Zděte a nezateplujte!

Víte, že jednovrstvé zdivo z cihel či tvárnic bez dodatečného zateplení tvoří dnes jeden ze základních materiálů pro výstavbu pasivních domů?

Tvárnice toho ovšem umí podstatně víc. Vyniká přesností, trvanlivostí, prodyšností, akumulací tepla i perfektní zvukovou izolací. A pokud myslíte ekologicky, oceníte kvalitní nepálené cihly nebo lehké pórobetonové tvárnice. A také systém, který vám umožní postavit z jednoho materiálu celý dům.

RYCHLE A PŘESNĚ

Začněme u broušených cihel, které nabízejí lákavou možnost rychlého a přesného zdění na tenkovrstvou maltu, lepidlo nebo speciální pěnu. Díky minimální výšce ložné spáry dosahuje zdivo lepší tepelné izolace. Základ systému tvoří cihelné bloky s přesnou výškou 249 mm, jejichž ložné plochy jsou zabroušené do vodorovných rovin. Můžete je použít na obvodové zdivo i příčky. Velmi dobře izolují tepelně i zvukově, akumulují teplo a regulují vlhkost vzduchu v interiéru. Principy přesného zdění dodržují i broušené cihly vápenopískové nebo betonové (viz dále), vždy je však nutné dbát na perfektní založení stavby.

VÝZNAM PRVNÍ ŘADY

Kritickým místem s vysokými nároky na precizní provedení je založení první řady cihel, která se zpravidla pokládá do maltového lože na pevném odizolovaném podkladu. Tato řada musí být dokonale rovná, protože na milimetrové vrstvě speciální tenkovrstvé malty nelze nic vyrovnat – na rozdíl od 12 mm vysokého maltového lože při klasickém zdění. Pokud stavíte svépomocí, doporučujeme využít alespoň pro založení stavby pomoc odborníka: I malá chyba se zde totiž přenáší do dalších řad zdiva a může mít nepříjemné následky. Naopak přesné založení znamená velký vklad pro celou budoucí stavbu.

ZBAVTE SE HLUKU

Jste citliví na hluk? Chcete se zbavit obtěžujících zvuků uvnitř bytu, mezi byty nebo dokonce mezi domy? Řešení vám nabízejí akustické cihly se speciálním děrováním, které při správném použití zajistí téměř dokonalou zvukovou izolaci. Akustické stěny mohou být jednoduché či dvojité: ty jednoduché se omítají z obou stran, dvojité vždy jen z vnějších stran. Mezera mezi vnitřními stranami dvojité akustické stěny musí být vyplněna minerální izolací (nikdy ne polystyrenem – ten by akustické vlastnosti zhoršil!). Účinek akustické stěny může oslabit rovněž nesprávné zabudování zdicích prvků v místech, kde dochází ke zvukovému propojení konstrukcí. Proto se i tady vyplatí pomoc odborníka.

TŘI V JEDNOM

Ctíte zásadu, že čas jsou peníze? Rychlost, přesnost i zvukovou izolaci najednou nabízejí broušené akustické cihly. Díky zabroušení obou ložných ploch se zdí jednoduše na tenkovrstvou maltu nebo zdicí pěnu – a rychlost zdění se tím zvýší až o 30 %. Jestliže kladete důraz na nosnou funkci akustického zdiva, pak vám poslouží zalévané šalovací cihly. Otvory v nich se při zdění zcela vyplní betonem nebo maltou. Výsledné zdivo opět zvládne plnit tři různé funkce: Zachová si účinnou izolaci proti hluku, ale díky vysoké objemové hmotnosti bude zároveň spolehlivým statickým prvkem s dobrou akumulací tepla.

BEZ ZATEPLENÍ

Největší hit ovšem představuje zdění v jedné vrstvě, které už nepotřebuje žádné zateplení pod vnější nebo vnitřní omítkou. Je pohodlné, při stavbě vám šetří čas i práci, později peníze za vytápění (nebo za letní klimatizaci) a také obytný prostor v interiéru. Nové typy cihel a tvárnic pro obvodové zdivo jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako standardní pálené cihly, ale mají promyšlený systém dutin či voštin, které zpravidla vyplňuje vložený izolant (pěnový polystyren EPS, expandovaný perlit nebo minerální vata). Důležité je, abyste měli už v okamžiku výběru promyšlený efekt, jehož chcete dosáhnout (jen tepelná izolace, kombinace se zvukovou izolací, úspora vnitřního prostoru). Zatímco termoizolační efekt samotný dokonale splní EPS, pro univerzální tepelnou i zvukovou izolaci doporučujeme minerální vatu. Pokud však zápasíte především s nedostatkem vnitřního prostoru, nepotřebujete zdivo tloušťky 50 cm. Nízkoenergetického standardu totiž dosáhnete již při tloušťce zdiva 38 cm (například pomocí broušených cihel) – a 12 centimetrů ušetřených po celém obvodu stavby se citelně pozná!

Betonová opěrná a plotová zídka z rumplovaných lícových cihel věrně imituje originál. Presbeton.

TŘI HLAVNÍ PARAMETRY

Dobrou zprávou je, že kvalitní cihelné zdivo dneška by nemělo mít žádnou zásadní slabinu. Při výběru se však vyplatí ohlídat tři základní parametry: minimální tepelný prostup, dobrou akumulaci tepla a vysokou paropropustnost (difuzní schopnost). Všechny izolanty uvnitř cihly jsou upraveny jako hydrofobní (nesmáčivé) a zároveň paropropustné, takže vlhkost se může dostat pouze do cihlového střepu a z něj se pak odpařuje. Právě to je podstatná výhoda oproti vnějšímu kontaktnímu zateplení, kde zejména při rychlé realizaci novostaveb hrozí srážení stavební vlhkosti ve zdivu a následný vznik plísní. Při jednovrstvém cihelném zdění se vám nic podobného stát nemůže.

CHYTRÁ EKOLOGIE

Historie nepálených cihel je velmi dlouhá: Nejprve se z nich zdily komíny, později celé domy. Teprve na konci 19. století je vytlačilo zdokonalení nové technologie pálených cihel. Dnes se však výrobci k nepáleným cihlám vracejí, protože žádná jiná cihla nedokáže tak dokonale regulovat vnitřní mikroklima. Dům „dýchá“ celým svým povrchem, interiér si uchovává stálou teplotu i vlhkost a působí protialergicky. Bez složitých technologií jsou nepálené cihly dokonale „chytrým materiálem“, který vytváří zdravé vnitřní prostředí. Pro kůži je nepálená hlína zcela nezávadná, její dotek navíc působí příznivě na psychiku člověka.

VYROBTE SI CIHLY

Další výhodou nepálených cihel je, že pro jejich výrobu lze využít hlínu přímo ze staveniště – vhodné jílovité zeminy se nacházejí zejména na střední a jižní Moravě. Ručně vyrobené cihly však musí zhruba měsíc vysychat v dobře větraném prostoru bez vlivu slunce a deště. Ani pak ale nemají potřebnou pevnost a stabilitu na vnější obvodovou konstrukci domu. Na trh průmyslové výroby vstupují také tzv. stabilizované nepálené cihly, do nichž se přidává příměs přibližně 6 % vápna nebo cementu. Díky tomu získávají cihly na pevnosti a stabilitě, takže je lze použít i pro zdění vnějších nosných stěn, ale i taková stěna musí být dodatečně zateplena přírodní izolací. Pro zlepšení manipulace se dnes nepálené cihly také vylehčují dutinami, perlitem, keramzitem či expandovanou břidlicí. Dutiny v cihlách (HELUZ NATURE Energy) navíc výrazně urychlují proces jejich schnutí při výrobě.

FOTO: CREATERRA

CIHLY NA KOUKÁNÍ

Český stavební trh nabízí také širokou škálu pohledových cihel, případně cihelných obkladových pásků. Domy z těchto cihel jsou velmi dekorativní a útulné, ovšem izolační funkce materiálu zde ustupuje do pozadí. Pohledové cihly plní především zdobnou funkci a jejich povrch se neomítá.

KLAMÁNÍ TĚLEM

Vypadá jako klasická cihla z pálené hlíny, ale není z hlíny. Co je to? Věrná imitace z betonu. Betonové lícové cihly mohou mít povrch hladký nebo rumplovaný (záměrně otlučený) a dají se použít ke zdění budov, zídek, oplocení, sloupků pergol i jiných zahradních staveb. Nesplňují špičkové izolační parametry, jsou však trvanlivé, mrazuvzdorné a jejich výroba je šetrná vůči životnímu prostředí. Důvodem k jejich volbě může být cenová úspora ve srovnání s originálem cihelného zdiva.

MÁTE RÁDI BÍLOU?

Přírodní cihla ovšem dnes nemusí být z hlíny. Vápenopískové cihly jsou šedobílé a jejich hlavní složky tvoří nehašené vápno, křemičitý písek a voda. Nabízejí široké možnosti využití a snesou velmi přísná měřítka: Jsou trvanlivé, přesné, pevné, skvěle izolují zvukově i tepelně a umožňují rychlou výstavbu. Také z vápenopískových tvárnic můžete postavit dům v pasivním standardu. Stěnu lze klasicky omítnout, obložit nebo dokonce ponechat jako pohledovou.

PŘÍRODA A SYSTÉM

Bílý je rovněž pórobeton: Materiál s téměř stoletou tradicí obsahuje 100 % přírodních surovin (křemičitý písek, vápno, vodu) a díky své porézní struktuře přirozeně dýchá a udržuje ideální vlhkostní mikroklima. Navíc pohlcuje pro zdraví nepříznivé kladné ionty a svým zásaditým složením brání vzniku plísní. Vyniká také tepelnou izolací. Speciálně pro jednovrstvé zdění je určena řada tvárnic Lambda YQ, s níž dosáhnete hodnot pasivní výstavby bez dodatečného zateplení. Vyrábí se až do šíře 55 cm, tedy pro opravdu masivní zdivo s vysokou schopností vytvářet teplotně stabilní prostředí. Důležité pro celkové kvalitní provedení stavby je, že výrobce nabízí na současném trhu nejucelenější stavební systém. Najdete zde prvky jak pro kompletní hrubou stavbu (stropy, střechu, schody), tak i pro vnější a vnitřní povrchové úpravy a řešení detailů (např. žaluziový kastlík). Toto ucelené pojetí stavby klade důraz na optimální tepelnou izolaci, konstrukční detaily a eliminaci chyb. Značka Ytong je vyhledávána i svépomocnými stavebníky: jednak pro snadnost práce (systém se podobá skládačce), jednak pro širokou nabídku doplňkových služeb.

TEXT: VÍT STRAŇÁK
FOTO: ARCHIV FIREM

Datum vydání: 18. 5. 2020

Edit: