Dveře, okna, stínění a vybavení

K vytvoření příjemného prostředí rodinného domu nestačí jen stěny a střecha. Je třeba dům vybavit, otevřít slunci a čerstvému vzduchu, ale také zastínit a zajistit celoroční pohodu vnitřního klimatu.

Výhradně v České republice vyrábí okna i dveře s vynikajícími izolačními vlastnostmi společnost RI okna. Realizace Sazovice, dřevěná eurookna. foto RI okna

Jaký materiál a stavební konstrukci domu jste zvolili? Podle toho budete muset přizpůsobit způsob osazení oken do stavby. Základní rady máme ovšem pro každého, nikoho nenecháme na holičkách.

Předsazená montáž okna – detail řezu bez izolace. Tento způsob instalace usnadní a urychlí realizaci novostavby. foto Vekra

 

Příprava stavebního otvoru

„Úspěšné osazení oken závisí na správné předpřípravě stavebního otvoru. Když pomineme základ, a to správné rozměry, tak samozřejmostí by měla být jeho geometrická přesnost. Dále by měl mít stavební otvor vždy začištěné ostění – jeho povrch musí být hladký a soudržný tak, aby okenní rám šel bez problémů pevně přikotvit a v závěru montážních prací bylo možné bez problémů ošetřit připojovací spáru. Pro nejlepší přilnavost je totiž potřeba mít hladký, suchý a bezprašný povrch,“ popisuje Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží značky VEKRA, největšího českého výrobce oken.

Správně provedený klasický způsob osazení dřevěného okna. Začištěné ostění, pečlivě ošetřená připojovací spára. foto Vekra

 

Co vyžaduje konstrukce

• Dřevostavba, monolitický železobeton: Usazování oken do dřevostavby či do stěn z monolitického betonu je nejsnazší variantou, protože stěny i ostění jsou hladké a vytvářejí tak ideální podklad pro kotvení a zapravení oken bez potřeby dalších stavebních úprav.
• Cihly, pórobeton, betonové tvárnice: Povrch těchto typů stěn není kvůli průběžným zámkům rovný. Ideální je využít verzi cihly s koncovým zakončením, které je hladké. Pokud tento typ cihly nepoužijete, musíte zámky nejprve vyhladit do jedné roviny a tím stěny otvoru začistit. Ostění, nadpraží a parapetní části otvoru se potahují tenkou vrstvou šedého stavebního tmelu, aby se vytvořila rovinná plocha. Po řádném zaschnutí této vrstvy je možné osadit okno a kvalitně přilepit vnitřní i vnější uzávěr připojovací spáry.
• Voštinové cihly: Největší úskalí pro montáž oken představují cihly s vnitřními otvory (dutinami), tak zvané voštinové. Zde je riziko, že standardní kotvicí šroub projede do volné dutiny uvnitř cihly, a tudíž jeho konec bude volný a šroub tak nebude mít odpovídající pevnost. Řešení nabízí Ing. Kašpar z VEKRY: „Pokud stavíte z voštinových cihel, které jsou zateplené vatou, polystyrenem, nebo mají hodně komůrek, měly by být u stavebních otvorů použity tzv. krajové cihly, které jsou vyzděné. Tyto cihly, určené přímo pro ostění stavebních otvorů pro okna, jsou většinou poloviční, 12 cm dlouhé, a tím pádem se turbo vrut o délce 20 cm provrtá minimálně do obvodové stěny, ve které se kotvení již udrží.“

Plastový profilový systém Elegant pro okna a dveře má vynikající termoizolační vlastnosti. Štíhlé ostré linie, minimalismus a 50 dekorů na výběr. foto Deceuninck

 

Rozměry otvoru pro okna

Zatímco dříve byla okna standardizovaných rozměrů, pro které bylo nutné stavební otvory připravit přesně na míru, dnes je postup přesně opačný: Velikost oken se přizpůsobí velikosti stavebního otvoru. „Budoucí podobu oken je vhodné zkonzultovat s odborníkem již před započetím stavebních prací. Téměř všechna okna jsou dnes vyráběna na míru, a proto není třeba řešit konstantní rozměry otvorů. Zároveň to ale znamená, že okna se musí před výrobou přesně zaměřit. Proto není příliš vhodné nechat si vyrobit okna jen podle projektu,“ upozorňuje Ing. Pavel Kašpar. Pokud by se pro ně otvor připravil nepřesně, jeho dodatečné dozdívání nebo naopak vybourávání je nejen pracné, ale navíc to stavbu prodlouží a prodraží. Stejný problém může nastat i při pořízení již hotových skladových oken. „Pro ideální instalaci a zapravení oken do otvoru platí pravidlo, že stavební otvory by měly být ideálně o 1–2 cm větší než vlastní okenní rám. Pokud se bude dům po výměně oken ještě zateplovat, je třeba okna zaměřit tak, aby bylo možné zateplit i vnější okenní špaletu.“

Dveře Interier Simple nabízejí optimální poměr kvality a ceny. Povrch z CPL lamina imituje dubové dřevo, možnost prosklení i atypického provedení. foto Vekra

 

Předsazená montáž

Novostavby často využívají moderní formu osazení oken – tzv. předsazenou montáž. „Při tomto postupu se prvek kotví na speciální hranoly rámující montážní otvor, a je tak osazen z vnější strany před nosné zdivo. Tyto hranoly jsou následně zakryty v jedné rovině vnějším tepelněizolačním pláštěm,“ popisuje Ing. Kašpar z VEKRY. To vše umožňuje vytvořit dokonale parotěsný a difuzní uzávěr v prostoru připojovací spáry a díky speciální konstrukci pomocného rámu také eliminovat tepelné mosty. Toto systémové řešení v podstatě garantuje neprůvzdušnost obálky domu v místě osazení okna, a proto může být využito i pro pasivní a nízkoenergetické domy. „V případě předsazené montáže velkých posuvných portálů, které dosahují i stovek kilogramů, je nutné řešit jejich osazení na staticky únosný podklad. Podcenění přípravy montáže může být zdrojem následných problémů. Kvůli tepelné izolaci totiž zpravidla nabývá tloušťka podlahových konstrukcí, často se ale zapomíná na statiku podkladové konstrukce,“ doplňuje Pavel Kašpar. Projekty často také neřeší odvodnění vnější podlahy.

Ekologická plastová střešní okna PTP-V v novém dekoru Antracit doplňují plisované rolety APF. Okna odolávají vlhkosti a omezují tepelné ztráty v zimním období. foto Fakro

 

Nová okna spoří za energie

„U moderních oken jsou kladeny vysoké požadavky na jejich tepelně izolační vlastnosti. Jedním z nejdůležitějších parametrů pro výběr kvalitních oken je proto tzv. součinitel prostupu tepla oknem (Uw). Ten jejich schopnost izolovat teplo stanovuje číselně. Důležité je dát pozor na to, zda je tento koeficient uváděný skutečně za celé okno. Někdy se uvádí jen hodnota prostupu tepla zasklením, ta ale nebere v úvahu tepelně izolační možnosti profilu, z něhož je okno vyrobeno. Dalším důležitým prvkem je zasklení, které tvoří většinu plochy okna a na jeho tepelně izolační vlastnosti má tedy také vliv. Namísto dříve běžného dvojskla je dnes již standardem trojsklo, které oknu umožní udržet v interiéru více tepla. Oproti tomu samotný materiál je spíše věcí vkusu a finančních možností,“ uvádí Ing. Milena Tomčíková, produktová manažerka značky VEKRA.

 

Stavební překlady

Nad okny a ve většině případů i nade dveřmi by neměly chybět stavební překlady – prvky, které se umisťují nad stavební otvory za účelem přenášení statického působení zdiva. Jejich výběr závisí do velké míry na samotném charakteru stavby, a to jak na použitých materiálech, tak i požadovaném vzhledu budovy. Překlad musí být navržen vždy tak, aby byl samonosný a staticky nepůsobil na výplňovou konstrukci, díky čemuž není výběr překladu nijak ovlivněn materiálem, ze kterého je vyrobeno okno nebo dveře, potažmo zárubeň. Standardní překlady se většinou usazují ručně ve více pracovnících do maltového lože, aby bylo zajištěno rovnoměrné přenesení zatížení do podkladu. U větších překladů z oceli či železobetonu je nutné využít jeřábové techniky v kombinaci s ručním usazením. Přesný technologický postup usazení překladu vždy stanovuje výrobce překladu. Špatné usazení vede ke špatnému statickému působení překladu. Následky se mohou projevit prasklinami na omítkách, v horších případech rozdrcením podkladu nosných překladů.

 

Překlady pro interiérové dveře

Dává se stavební překlad i nad interiérové dveře? Neplatí to vždy. „Zda bude u stavebního otvoru pro interiérové dveře nutné použít překlad, to závisí především na použitém systému výstavby. Co se týče zděné příčky, zde je potřeba umístit překlad nad stavební otvor vždy, jelikož žádná zárubeň ani stavební pouzdro nedokáže nést váhu cihel nad sebou. U příček z litého betonu a u sádrokartonových příček překlad nutný není,“ říká Pavel Hajný, manažer divize interiérových dveří značky VEKRA. „Litý beton je kompozit a jako takový po svém vytvrdnutí funguje jako pevný panel. Tím funkci překladu nahrazuje.“ Uvažujete-li o dveřích zasouvacích do stavebního pouzdra, nezapomeňte, že stavební otvor i překlad nad ním musí být dvojnásobný. Kromě šířky vlastních dveří je totiž potřeba počítat také se šířkou plechové kapsy, do které budou dveře zajíždět. „Stavební pouzdro nemá nosnou funkci, a proto je třeba brát je jako pokračování samotného dveřního otvoru,“ vysvětluje Pavel Hajný. Délka přesahu překladu přes pouzdro závisí na tom, zda se jedná o zeď nosnou, nebo jen dělicí příčku, a jaká je její tloušťka.

 

Příprava otvoru v interiéru

Ačkoliv instalace interiérových dveří a jejich zárubní patří při stavbě domu mezi ty poslední úkony, příprava stavebního otvoru pro jejich instalaci je úkolem již v rámci hrubé stavby. „Pokud máte různé podlahy v sousedících místnostech, pak je vhodné jejich napojení udělat pod dveřmi, tedy tak, aby dveře v zavřeném stavu přechod podlah překrývaly. Samotný stavební otvor pro dveře bývá zpravidla o 10 cm širší a o 5 cm vyšší od dokončené finální podlahy, než je požadovaný rozměr budoucích dveří. Tedy například pro dveře o výšce 197 cm a šířce 80 cm má stavební otvor rozměry 202 cm na výšku a 90 cm na šířku,“ upozorňuje Pavel Hajný. Tyto údaje by ale každý architekt nebo projektant, který připravuje plány pro vaši stavbu či přestavbu, měl znát.

 

Hlavně kolmo!

Stavební otvor pro interiérové dveře je třeba správně připravit, aby se předešlo vzniku geometrických nepřesností, jež by mohly pozdější osazení dveří zkomplikovat. „Stavební otvor pro interiérové dveře musí být zcela kolmý a špalety musí mít stejnou šířku. Toto by si měl majitel nebo stavební dozor včas zkontrolovat hned v hrubé stavbě. K odhalení podobných chyb dochází leckdy až při montáži dveří v čistém interiéru, což další práce zbytečně komplikuje,“ připomíná Pavel Hajný z VEKRY. Zárubeň sama o sobě zpravidla umožňuje vyrovnání nepřesností tloušťky stěny jen v toleranci jednoho až dvou centimetrů. Rozhodně je však lepší správné rozměry a kolmost stěny stavebního otvoru zkontrolovat hned na začátku, tedy během hrubých stavebních prací.

 

Zabudování pouzdra do příčky

Stavební pouzdra lze zabudovat jak do klasické zděné stěny, tak i do sádrokartonové příčky – podle toho se liší jejich typ i postup usazení. U klasických zděných příček se stavební pouzdra instalují již při vytváření vnitřních příček. Součástí stavebních pouzder určených pro zděné příčky je armatura – tedy vnější mřížka pro nanesení omítky. Pro sádrokartonové příčky se používá typ stavebního pouzdra, u něhož je plechová kapsa bez vnější armovací sítě – tedy bez vnější mřížky určené k nanesení omítky.

 

Dvakrát měř!

„Nejen okna, ale i stavební pouzdra či skryté zárubně se vždy usazují na výšku hotové budoucí podlahy, kterou na stavbě určuje váhorys V případě stavebních nepřesností nebo neřízení se váhorysem může dojít k nesprávnému výškovému usazení,“ varuje Pavel Hajný. Chyby se projeví až v hotovém interiéru – dveře či okna nemusí být usazena v jednotné výšce, nezůstane zachován potřebný průchod a zvolené dveře se nevejdou do otvoru, nebo naopak mezi nimi a podlahou vznikne nežádoucí mezera.


Nezapomínejte na stínění

Pokud bude součástí vašeho nového domu venkovní stínění (můžeme to vřele doporučit), je důležité poradit se včas o konkrétním řešení s odborníkem. Ideální doba je ještě před odsouhlasením projektu, aby se předešlo pozdějším problémům při montáži či používání. Pokud by se totiž venkovní žaluzie či rolety instalovaly až dodatečně, bylo by nutné stínění kotvit přes závitové tyče do fasády, na kterou je většinou záruka. Kdyby pak v budoucnu došlo k nějakému zatékání, stavební firma nemusí uznat reklamaci z důvodu navrtání fasády. Spolehlivý dodavatel by tento postup rozhodně neměl doporučit. V případě, že jste mezi všemi ostatními plány stínicí techniku zapomněli navrhnout a chcete ji montovat dodatečně, řešení existuje: Žaluzie VEKRA Komfort tvoří samonosná konstrukce, která se upevňuje na okenní rám, a díky tomu nezasahuje do stěny kolem okna. Jde o ideální variantu pro dodatečnou instalaci. Venkovní žaluzie mohou být napojeny také na systém vytápění, což se vyplatí: Takto dokážou ušetřit až 30 % topných nákladů. Materiál přitom nehraje zásadní roli, zásadní pro účinnost stínění a následných úspor ovšem je venkovní umístění. Z toho důvodu se stává mírným favoritem mezi materiály hliník, který je elegantní a zároveň odolnější než stylové dřevo. Venkovní stínění navíc můžete doplnit i slunečníkem, pergolou či markýzou na terase.

Venkovní žaluzie Vekra Komfort se hodí pro dodatečnou montáž: Tvoří je samonosná konstrukce, jež se upevňuje na okenní rám. Díky tomu nezasahuje do stěny. foto Vekra

Dřevo působí v interiéru velmi útulně. V případě žaluzií je ovšem dobré vědět, že účinnější je venkovní zastínění, kro které je vhodnější hliník. foto Shutterstock

Sluneční plachta z polyesteru se dá upevnit na strop nebo stěnu. Bílý obdélník 330 x 68 cm bez lankového upínání stojí 1 150 Kč. foto Hornbach


 

 

text Vít Straňák ve spolupráci se značkou VEKRA

foto se souhlasem firem Hornbach, Vekra, Fakro, Deceuninck, RI okna   a Shutterstock

Datum vydání: 8. 11. 2022

Edit: