Udržitelný domov pro včely

včelín

Foto: BoysPlayNice a archiv Nadace dřevo pro život

Nejen lidé si zaslouží důstojný, krásný a voňavý domov. A nejen velké projekty dělají velkou firmu. Důkazem budiž včelín ve středočeské obci Studené, který patřil mezi nejúspěšnější projekty loňského ročníku soutěže “Dřevěná stavba roku”.

Situace parcely bezprostředně u lesa nabídla koncipovat zadání pro ateliér ne jako jeden, ale dva objekty, které se k sobě svírají. Sevřením vzniká v zahradě včelí kout. Jeden objekt tvoří medárna – prostor, kde probíhá vytáčení a další zpracování medu. Druhý objekt slouží jako sklad pomůcek, rámečků a nástavků.

Včelín půdorysně tvoří dvě samostatné identické, vůči sobě pootočené hmoty. Obě části jsou tvořeny dvěma prolnutými elipsovými segmenty a zastřešeny sedlovými střechami, jež jsou uloženy na obvodových stěnách. Tyto střechy spolu svírají tvar křídel, která jsou opticky rozpůlena společným hřebenem.

Investor je nakloněn netradičním přístupům a technologiím. A protože i projekční ateliér Drobný Architects a realizační firma Dřevostavby Biskup sdílí přesvědčení, že udržitelná technologie do bezprostřední blízkosti lesa a ke včelám patří, bylo od začátku jasné, že bude včelín projektován jako atypická montovaná dřevostavba na zemních vrutech. Střecha i stěny jsou zatepleny minerální izolací, fasáda je provedena z dřevěných modřínových latí na větraném roštu. Ochranu konstrukce před povětrnostními vlivy zajišťuje olejový nátěr. Sám architekt je praktikující včelař, nemusel tedy problematiku studovat a zadání mu bylo velice blízké. „Pro nás to byla práce za odměnu,“ shodují se dodavatelé díla. „Jediný oříšek, který jsme museli řešit, byl, že se vše na místo stavby nosilo ručně, protože chyběla dostupnost pro motorová vozidla. Ale za ten výsledek to stálo.“

včelín

Foto: BoysPlayNice a archiv Nadace dřevo pro život

Vizitka díla

Doba výstavby: březen–červenec 2021
Projektant: Drobný Architects
Dodavatel stavby: Dřevostavby Biskup
Investor: soukromá osoba

Text: Vít Straňák
Foto: BoysPlayNice a archiv Nadace dřevo pro život

Datum vydání: 8. 4. 2024

Edit: