Zázrak jménem kondenzace

Nejen kotle na tuhá paliva, ale i atmosférické plynové kotle pomalu mizí ze scény. Na jejich místo nastupují moderní kondenzační kotle s účinností přes 100 %. Je to možné?

Kondenzační kotle kromě tepla vzniklého prostým spalováním plynu dokážou využít ještě energii z páry, která vzniká při hoření plynu a která u klasického kotle spolu s ostatními spalinami bez užitku uniká komínem. Tato dodatečná energie vzniká při ochlazení páry a její proměně na kapalinu – tedy při kondenzaci. Účinnost běžného plynového kotle se uvádí na základě výhřevnosti plynu a dosahuje okolo 90 %. Nepočítá však s teplem uvolněným při kondenzaci. Když se pak tato energie připočítá, vychází účinnost kondenzačních kotlů na téměř 110 procent.

VÝDAJE PRO ÚSPORU

Moderní kondenzační kotel může nahradit buď starý plynový kotel, nebo kotel na pevná paliva. Výměnou kotle se vám výrazně sníží výdaje za energie, ale nejprve vás čekají poměrně značné výdaje: Za dodávku a kompletní instalaci kondenzačního kotle zaplatíte 70–110 tisíc korun. Celkovou cenu ovlivňuje jak výkon kotle, tak i to, jak složitý je odvod spalin, jak složité je připojení kotle na kanalizaci, topení a plynovod. A zda se instaluje kotel pouze pro vytápění, nebo má zajišťovat i přípravu teplé vody. Dobrou zprávou je, že výměna staršího plynového kotle za nový kondenzační vás vyjde přece jen levněji. Počítejte s vydáním od 40 tisíc korun výše.

LZE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ KOMÍN

Pokud vyvložkujete stávající nepoužívaný průduch komína, můžete ho využít pro nový kondenzační kotel. Stačí, když si pomocí vložky v odvodu spalin necháte upravit dimenzi a materiálovou odolnost. Prostor mezi novou vložkou a původním průduchem lze někdy použít pro přívod spalovacího vzduchu.

VÝMĚNA STARÉHO ZA NOVÝ

Jestli se odhodláte k výměně atmosférického plynového kotle za nový kondenzační, většinou vás čekají následující stavební úpravy a opatření. Před instalací kondenzačního kotle se doporučuje propláchnout otopnou soustavu a vyměnit starý filtr nečistot obsahující jen hrubé sítko (pokud vůbec byl nainstalován) kvalitním filtrem s magnetickým zachycovačem korozních prvků. To proto, aby se soustava nezanášela a nedocházelo následně k poruchám. Zásadním kritériem je snadná čistitelnost, případně vyměnitelnost filtru. Při výměně kotle musí být odpojeno staré odkouření a starý kotel. Protože i staré kotle jsou pro napojení na elektrickou síť vybaveny běžnou zástrčkou, může tato zástrčka beze změny sloužit i kotli novému.

Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 má elegantní vzhled, ekologický provoz a účinnost 108 %. Nabízí i variantu průtokového ohřevu vody. Wolf.

ÚPRAVA SPALINOVÉ CESTY

Zásadní je úprava spalinové cesty. Kondenzát, který vzniká provozem kondenzačního plynového kotle, je mírně kyselý. Na číselné stupnici pH (stupnice od 0 do 14, do čísla 7 je prostředí kyselé) se většinou pohybuje mezi hodnotami 4 a 5. A právě kyselé vlastnosti mají negativní dopad na hliníkové komínové vložky. Pravděpodobně se tedy nevyhnete ani vyvložkování komínové cesty plastovými trubkami na bázi polypropylenu (například systémem Renoflex včetně plastové ohebné trubky pro odvod spalin). Na spalinovou trubku jsou upevněny distanční prvky pro její vycentrování a volný přívod čerstvého vzduchu okolo ní do kotle.

INSTALACE PRAKTICKY

Po zastrčení do komína musí trubka nahoře ze střešní části komína mírně vyčnívat. Dole u kotle se konec spalinové trubky zarovná, do její třetí vlny se natlačí upevňovací kroužek, opatrně se nasadí těsnění, nanese kluzná hmota z tuby, která byla součástí balení, a může být nasazeno patní koleno spojené s krycím štítem tak, až zacvakne za výstupky na upevňovacím kroužku. Nahoře na komíně následuje podobný proces vystrojení spalinové trubky upevňovacím kroužkem do třetí vlny od jejího konce a nanesení kluzné hmoty, jako proběhl u kotle. Po nasazení těsnění na upevňovací kroužky a potření kluznou hmotou se nacvakne přechodový spalinový mezikroužek, který je již vzhledem k jeho venkovní expozici z plastu odolného vůči UV záření. Montáž komínového poklopu se dokončuje nasazením hlavice a posléze i zakončující spalinové trubky. Vše, co je přístupné slunečnímu světlu, musí být z hmoty, která odolává UV záření.

Kombinovaný kondenzační kotel Therm 17 KDZ10.A má výkon 3,5–17 kW a zabudovaný zásobník na 100 litrů TUV. Výroba byla ukončena, ale díky tomu ho seženete levněji. Thermona.

ODVOD KONDENZÁTU

V běžných situacích stačí kotel napojit na obvyklou splaškovou kanalizaci. V bytě tedy můžete využít například odpad od automatické pračky, kam kondenzát odtéká samospádem. Jelikož má kotel tichý provoz, neruší běžný provoz domácnosti. O jeho umístění rozhoduje možnost napojení na odtah spalin a přívod vzduchu. Pro obojí je možné využít komínovou šachtu a použít dvojité polypropylenové trubky k odvodu spalin i přívodu spalovacího vzduchu.

ODVOD SKRZ ZEĎ

Spalinové cesty kondenzačního kotle je možné instalovat také s prostupem obvodovou zdí, pokud je to v konkrétním místě a podmínkách instalace výhodnější řešení. Ale i zde je třeba myslet na odvod kondenzátu (při provozu ho vzniká velké množství). To může být problém například v prostorách, kde není vodovodní rozvod. V těchto případech je řešením přečerpávací stanice kondenzátu, která je běžným příslušenstvím kondenzačních kotlů – tvoří ji zásobník a malé čerpadlo.

REVIZE SPALINOVÉ CESTY

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, se revize spalinové cesty provádí před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. V případě výměny atmosférického kotle za kondenzační je tedy revize nutná, neboť nový kotel má zcela jiné parametry.

REVIZE OTOPNÉ SOUSTAVY

Kondenzační kotel dosahuje nejvyšší účinnosti při nižší teplotě otopné vody. Odborníci proto doporučují provést kompletní revizi otopné soustavy včetně radiátorů, které jsou většinou dimenzovány na vyšší teplotu otopné vody. Jen v případě, že jste zároveň prováděli výměnu oken nebo celkové zateplení a výrazně tím snížili energetickou náročnost domu, mohlo by jít o zbytečnou investici navíc.

ŘÍZENÍ PŘES INTERNET

Chcete kotel řídit bezdrátově? Není problém. Stačí, když během montáže dokoupíte ke kotli elektronickou bránu, napojíte ji na domácí wifi router a doplníte bezdrátovým termostatem. Aplikace stažená do chytrého telefonu pomůže navrhnout několik scénářů řízení chodu kotle během dne. Kotel lze ovládat i klasickým bezdrátovým termostatem v interiéru.

CO VÁM PŘINESE KONDENZAČNÍ KOTEL?

  • až o 30 % nižší spotřebu plynu oproti atmosférickému kotli
  • až o 50 % úspornější provoz oproti elektrickému vytápění přímotopem nebo elektrickým kotlem
  • vysoký komfort obsluhy, možnost vzdálené správy a regulace systému vytápění v celém objektu
  • možnost ekvitermní regulace vytápění pomocí venkovní teploty, která zvyšuje provozní úspory a pohodlí oproti kotlům se základní regulací
  • jde o ekologický zdroj vytápění s minimálními emisemi

OMEZENÍ PŘI INSTALACI

  • Při instalaci nového kondenzačního kotle, kdy nasává spalovací vzduch z prostoru místnosti, není možné ve stejné místnosti používat jiný spotřebič, který odsává vzduch z tohoto prostoru a mění tak tahové podmínky.
  • V kuchyni může negativně ovlivňovat komínový tah například blízkost digestoře.
  • Vadí také vyšší koncentrace vzdušných nečistot způsobených vařením, která zanáší hořáky kotle.
  • Vysokou účinnost kotle zajišťuje kondenzující voda, která z něj odkapává. Ta se musí odvést do kanalizace.

TEXT: VÍT STRAŇÁK A VANDA JESENSKÁ
FOTO: ARCHIV FIREM

Datum vydání: 12. 6. 2020

Edit: