Dům se zeleným srdcem

Dlouhý úzký pozemek sice nenabízí zajímavé výhledy, ale je na dosah města, z něhož se čtyřčlenná rodina chtěla odstěhovat. A ještě blíž je les. S handicapem stavební parcely si nápaditě poradili Michal a Martina Rosovi.

Na studio Rosa – Architekt se majitelé pozemku obrátili na doporučení svých známých. Přáli si, aby jejich nový dům byl přízemní, s velkou garáží pro dvě auta a dostatečným prostorem pro sportovní potřeby, protože rodiče i dospívající dcery se sportu aktivně věnují. Zároveň si nepřáli, aby okna ložnic směřovala do ulice, která však přiléhá k pozemku z východní strany. Tedy z té, kam se obvykle situují právě ložnice. „Návrh domu byl hodně předurčen parcelou, bylo jasné, že se musí uzavírat sama do sebe,“ vysvětluje architekt Michal Rosa. „Navíc je dům obklopen parcelami určenými k zastavění. Bylo tedy potřeba ho co nejvíce odstínit od sousedů.“

Málem nevyslovené přání

Teprve během prvních konzultací se ukázalo, že majitelka domu sní o zimní zahradě, ale ostýchala se toto přání vyslovit, aby zadání příliš nekomplikovala. „Nakonec se ze zimní zahrady stal ústřední motiv domu,“ vzpomíná architektka Martina Rosová. „Hledala jsem způsob, jak zahradu v rámci interiéru pojednat, aby se co nejvíce propsala do obytného prostoru a nebyla to jen místnost plná květináčů. „Navrhla jsem proto vertikální zahradu, byť jsme s ní do té doby zkušenosti neměli. A natolik se osvědčila, že jsem ji od té doby navrhla už vícekrát.“
Zahrada je orientována kratší stranou k západu a jižní slunce je sem přiváděno pomocí velkoplošného světlíku. Umístěná uprostřed dispozice plní hned několik funkcí – zajišťuje průhled domem od vstupu až do zahrady, odděluje intimní část domu od společného obytného prostoru, pro který je zároveň zdrojem denního světla i hluboko v centru dispozice. Ale hlavně je zelená stěna dominantním prvkem interiéru a sekundární denní světlo tu neustále proměňuje atmosféru. Realizaci vertikální zahrady svěřili architekti Zuzaně Klusové z firmy Čarokvěty.

Na dvě části

Dům umístěný u východní hranice pozemku tvoří dva kvádry orientované kolmo na příjezdovou komunikaci a sledující severní a jižní hranici pozemku. Dům se tak otevírá k západu – do zahrady s bazénem a je rozdělen i provozně na dvě části – obytnou v severní části domu, a ložnicovou v jižním křídle. V severní části je umístěna i garáž, a obývací pokoj přechází celoplošně prosklenou stěnou v krytou terasu. Obě části jsou propojeny krčkem se vstupní halou, která se rozšiřuje ve zmíněnou zimní zahradu. Jižní křídlo je půdorysně kratší, aby se přizpůsobilo zkosení pozemku na východní straně a aby se i do obytného prostoru dostalo jižní slunce. Hladká bílá omítka je kombinována s obkladem z šedočerné břidlice.

Jak uvnitř, tak venku

Průhled od vstupních dveří přes zimní zahradu až ven do zahrady má ten efekt, že nemáte pocit, že jste vstoupili do domu, ale do otevřeného prostoru, kde není striktně oddělen interiér od exteriéru. Kromě průhledu to má na svědomí zelená plocha vertikální zahrady, oddělení prostorů celoplošným prosklením, jednotná velkoformátová dlažba i to, že se do interiéru propisuje fasáda domu bílými omítkami a břidlicovým obkladem krbového tělesa. Kromě velké tyrkysové sedačky, kterou si jako barevný akcent přáli majitelé, tu vládne monochromatičnost, která dává vyniknout vegetační zeleni – ústřednímu motivu. Šedobílé ladění doplňuje masivní dub na míru vyrobeného jídelního stolu, knihovny a polic kolem televize podle návrhu Martiny Rosové. V ložnicové části je barev více, do koupelen vstupuje béžová i třeba fuchsiová v podobě skleněného obkladu v dívčí koupelně.

Hrátky se stropy

Zděný dům, velké prosklené plochy, keramická dlažba – to jsou materiály, které příliš nenahrávají příjemné akustice místnosti. Proto architekti navrhli do obývacího pokoje napínaný stropní podhled, který je tvořen speciální fólií. I přes rozlehlost prostoru a tvrdé odrazivé materiály tak nevznikají nepříjemné dozvuky. „Na akustiku se často zapomíná, a my tyto napínané podhledy rádi navrhujeme,“ říká architekt. „Cena šesti i více desítek tisíc klienty zprvu odrazuje, ale v okamžiku, kdy mají možnost nepříjemnou akustiku zažít – jsou hotové podlahy a osazená okna – se velice často pro toto řešení rozhodnou. A nelitují, jako v tomto případě. Dodatečné řešení by nemuselo být tak účinné, a určitě ne tak elegantní.“
Napínané stropní podhledy jsou použity i v koupelnách, kde však slouží k příjemnému celoplošnému osvětlení. Na stropě je umístěna hliníková fólie, od které se do podhledu odráží světlo z rastru LED pásků a vznikne tak efekt jednolité svítící plochy.
Dům je vytápěn i chlazen tepelným čerpadlem, vybaven centrálním větráním s rekuperací a inteligentní elektroinstalací. V ložnicích jsou pro jistotu, vzhledem k jejich jižní orientaci, umístěny i klimatizační jednotky.

O vertikální zahradě s Ing. Zuzanou Klusovou

Jak funguje vertikální zahrada?

V principu jde o sofistikovaný květináč pro pěstování rostlin na kolmé ploše. Technologie pro udržení růstu ve vertikálním útvaru mohou být různé, my používáme systém vegetačního pláště. Podkladem je hydroizolace a pevná podložka z vhodného materiálu. Na ni je nerezovým spojovacím materiálem kotveno souvrství geotextilií – technické a pohledové tak, aby vytvořilo propojené kapsy, které jsou záhy osázeny rostlinami.

Jakými rostlinami?

V interiérech se kvůli stabilní vysoké teplotě a pro rostliny relativně slabému osvětlení osvědčily rostliny z podrostů tropických pralesů. Snažíme se jim vytvořit podmínky respektující jejich přirozenost – mohou volně zapouštět kořeny do dálky a družit se s jinými rostlinami, a tím vytvářet pro ně přirozené vegetační společenství.

Jak náročná je péče o zahradu?

Napojením na elektřinu, vodu a kanalizaci je možné díky moderní technice udržovat optimální růstové prostředí v zautomatizovaném režimu. Pak stačí zhruba jednou za měsíc odstraňovat suché části, případně odstřihnout nadbytečné výhony.

Lze vertikální zahradu instalovat do každého interiéru?

Nezbytným předpokladem je kolmá plocha určená k realizaci vertikální zahrady – zeď o nosnosti 70 kg/m2 nebo nosná konstrukce, popřípadě staticky vyhovující pevné body, na které lze vertikální zahradu instalovat. Pokud je k dispozici zdroj energie pro závlahu a zdroj vody, případně napojení na kanalizaci, je to pohodlnější. Díky moderním technologiím umíme vybudovat i vertikální zahrady bez elektřiny i vody.

A co denní světlo?

Denní světlo umíme nahradit umělým osvětlením. Speciální pěstební úsporná LED svítidla mají čipy, díky kterým svítidlo svítí většinově, víc než v přírodě, ve fotosynteticky aktivním spektru.

Vizitka domu

Užitná plocha: 283 m2
Zastavěná plocha: 347 m2
Realizace: 2015 – 2016
Návrh, projekt: Rosa – Architekt, Michal Rosa, Martina Rosová
Návrh interiérů: Martina Rosová
Založení: základové pasy a patky
Konstrukce: zděná z cihel Porotherm Profi tloušťky 300 mm, tepelně izolovaná 15cm vrstvou polystyrenu, příčky zděné z Porotherm tl. 115 mm a akustických bloků Porotherm AKU
Fasáda: silikonová omítka, kamenný obklad
Střecha: monolitická železobetonová stropní deska, zateplení – kombinace minerální vaty a polystyrenu, zakryto difuzní fólií Sikaplan
Okna a dveře: hliníková s trojsklem, předokenní hliníkové žaluzie, HS portály nebo okna se zapuštěným prahem
Vytápění: podlahové, zdroj tepelné čerpadlo, doplňkový zdroj krb

Ing. arch. Michal Rosa, absolvent FA VUT, obor architektura a urbanismus
Ing. arch. Martina Rosová, absolventka FAS ČVUT

Společně založili projekční a architektonickou kancelář Rosa Architekt se širokým okruhem spolupracovníků, který umožňuje stavět tým podle velikosti zakázky a efektivně tak řešit malé i velké projekty.

„Architektura je nám profesí i koníčkem. Víme, že její smysluplné využití nemusí stavbu prodražit. Jen je potřeba vědět, jak na to. Naším cílem vždy je, aby každá spolupráce znamenala pro obě strany nejen profit, ale i radost.“

Text: Miloslava Perglová
Foto: Petr Košťál

Edit: