Růst cen energií, krachy dodavatelů a co s tím

Platby za energie jsou někdy tak vysoké, že přesahují příjmy domácností a mnohým nezbývá ani na jídlo a musejí se obracet na potravinové banky a úřady o podporu. Jak se to mohlo stát? A co dělat, když vás to taky potká?

Ceny elektřiny a plynu na burze ještě před pár měsíci většinu z nás nezajímaly. Podzim 2021 ale s energetickým světem zatřásl natolik, že tisíce českých domácností najednou ceny energií musely začít řešit. V průběhu letoška totiž ceny energií rostly a i u nás během podzimu vyhlašovali různí dodavatelé ze dne na den krach. To se dotklo statisíců odběrných míst v České republice. Místo měsíčních plateb v řádu stokorun najednou mají platit mnohonásobně vyšší sumy.

 

Proč ceny energií vzrostly

Pokles odběrů plynu v Evropě kvůli pandemii, rekordní ceny emisních povolenek, zelené energotransformace, nižší dodávky plynu v novém plynovodu, nižší produkce uhlí v Číně kvůli povodním, havárie na těžebních polích, pomalá výstavba alternativních zdrojů, bezvětří, uzavírání jaderných elektráren… To jsou jen vybrané problémy globálního energetického trhu na jedné straně mince. Na té druhé jsou i nedostatečné objednávky dodávek energií obchodníky, protože očekávali nižší ekonomický růst. Jak říkají energetičtí experti z Pražské plynárenské: „Trhy energií potřebují stabilitu. Nejlepší je, když se odebírá tolik energie, kolik se naplánuje. Pak lze držet nízké ceny. Dnešní svět je však rozkolísaný.“

 

Jak růst cen energií zasáhl české dodavatele

Neexistuje tedy jednoznačný viník současného enormního nárůstu cen energií. Je to souhra řady ekonomických jevů, živelních událostí i méně předvídatelných okolností, které způsobily, že i u nás v posledních měsících oznámila řada dodavatelů energií úpadek. Neustáli extrémní zvyšování cen elektřiny a plynu na burze, a nebyli tak schopni dostát závazkům pro své odběratele. Podle expertů na energetický trh je navíc reálně možné, že svou činnost v blízké době ukončí i další alternativní dodavatelé energií.

 

Co tvoří cenu za energie na vaší složence

Základem ceny, kterou platíte dodavateli za energie, jsou dvě složky. První se týká přenosu a distribuce energie, je regulovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a měla by v roce 2022 podle ERÚ růst méně než o inflaci (1 % plyn, 2 % elektřina). Druhou složku ceny si ale určují dodavatelé sami podle svých objednávek na energetických burzách. A to je kámen úrazu. ERÚ tuto cenu regulovat a hlídat nemůže a pokud se dodavatelé chovají rizikově a příliš spekulují s cenou, mohou je nárůsty cen na burzách odrovnat. Nebudou mít dostatek nakoupené energie a ta nová bude pro ně natolik drahá, že jim platby jejich odběratelů na nákupy další energie nebudou stačit. V takovém okamžiku pak vyhlašují úpadek.

 

Co dělat, když se dozvím o krachu

Pokud jste se dozvěděli, že váš dodavatel energií končí, pokuste se zachovat chladnou hlavu. Dodávky energií k vám domů nebo do firmy by měly bez problémů pokračovat. Na zákazníky končícího dodavatele se u nás automaticky vztahuje tzv. institut dodavatele poslední instance (DPI). Jedná se o dodavatele, který zastupuje toho původního v případech stanovených zákonem. Díky tomu jsou odběratelé chráněni před přerušením dodávky energií na šest měsíců. DPI se však netýká větších odběratelů, jejichž spotřeba plynu přesáhla za poslední rok 630 MWh. Ti si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami.
„Zákazník si DPI nevybírá sám, ale je mu přidělen v souladu s legislativou, a to podle distribučního území, na kterém se nachází dotčené odběrné místo,“ upozorňuje Jan Zápotočný ze společnosti E.ON Energie, která je jedním z pěti DPI. Ti, kteří přišli o svého dodavatele, se DPI ozývat nemusí, měl by je kontaktovat sám. Jeho povinností je vás bez prodlení informovat o zahájení dodávek elektřiny a plynu i o cenách a podmínkách těchto dodávek.

 

Kdy hledat nového dodavatele

Rozhodně nebuďte pasivní ani to nenechávejte na poslední chvíli. Dodávku sice musí DPI zajišťovat šest měsíců od zahájení v tomto režimu, pak už ale chráněni nejste a může dojít k přerušení dodávek. „Je třeba počítat s tím, že ceny budou reflektovat současné dění na trhu, protože pro nové klienty, kteří k nám přicházejí v rámci institutu DPI, budeme muset elektřinu a plyn nakoupit na trhu za aktuální ceny, které nejsou zrovna přívětivé,“ upozorňuje Zápotočný. ERÚ proto doporučuje začít s hledáním co nejdříve, abyste si vyjednali lepší a fixovanou cenu. Navíc včasná změna dodavatele je výhodná i finančně, protože ceníky dodavatele poslední instance mají vyšší ceny než běžné nabídky dodavatelů.

 

Jak si vybrat spolehlivého dodavatele energií

Při výběru dodavatele byste se neměli rozhodovat jen podle nejlepší cenové nabídky a okamžité úspory v řádu stokorun měsíčně. „Důležité jsou reference neboli pověst nového dodavatele, finanční stabilita, přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka, výše smluvní sankce, možnost sjednat si smluvní vztah na dobu neurčitou, ale i zda má dodavatel zpoplatněnou zákaznickou linku. Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů,“ doporučuje ERÚ.


Dodavatelé energií v ČR, kteří v roce 2021 ukončili činnost

Byla to například firma Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, APlus, Kolibřík Energie či Ray Energy. Aktuální seznam dodavatelů elektřiny a plynu, kteří ukončili činnost, a datum, do kdy si musíte najít nového dodavatele, najdete na stránkách ERÚ:
www.eru.cz/cs//seznamdodavatelukteriukoncilicinnost.


Desatero obrany před šmejdy při změně dodavatele energií

1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoli iniciativou obchodníka. Využívejte internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: kalkulator.eru.cz.

2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Pro každého platí jiné právní předpisy, rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Nevzdávejte se exkluzivity ke správě vašeho odběrného místa – pokud ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele pod hrozbou sankce.

3. Když u vás někdo zvoní a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, nejspíš lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří kontrolují měřidla.

4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.

5. Volá někdo na váš telefon, píše na email? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů. Během telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.

6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, a prodejce či zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.

7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte ano, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).

8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili.

9. Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10. Od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoli sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Zdroj: ERÚ


Na stránkách ERÚ se dozvíte, kde hledat:

  • Finanční pomoc – nepojistnou dávkovou pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií nebo mimořádnou okamžitou pomoc.
  • Návod a formuláře ke změně dodavatele.
  • Kdo je váš dodavatel poslední instance.
  • Do kdy je potřeba změnit dodavatele.
  • Seznam dodavatelů, kteří ukončili činnost.

 

text Věra Tůmová foto Shutterstock

Datum vydání: 4. 2. 2022

Edit: