Byt jako znovuzrozený

Snad každý byt prošel mnoha dílčími proměnami – nová výmalba, závěsy, nábytek… Tyto změny jsou však obvykle jen estetické, avšak chceme-li, aby také lépe fungoval, je třeba přistoupit k celkové rekonstrukci.

Cílem rekonstrukce bytu je odstranění stavebních i dispozičních nedostatků, samozřejmě s tím, že je třeba dodržet všechny stavební, bezpečnostní i hygienické normy. V bytových domech, a to nejen panelových, jde velmi často o akustiku, stavebními zásahy můžeme ohrozit i statiku domu nebo jeho požární bezpečnost. A nejde jen o bezpečnost, architekt dokáže odhalit možnosti bytu očím laika skryté. Hlavně však dokáže přistoupit k rekonstrukci koncepčně, ví, co je třeba udělat nejdříve, co který zásah vyvolá. Může rozdělit úpravy do etap, pokud to vyžaduje nedostatek financí a podobně. Rekonstrukce vyžaduje vypracování projektu, a to i pro zdánlivě malý zásah, jako je přestavba koupelny a WC, aby se měli řemeslníci o co opřít a nemuseli improvizovat, aby na sebe jednotlivé práce a etapy správně navazovaly.

Měnit dispozici?

Starší byty často mívají kuchyň umístěnou daleko od obývacího pokoje, současný trend však volá po jejich blízkosti, většinou po jejich propojení. Paneláky zase trpí stísněnou dispozicí, rozčleněním na téměř neobývatelné minipokojíky. Ty se po výměně oken stávají i hygienicky nevhodné vzhledem k tomu, že zde neprobíhá dostatečná výměna vzduchu. Řešením bývá jejich propojení ve větší, lépe vyhovující místnost. Často je potřeba zvětšit koupelnu, rozšířit vstupní prostor, vyplatí se vytvořit úložný prostor – komoru, šatnu, aby bylo v bytě co nejméně skříní. Změna dispozice je proto při rekonstrukci zásadní.

Stavební pouzdro JAP je možné instalovat i do silnější či nosné příčky, pouzdro je možné přizdít nebo obezdít z obou stran. U modelu LATENTE je znatelná zárubeň, ale je v jedné rovině s dveřmi. japcz.cz

Co si můžeme dovolit?

Odborník musí prověřit, které stěny v bytě jsou nosné a které je možné odstranit.
U panelových domů záleží na typu původní konstrukce, kde se výrazně liší rozpon nosných stěn. U některých typů je jen 3,6 m, ale u jiných i šest. Teoreticky lze odstranit všechny nenosné příčky, ale praxe tak jednoduchá není. Bohužel nemusí být zcela zřejmé, která stěna je nosná, i zdánlivá příčka může být nosnou stěnou, která může mít tloušťku i pouhých 14 cm.
I do nosné stěny je však možné zasáhnout a vybourat zde například otvor pro dveře, statika se nově řeší překladem. V panelových domech se vyřeže část panelu, obvykle se ponechává pás při stropě jako překlad nebo část panelu tam, kde je zatížení stropu největší. Takové práce však může provádět pouze odborná firma na základě předchozího stavebně technického průzkumu a statického posouzení, pro zásah do nosných stěn je nutné stavební povolení.

Jděte do hloubky

Rekonstrukci je potřeba začít od toho, co není na první pohled patrné – od rozvodů a instalací. Jinak se může stát, že v bytě poteče špatně voda, ucpe se odpad, u zastaralé elektroinstalace se snadno stane, že vypadnou pojistky, neuhlídáme-li, aby současně nepekla trouba či se neohřívala voda v konvici, v horším případě může dojít i k požáru. Ve většině starších bytů je elektroinstalace nedostatečná, rozvody jsou přetížené, protože nepočítaly s moderními spotřebiči, chybějí ochranné proudové chrániče, není dostatek zásuvek… Nebezpečné jsou zejména hliníkové vodiče používané hlavně v panelových domech, které oxidují, dochází k jejich narušení a mohou se nebezpečně zahřívat spoje, krabice, vypínač… Je proto nutná odborná revize elektroinstalace, a její úprava, či provedení zcela nové, doplnit i slaboproudé rozvody.
I v panelových domech lze kabely elektroinstalace skrýt zasekáním do panelu, pokud se však jedná o nosnou zeď, vyžaduje tento zásah stavební povolení. Jednodušším řešením je využití povrchových systémů, které jsou oproti původním elegantnější a jednoduše se instalují, uložit kabely i jiné rozvody lze do příček, nově budovaných podlah či podhledů.

Inspirací pro dlaždice série DECO byly nejzajímavější historické motivy dlaždic, zároveň však jde o moderní odolný povrch. rako.cz

Ztišit nebo naopak?

Nejen v panelových, i v cihlových bytových domech se často nese nepříjemně hluk mezi sousedními byty, mezi patry i jednotlivými místnostmi bytu. U příček a stropů je možné zamezit šíření zvuku pomocí podhledů a předstěn ze sádrokartonových desek a několika centimetrů minerální vaty. Důležitá je i správná instalace, například použití pružného spojovacího tmelu, aby se hluk nepřenášel konstrukcí.
Rekonstrukcí však můžeme akustiku bytu i zhoršit. To hrozí zejména při výměně podlahové krytiny. Pokud nahradíme PVC nebo celoplošný koberec tvrdší krytinou, laminátem, dřevem či dlažbou, budou se nepříjemně rozléhat zvuky v bytě, ale především se budou zvuky z podlahy přenášet k sousedům pod námi, doslova uslyší každé šoupnutí židlí. Řešením je buď podlahu vybourat až na stropní panel a vybudovat novou konstrukci s účinnou kročejovou izolací, pak je možné jako horní vrstvu použít i tvrdé podlahové krytiny – dřevo, laminát či dlažbu. Konstrukce domu však nemusí umožnit dostatečně zvýšit skladbu podlahy. Je proto vhodnější volit měkké podlahové krytiny jako vinyl, linoleum, celoplošný koberec, nejlépe s tenkou vrstvou kročejové izolace například z korku.

Posuvy na zeď z dílny JAP FUTURE jsou ideální volbou tam, kde již není možné zasahovat do příčky a zabudovat stavební pouzdro pro zasouvací dveře. Montáž pojezdové kolejnice nevyžaduje stavební úpravy a je určena na zeď, případně i do stropu. dverni-system.cz

Kouzla s dveřmi

Velmi významným prvkem, který ovlivní jak vzhled, tak funkčnost prostoru, jsou dveře. Nabízí se snížit jejich počet, druhou možností je využít lépe prostor pomocí dveří posuvných. V rámci větší rekonstrukce, zejména při budování nových příček, lze zabudovat nové posuvné dveře do stavebního pouzdra. Po otevření dveře doslova zmizí ve stěně. Druhou, na instalaci méně náročnou variantou, je posuv po zdi, v tom případě však část stěny musí zůstat volná.
Kromě prostoru můžeme dveřmi získat i světlo a zvolit dveře částečně či zcela prosklené. Pokud chceme zůstat u původního řešení a změnit pouze vzhled, je možné vyměnit celé křídlo za nové. Nevzhledné ocelové zárubně je možné jednoduše vylepšit pomocí dřevěných obložek OKZ tak, aby vhodně ladily k designu nových dveří.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Uložit

Edit: