KOMÍN ZNOVU A LÉPE

Tradiční zděný komín v novém, zatepleném kabátě. HELUZ.

 

Pokud se odhodláte k rekonstrukci starého komína, rozhodně neuděláte chybu. Kompletní komínový systém vám ušetří nejen starosti, ale i peníze za vytápění.

Komínový systém dnes zahrnuje nosný plášť, tepelnou izolaci a vnitřní vložku. Pro dlouhodobý kvalitní tah komína ovšem nestačí jen pořídit funkční systém. Navíc je nutné pravidelně pečovat o spalinovou cestu (čištění, kontroly a revize).

Keramický komín s bílým návlekem Štuko, který imituje omítku, a s kvalitním věncem (komínovou hlavou). Ciko.

 

FUNKCE KOMÍNA

Jaké funkce musí plnit moderní komín? Tou základní zůstává nadále odvod spalin od spotřebiče. Vedle toho ovšem musí spalinová cesta s komínem dlouhodobě zajišťovat stoprocentní spolehlivost a bezpečný provoz spotřebiče, stejně jako jeho optimální fungování s nejvyšší možnou účinností. Aby komín tyto úkoly zvládl, mělo by jít skutečně o ucelený systém, který nezapomenete vždy před topnou sezonou nechat odborně zkontrolovat. Ostatně vám tuto povinnost ukládá zákon o požární ochraně – viz rámeček.

Třívrstvý komín Ciko Nerez nabízí i elegantní fasádní řešení bez vnějších spon. Lze realizovat jako klasický komín (cena od 21 656 Kč), nebo svislý kouřovod (cena od 18 270 Kč). Ciko.
Detail představuje založení třívrstvého nerezového komínu na fasádní stěnové konzoli. Na spodním okraji je komín vybaven hladkým vybíracím otvorem a jímkou.

 

KERAMIKA VS. NEREZ

Až nadejde čas pro rekonstrukci spalinové cesty, budete se muset rozhodnout mezi komínovým systémem keramickým a nerezovým. Keramický systém představuje osvědčenou jistotu – obzvlášť tehdy, když při jeho realizaci vsadíte na profesionální specializovanou firmu. Keramika totiž dlouho vydrží. Je tu jediná, zato podstatná podmínka: Cihly musí být vždy důkladně vypálené, protože provozem se nevypálí, a celý systém musí vyzrát – tedy důsledně se zbavit vlhkosti. Tradiční materiál bývá v moderním pojetí doplňován například izostatickou keramickou vložkou. Proti tradici zde stojí stavebně jednoduché a levné řešení. Nerezový systém se stal doslova hitem poslední ho desetiletí pro dodatečnou montáž komína. Ještě jednodušší variantu představuje svislý kouřovod s funkcí komínu. Podstatnou výhodou tohoto systému je, že se dá opravdu snadno a rychle instalovat jak uvnitř, tak i vně budovy.

 

KERAMICKÁ STAVEBNICE

Rozhodli jste se vsadit na jistotu tradičního řešení? I v tomto případě se technologie výstavby posunula o kus dopředu: Firma vám komín dodá zpravidla jako komplet ní stavebnici, která obsahuje komínové tvarovky i vložky, sopouch 90° nebo 45°, vložku pro dvířka, komínová dvířka, tepelnou izolaci, větrací mřížku, kondenzační jímku, spárovací hmotu, zdicí směs, krycí desku a límec (ten může být keramický, nerezový nebo litinový). Pomocí takto ucelené stavebnice navíc můžete poměrně snadno zrekonstruovat i poškozené části starých komínů, jejichž stav ke kompletní výměně ještě nedozrál.

 

NABLÝSKANÉ RIZIKO

Přiklonili jste se k nerezovému systému? Jestliže potřebujete nový komín postavit za plného provozu domácnosti, je to rozhodnutí více než logické: Oceníte nejen nízkou cenu, ale především rychlost a jednoduchost venkovního provedení. V řadě případů vytvoří nerezový komín zvenčí nový estetický prvek, který rodinnému domu doopravdy sluší. Je tu však jedno vážné riziko při provozu, které souvisí se snahou ušetřit na podpalu.

 

AŤ ŽIJE EKOLOGIE…

… a vy s ní! Berte to doslova: Když se vám doma nahromadí reklamní letáky na pogumovaném papíru, vyhoďte je do tříděného odpadu, ale v žádném případě je nepoužívejte k podpalu! Vždycky jde o řešení neekologické, jenže v případě nerezového systému jde o věc přímo ohrožující nejen komínový systém, ale také váš život. Nerezové vložky totiž reagují s řadou chemických prvků, ze všeho nejbouřlivěji však s chlorem. A pogumovaný papír obsahuje recyklované termoplasty, především PVC (polyvinylchlorid). Důsledkem opakované chemické reakce v komíně bývá proděravění vložky. Když pak komín přestane správně fungovat, hrozí otrava oxidem uhelnatým, která má jen v České republice na svědomí okolo 150 lidských životů ročně… Spolehlivé je zatápění suchým dřevem nebo ekologickými podpalovači (odlamovatelné tyčinky se škrtátkem, kostky s dlouhou dobouhoření či svitky z dřevité vlny).

 

SYSTÉM PRO PASIVNÍ DOMY

Komín i v pasivním domě musí splňovat základní požadavek normy, tedy za všech okolností bezpečně odvést spaliny od spotřebiče do volného ovzduší. Kromě toho však musí, oproti komínům instalovaným v běžných domech, splňovat ještě další požadavky. Především musí být komínový systém vzduchotěsný, takže nesmí mít větrací mřížku. Cihelná obálka komína a její správné provedení při stavbě tuto podmínku splňuje. Keramický systém vyhovuje i konstrukcí komína, která nepřenáší teplo do pasivního domu a nezpůsobuje jeho nežádoucí ohřívání. Komín by měl být tepelně důsledně izolovaný od základové desky. To zajistí cihelné tvarovky vyplněné polystyrenem.

 

Velké maličkosti

Napojovací pás EasyFlash: Kompozitní souvrství na bázi technologie CrepTec nabízí estetické, spolehlivé a profesionální provedení prostupů střechou. BRAMAC.

 

Krycí lištu Wakaflex lze univerzálně používat pro napojení střešní krytiny na prostupující stavební prvky – komíny, vikýře či požární zdi. BRAMAC.

 

Plechová hlavice Rotowent komínu nejen sluší. Především se natáčí čelem proti větru a chrání komín před deštěm i sněhem, takže zlepšuje jeho tah. HPICZ.

 

Pasivní komín

Parotěsný prostup cihelných komínů z pěnového skla Foamglas (nahoře) tepelně izoluje komín od okolních konstrukcí a zajistí dlouhodobé kvalitní napojení parozábrany. Není difuzní, brání tvorbě rosného bodu a srážení vlhkosti. Dole zleva vidíte tři druhy komínových systémů pro pasivní domy: HELUZ Izostat pro plynná paliva, HELUZ Plyn pro kondenzační spotřebiče a HELUZ Izostat pro pevná paliva. Vyberte si! HELUZ


CO ŘÍKÁ ZÁKON

  • Základní péči o komíny majitelům ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a jeho prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
  • Majitelé a provozovatelé spotřebičů na všechny druhy paliva (pevné, kapalné i plynné) mají povinnost objednat jednou za rok kominíka na kontrolu spalinové cesty. Jen u kondenzačních plynových spotřebičů připouští vyhláška jednu kontrolu za dva roky.
  • V § 3 vyhláška vyjmenovává případy, kdy je nutné provést revizi spalinové cesty (je důkladnější a dražší). Při běžném provozu spotřebiče nutná není.
  • Nejpřísnější pravidla čištění spalinových cest jsou u spotřebičů na pevná paliva. Při jejich sezonním využívání musíte čistit komíny 2x ročně, při celoročním 3x ročně. Mezi jednotlivými čištěními a kontrolami by měly uplynout alespoň tři měsíce.
  • U spotřebičů na kapalná paliva v sezonním provozu stačí vyčištění 1x ročně, při celoročním provozu je však nutné dvakrát za rok.
  • Spalinové cesty pro spotřebiče na plyn je třeba čistit nejméně 1x do roka. Riziko požáru je zde sice nižší, ale vyšší je riziko otravy oxidem uhelnatým.

 

Text: Vít Straňákj, foto: archiv firem

 

 

Datum vydání: 10. 12. 2020

Edit: