Jak díky oknům maximálně uspořit za energie?

velkoformátové střešní okno

Velkoformátové okno zdobí fasádu z lícových cihel. Stínění zajišťuje screenová roleta HR7. Její dodatečná instalace nenaruší zdivo. Foto: Isotra

Kvalitní okna se správně zvoleným zasklením hrají klíčovou roli při snižování nákladů na vytápění domu.

Nejvíce tepla z domu vám uniká okny. Proto dnes problematika zasklení nabývá na významu především kvůli vysokým cenám energií na vytápění, ale také v souvislosti s horkými letními dny a přehříváním interiérů. „Výběr izolačního skla a jeho umístění ovlivňují, jestli obyvatelům v domě nebude v létě příliš horko, kolik protopí v zimě a kolik světla bude pronikat do interiéru. Dobře zvolená skla pracují se sluneční energií, propouští ji, nebo naopak blokují podle potřeby. Tím výrazně zvyšují energetické úspory a komfort v domě,“ vysvětluje Ing. Petr Stejskal, obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS. Výběr vhodného zasklení je přitom jednoduchý a vychází z logiky věci – vybírat zasklení podle světových stran a účelu místnosti a využívat rozdílné vlastnosti zasklení z hlediska příjmu, či naopak blokování tepelné energie, izolace hluku a bezpečnosti.

Zapojte do vyhřívání interiéru slunce

Především v zimních měsících představuje správné zasklení mimořádný potenciál úspor, protože slunce svítí z nízkého úhlu a může váš interiér zdarma vyhřívat. Pasivní solární zisky, čili energie získaná prostupem slunečních paprsků okny, mohou snížit potřebu na vytápění interiéru až o desítky procent. „Zasklení se stává zásadním krokem při návrhu celého domu, protože pomáhá významně snížit nejen provozní náklady, ale i náklady na pořízení technologického vybavení domu,“ upozorňuje Ing. Petr Stejskal. Z tohoto důvodu by měly být jižní, východní, případně západní strany domů osazeny zasklením s vysokou propustností tepla ze slunečního záření. To je charakterizováno tzv. solárním faktorem „g“ a platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím více tepla sklo propustí a tím více se interiér prohřeje. A o to méně vy musíte dům vytápět.

tabule skla izos

Důležitý detail z výroby okenních skel: teplý, v rozích ohýbaný distanční rámeček. Aby se okna nerosila, meziskelní rámeček by nikdy neměl být z kovu. Foto: IZOS

Ochraňte sever

Na severní straně, kam slunce nesvítí, není potřebné řešit solární faktor. Zde hraje prim především co nejvyšší termoizolační schopnost, charakterizovaná součinitelem prostupu tepla „U“. Tento součinitel se rozlišuje zvlášť pro rám (Uf – frame), sklo (Ug – glass) a celé okno (Uw – window). Čím je jeho hodnota nižší, tím lépe okno izoluje.

„Nejkvalitnější výrobky jsou tvořeny třemi skleněnými tabulemi se speciálním pokovením zabraňujícím únikům tepla. Hodnota součinitele prostupu tepla Ug dosahuje u těchto produktů až 0,5 W/m²K, což je úroveň vyhovující s velkou rezervou i pasivním domům. Výsledné trojsklo přitom může být vsazeno do plastového, dřevěného nebo hliníkového rámu, záleží jen na preferencích klienta,“ shrnuje obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS.

parametry u oken

Foto: Izos

Stín, ticho, bezpečí

Díky správně zvolenému zasklení můžete efektivně řešit různé stavební situace. Skla s vysokou světelnou reflexí například vyřeší přehřívání domu v případě, že nemůžete nebo nechcete stínit okna žaluziemi. Významně díky tomu zvýšíte komfort bydlení a ušetříte za provoz klimatizace. Majitelé domů u rušných komunikací zase ocení zasklení s protihlukovou fólií, která sníží venkovní hluk až na úroveň kolem 52 dB. Bezpečnostní skla pro změnu ochrání obyvatele domu před poraněním při případném pádu do skleněné tabule, která se díky kalení rozsype na neostré úlomky. Je-li sklo doplněno bezpečnostní fólií, výrazně eliminuje také riziko vandalismu či vniknutí nezvaných hostů.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Heluz Izos, Isotra

Datum vydání: 14. 6. 2024

Edit: