnání konkrétních typů. Navíc výsledná cena může být velmi ovlivněna cenou doplňkových prvků. Proto je vždy dobré nechat si vypracovat návrh ceny na konkrétní projekt.

Betonová střešní krytina Terran SYNUS z vysoce kvalitního barevného betonu s hladkým, dvakrát barveným akrylátovým nástřikem s lakem. Barvivo obsahuje i samotná základní směs, což zajišťuje stálost barvy. www.terrran.cz

Pro rekonstrukce jako stvořené

Vzhledem k velmi nízké hmotnosti nacházejí při rekonstrukcích uplatnění plechové krytiny. Nejznámější je falcovaný pozinkovaný plech, v současné době však již máme širší výběr. Moderní plechové krytiny jsou povrchově upravovány pomocí polyuretanových a polyesterových vrstev tak, aby nepoškozené vydržely i desítky let, nevyžadují proto pravidelný nátěr jako pozinkovaná ocel. A některé jsou zcela bezúdržbové, zejména ty, které získávají na vzduchu ochrannou patinu jako titanzinek a měď. Cenově dostupnější je extrémně lehký hliník, který také nevyžaduje údržbu. Plechové střešní krytiny mohou být profilovány do tvaru klasických skládaných tašek, nebo mohou mít tvar eternitových šablon či střešních šindelů. Vyrábějí se buď ve větších formátech, nebo v podobě jednotlivých tašek či šablon. Malé formáty jsou žádanější právě u rekonstrukcí, protože se mohou snadněji přizpůsobit i složitějšímu tvaru střechy.

Moderní vláknocementové krytiny nemusí mít pouze vzhled klasického čtverce, ale dodávají se i obdélníky nebo tvary imitující vzhled břidlice, které se dobře uplatní při rekonstrukcích starších domů. www.cembrit.cz

Co s eternitem?

Od třicátých let 20. století se na střechách objevují azbestocementové krytiny, které se staly také tak trochu klasikou. Bohužel obsahují zdraví škodlivý azbest. Nově je můžeme nahradit vláknocementovými krytinami, které jsou již zdravotně zcela nezávadné. Sejmutí staré eternitové krytiny je nutné svěřit odborné firmě, protože je s ní podle zákona nutné zacházet jako s nebezpečným odpadem. Ale pokud máte takovou krytinu na střeše ještě v dobrém stavu, můžete ji nechat dosloužit. U nepoškozené krytiny, se kterou se navíc nijak nemanipuluje, žádné poškození zdraví nehrozí. Vláknocementová krytina však může být dobrou volbou tam, kde je třeba při rekonstrukci zvolit lehčí krytinu, než byla původní.

Nejmladší zástupci

U rekonstrukcí se úspěšně uplatňují asfaltové neboli bitumenové šindele. Jednak proto, že se řadí mezi lehčí střešní krytiny, váží od 9 do 12 kg/m2, a zejména proto, že jsou dobře tvarovatelné. Největšími nováčky jsou plastové krytiny, které dokáží opravdu velmi zdařile napodobit vzhled starých střech pokrytých dřevěnými šindeli či břidlicí. Jsou vítanými pomocníky při výměně krytiny na střechách starých stavení a chalup, nejen kvůli vzhledu, velmi nízké hmotnosti, ale i cenové dostupnosti.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 16. 11. 2018

Edit: