Dřevostavby a sádra

Málokterá dřevostavba je postavena pouze z masivního dřeva.Většinou se jedná o dřevěné rámové nebo sloupkové konstrukce, které jsou opláštěny deskovými materiály na bázi dřeva, ale většinou také sádrokartonem, sádrovláknitými deskami či deskami cementovými. Jakou úlohu zde hrají?

Sádrokarton si našel rychle své místo ve výstavbě domů a bytů. Většinou je naše představa jeho užití spojena s jednoduchým vytvořením příček, podhledů, hladkých stěn či instalačních předstěn. V dřevostavbách, a nutno podotknout, že nejen v nich, však jsou možnosti využití desek vázaných minerálními pojivy – sádrou a cementem, mnohem širší.

2

Příznivý účinek FERMACELL greenline na čistotu vzduchu v domácnosti je založen na přírodním ekologickém principu – na čisticí síle ovčí vlny. Funguje také pod obklady, nejlépe pod difuzně otevřenými nátěry a obklady stěn.

1

Sádrovláknité desky FERMACELL greenline dokáží díky aplikaci účinné látky na bázi keratinu na jejich povrch trvale vázat škodliviny ze vzduchu v místnosti a výrazně tak zlepšit kvalitu vzduchu.

SÁDRA A PAPÍR

Sádrokartonová deska je tvořena směsí sádry a vody umístěné mezi dvěma speciálně upravenými kartony. Sádrovláknitá je vytvořena ze stejných surovin, papír, respektive vláknina, je však se sádrou smíchána do homogenní směsi. Vzhledem ke stejným výrobním surovinám je výhodou obou zdravotní nezávadnost – desky takto vyrobené neobsahují formaldehydy ani jiné příměsi. Zvyšují tepelně akumulační schopnost dřevostavby a příznivě ovlivňují i její akustiku. Jejich vítanou vlastností je schopnost přijímat a posléze opět vydávat vzdušnou vlhkost, dokáží tak regulovat vzdušnou vlhkost v prostoru, mají proto velmi příznivý vliv na vytváření mikroklimatu v domě. Pro dřevostavby je zejména důležitá jejich nehořlavost, která vyplývá z vysokého obsahu chemicky vázané vody v sádrových deskách. Oba typy desek jsou vhodné jako protipožární ochrana konstrukcí ze dřeva, ale i z betonu a oceli, protože voda vázaná v sádře pomáhá laicky řečeno hasit jednak tím, že se teplo z ohně spotřebuje přednostně na uvolnění vody ze struktury desky, a dále tím, že uvolňovaná pára znemožňuje přístup kyslíku ke konstrukci.

3

5

Sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil má díky cíleným změnám v receptuře vysokou pevnost, houževnatost a únosnost i větší odolnost vůči vlhkosti. RIGIPS

6

Nová protipožární impregnovaná deska DIAMANT vyniká zvýšenou pevností a tvrdostí povrchu při standardním zpracování, při nízké hmotnosti vykazuje větší odolnost proti povrchovému poškození, snadnou aplikaci hmoždinek s vysokou únosností. Ve srovnání s běžnými deskami typu DF nabízí navíc vylepšené zvukově izolační vlastnosti. Deska má vysokou houževnatost, ale lze ji velmi dobře ohýbat či provádět s ní jiné než pravoúhlé půdorysy. KNAUF

SÁDROKARTON, NEBO SÁDROVLÁKNO?

Porovnáme-li vlastnosti desek na bázi sádry, lze říci, že obecně jsou sádrokartonové desky pružnější a ohebnější než sádrovláknité, lehčí a v neposlední řadě i levnější. Vlastnosti sádrovláknitých desek se odvíjejí od jejich vyšší objemové hmotnosti. Jsou pevnější a odolnější proti proražení, avšak hůře opracovatelné a vzhledem k vyšší hmotnosti se s nimi hůře manipuluje. Jejich vlastnosti však dále rozšiřují možnosti využití sádrových desek ve stavitelství, nacházejí uplatnění i v exteriéru. Na úvodní otázku, zda sádrokartonové nebo sádrovláknité desky, proto není možné jednoznačně odpovědět. Je důležité, kam a na co je chceme použít. Odpověď se navíc komplikuje skutečností, že neexistují „jen“ sádrokartonové a sádrovláknité desky, ale desky speciálně upravené pro různé druhy užití. Jistě víte, že vedle základního typu sádrokartonu existují i desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti či ohni, kterým běžně lépe odolávají desky sádrovláknité. Výrobci navíc stále vyvíjejí nové typy sádrokartonových desek, které je posunují do oblastí, kam dosud dosáhly homogenní sádrovláknité materiály. Přibližují se jim pevností, odolností i únosností při zachování výhod sádrokartonu, tedy zejména snadnější opracovatelnosti.

7

Sádrokarton je takřka ideálním materiálem pro vybudování podhledů. KNAUF

8

9

Sádrokartonovou konstrukční desku RigiStabil můžeme v dřevostavbách využít jako univerzální stavební desku do nosných i nenosných stěn, i pro stěny koupelen a kuchyní. V zavěšování těžších předmětů se RigiStabil vyrovná sádrovláknitým deskám. Při použití vhodných kotevních prostředků spolehlivě unese konzolově zatížení až 80 kg. Navíc tvrdost povrchu desky předurčuje RigiStabil pro použití i v místech se zvýšeným rizikem nárazu. RIGIPS

KAM S NIMI?

V dřevostavbách se objevují desky na bázi sádry přímo ve skladbě obvodových stěn, většinou jako poslední vrstva sendvičové konstrukce ze strany interiéru, a to u dřevostaveb prefabrikovaných i budovaných přímo na staveništi. Běžný sádrokarton má jako vnitřní obklad stěny své nesporné výhody pro vyšší objemovou stálost a tedy nižší náchylnost k prasklinám ve spárách. Sádrovláknité, případně speciálně upravené pevnější typy sádrokartonových desek lze využít jako konstrukční nosný prvek stěny dřevostavby, a to i z vnější strany. Ve skladbě stěny tak mohou být zcela vynechány dřevotřískové desky, které zdaleka nejsou tak objemově stálé jako desky na bázi sádry. K vybudování vnitřních příček se hodí jak sádrokarton, tak sádrovláknité desky, záleží na tom, jak vysoké nároky na únosnost, pevnost a odolnost na danou stěnu klademe. Sádrovláknité běžně umožňují zavěšování i těžších předmětů – skříněk či radiátorů bez pomocných nosných konstrukcí. Bílé hladké sádrové desky se klasicky osvědčují i v dřevostavbách pro vybudování podhledů, světelných ramp, bodového osvětlení, instalačních příček či předstěn. Tvárnost desek se s výhodou využije při vybudování vestavěného nábytku, poliček či nik. Sádrokartonová příčka snadno ukryje i pouzdro pro posuvné dveře. A v neposlední řadě s výhodou můžeme využít sádrovláknité, popřípadě i sádrokartonové desky k vybudování podlah v dřevostavbě. Suchý proces realizace je k tomuto využití přímo předurčuje. Sádrovláknité podlahové desky snášejí dobře i bodové zatížení. U sádrokartonových podlah je nutné v případě intenzivního dlouhodobého „bodového“ zatěžování, například kolečkovou židlí, přidat další vrstvu, zpravidla samonivelační stěrku. Zkrátka a dobře, nabídka sádrokartonových a sádrovláknitých desek je velmi široká a pestrá. Jde jen o to dobře se zorientovat a vybrat si z nich pro daný účel tu nejvhodnější. A to nejen v dřevostavbě.

10

Se sádrokartonovými systémy můžeme interiér členit přesně podle vlastních představ. Navíc rychle rychle, kvalitně a levně. KNAUF

11

Sádrokartonové desky se upevňují šrouby na nosnou konstrukci z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů nebo dřevěných latí, případně se lepí přímo na stěnu (tvz. suchá omítka). KNAUF

12

Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 kromě sádry a papírových vláken obsahuje nehořlavá vlákna, která jí zajišťují zvýšenou odolnost proti požáru. Zároveň je vhodná do vlhkého prostředí.

Uložit

Datum vydání: 20. 10. 2015

Edit: