Hřát může podlaha, strop i stěny

Otopný systém zabudovaný do obvodové konstrukce místnosti sálá příjemné teplo z podlahy, stěn či stropu. Prostor se prohřívá rovnoměrně, což přináší úsporu i zdraví. Co více si přát?

Klid a nohy v teple – ideál pro ložnici. Elektrickou rohož Ecofloor lze snadno instalovat do tenké vrstvy pružného tmelu. Rychle vytopí prostor, má ekonomický provoz. Foto Fenix group

 

Moderní systémy sálavého vytápění hravě překonávají známý nedostatek radiátorů: přetápění prostoru cirkulací vzduchu, kdy trpíte pocitem průvanu, v místnosti se víří prach a většina tepla uniká bez užitku pod strop. Ovšem než se pustíte do rekonstrukce otopného systému, měli byste si ujasnit několik věcí.

 

Mokrým procesem se ukládají do podlahy potěrové teplovodní systémy, které mají pomalejší náběh tepla a větší tepelnou setrvačnost. Foto Pedotherm

 

Od podlahy dvakrát jinak

Začněme podlahovým vytápěním. Celý systém se dá realizovat buď mokrou, nebo suchou cestou. Pro zdárný výsledek je přitom důležitý jak podklad, tak i povrch podlahy (viz rámeček). Zdrojem tepla v podlaze mohou být trubky s teplou vodou, nebo elektrické topné kabely, rohože či fólie. Princip provozu je v obou variantách shodný: Jde o to, aby se konstrukce podlahy zahřála na teplotu jen o málo vyšší, než je teplota vzduchu. Tajemství úspěchu spočívá ve skutečnosti, že hřeje velká plocha. Díky tomu je systém schopen vydat dostatek energie k prohřátí celého prostoru. Všechny podlahové systémy proto můžeme shrnout pod obecné označení „velkoplošné nízkoteplotní vytápění“. Přesto se oba systémy poměrně zásadně liší. V čem?

1 – Dodatečná montáž teplovodního podlahového vytápění do stávajícího potěru: 1 vyfrézování potrubních kanálků je rychlé a téměř bezprašné, 2 položení a utěsnění pružných trubek, 3 napojení na topný zdroj, 4 pokládka povrchové vrstvy. Foto ECOtherm

2 – Foto ECOtherm

3 – Foto ECOtherm

4 – Foto ECOtherm

 

Dvě teplovodní varianty

Teplovodní vytápění lze ukládat do podlahy jednak mokrým procesem (potěrové systémy), jednak suchou cestou. Suchý systém má několik předností: Vedle rychlejší výstavby je to schopnost rychleji reagovat na vnější vlivy, tedy mít kratší dobu odezvy. Tím zvýšíte energetickou účinnost systému a dosáhnete ekonomické úspory, především však zvýšíte vlastní pohodlí a komfort provozu. Flexibilita suchého systému je rozhodně lákavá. Když večer dorazíte do nevytopeného bytu, uvítáte rychlé prohřátí interiéru. Jestliže však do místnosti svítí slunce nebo se v ní sejde více lidí, prostor se vyhřeje přirozeně a vy potřebujete teplotu rychle snížit. Zatímco u potěrových systémů musíte otevřít okno a vyvětrat, suchý systém vám nabízí ekonomičtější řešení – utlumit topný výkon. Také v noci funguje každý systém jinak: ten potěrový s vyšší tepelnou setrvačností byste měli temperovat (tzv. noční útlum), ten suchý lze večer vypnout a ráno znovu zapnout. To vám opět zajistí úsporu energie, což je dnes k nezaplacení.

Podlahový systém COSMO Klett: Novinka na principu suchého zipu zásadně usnadní a urychlí instalaci podlahového vytápění. Suchý zip je spirálovitě navinut na vnější straně potrubí a na celé ploše termoizolační desky. Foto Vogelundnoot

 

Elektrický systém

Instalace moderního elektrického systému probíhá rovněž suchou cestou. Na výběr zde máte pokládku topných kabelů, rohoží nebo velmi tenkých topných fólií. Přednosti elektrického systému jsou zřejmé: snadná a rychlá realizace, flexibilní úsporný provoz s pohodlnou regulací. Teplotu lze nastavit individuálně pro každou místnost pomocí centrální řídicí jednotky. Pro ni byste měli najít vhodné umístění, aby umožňovala jak individuální regulaci teploty v jednotlivých místnostech, tak i pohodlné ovládání celku z jediného centra. O tom, že regulační systém je opravdu propracovaný, svědčí mimo jiné možnost regulovat jednotlivé části podlahy. Zdaleka přitom nemusí jít jen o váš rozmar: praktické je například zvýšit teplotu před francouzskými okny, aby zde topení vytvořilo tepelnou clonu proti chladu zvenčí. Podobně můžete cíleně vyhřívat v koupelně podlahu před umyvadlem či sprchovým koutem. Hi-tech typy regulací umožňují ovládání přes internet nebo spolu komunikují zcela bezdrátově. Ke komfortnímu dálkovému ovládání vám stačí aplikace v chytrém telefonu.

Stěnové vytápění Rehau lze realizovat suchou i mokrou cestou. Oba způsoby nabízejí rychlé natápění a částečné letní chlazení. Foto Rehau

 

Stěnové vytápění

Co představuje vrchol komfortu zdravého sálavého vytápění? Odborníci tvrdí, že moderní stěnové systémy. Daří se jim totiž úspěšně spojovat výhody podlahového vytápění s jednou předností radiátorů – malou tepelnou setrvačností. Vedle pružné regulace teploty dosahují v místnosti také optimálního rozložení teplot, které je výhodnější nejen ve srovnání s radiátory (ty nutí k přetápění prostoru), ale dokonce i ve srovnání s podlahovým vytápěním. Tím můžete skutečně ekonomicky docílit dokonalé tepelné pohody. Všechno se zdá být dokonalé, jenže při rekonstrukci otopné soustavy to má jeden podstatný háček: Kdo je ochoten, byť kvůli vlastnímu komfortu a zdraví, sahat v interiéru do jednou hotových stěn?

Suchý systém teplovodního podlahového a stěnového vytápění Giacomini využívá systémovou desku s hliníkovou fólií. Foto Giacomini

 

V zimě hřeje, v létě chladí

Jestliže teprve začínáte stavět, můžete se o kvalitách stěnového teplovodního vytápění přesvědčit, aniž byste svůj interiér obrátili naruby. Každopádně však bude instalace dražší, protože úsporný provoz vyžaduje tepelné čerpadlo. Systém je založen na topných registrech, které lze bez potíží umístit buď přímo pod omítku, nebo do sádrovláknitých desek. Tím, že jsou stěny prohřáté a teplo z nich sálá (vstupuje do lidí i předmětů), stačí vám k příjemnému vyladění nižší interiérová teplota. Díky faktu, že stěny hřejí proti sobě, prohřívá se celá místnost skutečně rovnoměrně. Provoz je zcela bezúdržbový: po správné instalaci, dokonalém odvzdušnění systému a temperování stěn již není nutný žádný další zásah. Navíc lze systém využít i pro letní chlazení vzduchu v bytě. Chladicí výkon sice představuje jen zhruba 30 % topného výkonu plochy, ale zato nevzniká nepříjemný průvan, který je průvodním znakem účinnějších systémů klimatizace.


Tenká topná fólie Ecofilm C je určena do sádrokartonových konstrukcí (SDK) jako stropní sálavé vytápění. Fólie prohřívá SDK stropní desky, které se pak chovají jako sálavé panely. Foto Fenix group

 

Teplo ze stropu

Víte, že příjemné a zdravé sálavé vytápění vám dokáže zajistit také strop? Stropní vytápění může být jak teplovodní, tak elektrické. Dosud stál tento systém trochu stranou, což je škoda: Má totiž několik zcela specifických předností. První z nich je, že do stropu lze instalovat podstatně vyšší topný výkon (elektrický příkon 140–200 W/m2) než do podlahy (příkon 40–100 W/m2), protože v případě vytápění shora (stejně jako od slunce) není na obtíž vyšší teplota topné plochy (až 45 °C). Druhou charakteristickou výhodou stropu je, že pro vytápění je tu k dispozici maximální účinná plocha: Na strop se – na rozdíl od podlahy – nedá umístit žádný nábytek s výjimkou svítidla.

 

Jaká je účinnost?

Možná se bojíte, že stropní vytápění bude v důsledku přinášet stejný efekt jako radiátory: přehřívání prostoru v horní části místnosti. Opak je pravdou! Zejména u elektrického systému (tenká topná fólie s infračerveným zářením) pohlcují teplo ze stropu nejprve jednotlivé předměty v místnosti (nábytek, stěny, podlaha, lidé) a teprve pak paprsky prohřívají prostor. Sálavé teplo tak vytvoří tepelnou pohodu již při nižší teplotě prostředí, což přináší značnou úsporu. Jde tedy o efektivní moderní technologii, která rozhodně prostor nepřetápí, nýbrž cíleně vytváří zdravé a příjemné teplo tam, kde je potřebujete. Již v roce 2018 to potvrdila odborná studie fungování velkoplošných elektrických systémů vytápění, kterou realizovala společnost Fenix Trading ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT Praha. U podlahového systému byl naměřen podíl tepelného toku sáláním 77 %, což je hodně. Elektrické stropní vytápění však prokázalo podíl sálavé složky celých 84 %, což překvapilo i univerzitní odborníky.

 


Povrch a podklad při podlahovém vytápění

• Váš pocitový komfort i spotřebu energie při podlahovém vytápění ovlivňují tepelné vlastnosti materiálu, který tvoří povrch podlahy. Ideální jsou takové krytiny, které teplo bezpečně snášejí, nebrání jeho prostupu a mají schopnost akumulace.
• Tyto vlastnosti nejlépe splňují keramické a kamenné dlažby, lité anhydritové podlahy a částečně vinylové krytiny, ale instalace je možná i pod laminát a některé dřeviny.
• Záleží nejen na povrchu podlahy, nýbrž také na podkladu pod systémem podlahového vytápění. Podklad totiž (na rozdíl od povrchu) musí co nejvíce bránit prostupu tepla, aby teplo neunikalo opačným směrem.
• Proto musí mít materiál pod podlahovou instalací vyšší tepelný odpor (R) než materiál povrchu. Jestliže je podklad betonový, je nutné, aby byl od vlastního topení pečlivě izolován.

 


Tepelná setrvačnost a doba odezvy

• Zdánlivý detail, jak rychle se podlahové topení rozehřívá a jak rychle chladne, má přímý dopad na dvě věci: 1) komfort a pohodlí obyvatel, 2) energetickou účinnost systému.
• Zatímco potěrové (tzv. mokré) systémy teplovodního podlahového vytápění se pomalu zahřívají a pomalu chladnou, všechny suché systémy (bez mokrých procesů ve výstavbě) reagují rychle.
• Suchý systém je díky krátké době odezvy a malé tepelné setrvačnosti nejen pružnější, ale i ekonomičtější: prostor rychle vyhřejete, večer pro ochlazení nemusíte tolik větrat, v noci nemusíte systém temperovat.

 


Stěnový systém – ideál pro novostavby

• Moderní a patrně nejzdravější způsob vytápění.
• Kombinuje výhody radiátorů a podlahového topení, eliminuje jejich nevýhody.
• Reaguje s minimální tepelnou setrvačností.
• Rozložení teplot v prostoru je takřka rovnoměrné.
• Výhodou je sálavé teplo, uživatelský komfort a ekonomický provoz bez údržby.
• V létě systém funguje jako chlazení bez průvanu (až 30 % topného výkonu plochy).
• Instalace je dražší, protože vyžaduje tepelné čerpadlo.
• V případě rekonstrukce znamená citelný zásah nejméně do dvou protilehlých stěn.


 

 

text Vít Straňák

foto se souhlasem firem Fenix group, Pedotherm, ECOtherm, Vogelundnoot, Rehau, Giacomini

Datum vydání: 7. 2. 2022

Edit: