Jak měnit okna v paneláku?

Výměna oken v panelovém domě je to první, co přichází na řadu při jeho rekonstrukci. Nenechte se mýlit, že každé nové okno bude lepší, než to staré. Na kvalitě okna velice záleží, a neméně pak na správné montáži i následné údržbě. Všechna nová okna budou mít určitě jedno společné – budou lépe těsnit, než ta původní.

O tom, jaká vybrat okna, bychom neměli rozhodovat na schůzi vlastníků bytových jednotek, tam není možné se dohodnout. Jako každá odborná činnost i zde náleží rozhodnutí odborníkům. V současné době lákají realizační firmy všemi možnými argumenty a slevami. Přesto můžeme jen důrazně doporučit, neřešte výměnu oken samostatně, ale jen jako součást projektu rekonstrukce domu. To je první předpoklad, aby nová okna dobře sloužila.

Při výměně oken je v rušnějších lokalitách třeba myslet i na zvukovou izolaci. Okenní systémy Inoutic Prestige a Efforte mají hodnotu útlumu 45–46 dB podle použitého zasklení. Dokáží uvnitř bytů snížit venkovní hluk ze 70 na 25 dB. Podmínkou je i bezchybná instalace, protože zvuk může pronikat nedostatečně utěsněnými otvory kolem rámu. www.inoutic.cz

Čím se okna liší?

Jen velice zběžně nahlédněme do problematiky, abychom alespoň tušili, co za nás musejí odborníci rozhodnout. Okna především musejí ochránit před vnějšími vlivy, což je obtížnější ve vyšších patrech, kde takzvaný hnaný déšť a vítr mají velkou sílu. O tom, jak to okna zvládnou, rozhoduje konstrukce profilu, stavební hloubka, způsob zasklení, těsnění… Dnes velmi sledovaným parametrem je schopnost udržet v domě teplo. Záleží přitom jak na kvalitě zasklení, celkově se okno hodnotí pomocí součinitele prostupu tepla oknem, označovaným jako Uw. Rozdíly jsou i v množství světla a slunečního záření, které prostoupí okny či v tom, jak dobře dokáží izolovat zvukově. I když dnes není vaše ulice příliš rušná, kdoví, co bude za deset dvacet let.
O těchto a dalších vlastnostech by měl rozhodnout projektant. Jsou však oblasti, do kterých mohou, a dokonce mají, mluvit i laici – majitelé, družstva, SVJ. Neplatí, že nová okna v paneláku musejí být jen plastová a bílá, okna mohou být dřevěná, mohou vypadat jako dřevěná, nebo být červená, žlutá… Změnit je možné i členění oken, rámy mohou být rovné či zaoblené.
A co je opravdu důležité, a o co by se měli majitelé nejvíce zajímat, je, jak se do bytů dostane čerstvý vzduch. I v tom mohou okna pomoci. A při realizaci oken je nutné ohlídat i správnou montáž, sebekvalitnější okno lze neodbornou či odbytou montáží zkazit.

Ať už vyberete jakékoliv okno, jedno je jisté: bude mnohem těsnější, než to původní. A bytu se tak výrazně sníží přirozená výměna vzduchu netěsnostmi – nová dobře těsnící a dobře instalovaná okna mohou snížit přísun čerstvého vzduchu třeba desetkrát. Obvykle se v této souvislosti upozorňuje na to, že se u bytů s nedostatečnou výměnou vzduchu zvyšuje vlhkost v bytě a hrozí vznik plísní. Málokde se však zdůrazňuje, že nám chybí čerstvý vzduch k dýchání, a jaké to má zdravotní důsledky. Dokonce se nevyžaduje řešit dostatečné větrání ani tam, kde používáme plynové sporáky, kde může být nedostatek spalovacího vzduchu obzvlášť nebezpečný.
Každý člověk vdechuje kyslík a vydechuje do vzduchu oxid uhličitý (CO2), v nevětrané místnosti tak ubývá kyslíku a zvyšuje se koncentrace CO2. Běžná venkovní koncentrace se pohybuje kolem 350 ppm. Při koncentraci 1000 – 1200 ppm můžeme pociťovat únavu, ztrátu soustředění, bolest hlavy… Koncentrace kolem 5000 ppm již jsou zdravotně nebezpečné. Na tuto hodnotu se v malé panelákové ložnici (i s okny vybavenými mikroventilací) dostanou dva lidé velmi snadno. Probouzíte se unavení, bolí vás po ránu hlava? Může to být špatným vzduchem.

Na bezpečnost dětí pamatuje kování TiltFirst, které otevře první polohu kličky pouze do polohy „vyklopeno“ a až pohyb kliky směrem nahoru okno zcela otevře. Pro vyšší bezpečnost je navíc možné kliku uzamknout a přitom větrat vyklopeným oknem. www.dafe.cz

Co zmohou okna?

Nová okna se sice vybavují funkcí mikroventilace, ta však sama o sobě nestačí, navíc mikroventilační mezerou proniká do místnosti i hluk zvenčí a okno není zabezpečeno proti vloupání. Proto se hledají jiné, efektivnější a bezpečnější způsoby. Do plastových profilů se díky tomu, že jimi může procházet vzduch, instalují různé typy pomocných větracích systémů. Profily mohou být vybaveny větracími klapkami, které fungují na principu rozdílného tlaku venku a uvnitř domu. Některé systémy dokáží vést vzduch profilem a snížit tak jeho teplotu, nebo dokonce dokáží v rekuperátoru tepla předat teplo odcházejícího vzduchu čerstvému příchozímu. Ani tyto důmyslné systémy však nejsou zárukou toho, že se v místnosti vymění dostatečný objem vzduchu.

Okna SYNEGO 116 nabízejí možnost šetrného přivětrávání pomocí patentovaného způsobu infiltrace. Rekuperační klapka přivádí vzduch do interiéru přes antibakteriální filtr, přičemž dochází k jeho částečnému předehřevu, aniž by došlo k omezení zvukové či tepelné izolace okna. www.dafe.cz

Nucené větrání

Dostatek čerstvého vzduchu nejspolehlivěji zajistí centrální systémy řízeného větrání, které je však při rekonstrukci bytových domů obtížné instalovat. Pomoci však mohou lokální ventilační jednotky, které se umisťují do jednotlivých místností, nevyžadují rozvody, jen je nutné vytvořit otvor přes vnější zeď. Proto je vhodné na ně pamatovat včas a instalovat je nejlépe se zateplením pláště budovy. Nucené větrání zajistí, že koncentrace CO2 nebude dosahovat zdraví ohrožujících hodnot, navíc mohou být jednotky vybaveny filtry, pročistí nasávaný vzduch. Běžné již je, že jsou vybaveny rekuperačním výměníkem, do místnosti tak přichází již předehřátý vzduch a tepelné ztráty větráním se tak snižují na minimum.

Bohužel obvyklou praxí je, že se při rekonstrukci domu větrání příliš neřeší a předpokládá se, že se o dostatečný přísun vzduchu postarají majitelé sami větráním okny. Je proto potřeba naučit se větrat tak, aby docházelo k co nejmenším tepelným ztrátám, jinak snaha o zateplení domu nepřináší své ovoce. Tedy často a rychle, nejlépe otevřít okno dokořán a vytvořit průvan, aby se vzduch rychle vyměnil, ale interiér se příliš neochladil. Jak však větrat v noci, když víme, že již za hodinu spánku dvou osob v jedné místnosti je koncentrace CO2 příliš vysoká? Pokud v noci vstáváte, nezapomeňte alespoň na tu chvíli otevřít okno, a pokud je to možné, raději nechávejte dveře ložnice otevřené, zvětšíte prostor, kam se rozptýlí vydechovaný oxid uhličitý a vodní páry. Mimo topnou sezonu nechávejte okno v poloze ventilace.

Okenní rám REHAU 115–4K, resp. novější verze 116–6K zajistí přívod vzduchu do místnosti bez instalace přívodních větracích otvorů ve stěně. Jedná se o patentové řešení, které využívá větrací štěrbiny integrované do rámu okna. Zajišťuje tak minimální hygienickou výměnu vzduchu. Infiltrovaný vzduch prochází rámem a vstupuje do interiéru ohřátý teplem unikajícím konstrukcí obvodového pláště. Přitom jsou zachovány veškeré základní parametry, jako je neprůzvučnost a vynikající tepelně izolační vlastnosti okna. www.rehau.cz

Na co dát pozor při montáži?

Kvalitní montáž je podmínkou správného fungování oken. Co je důležité?

  • Pevné přikotvení do stavebního otvoru kotvami nebo turbošrouby. Nestačí pouhé vlepení montážní pěnou.
  • Parotěsné provedení připojovací spáry (prostoru mezi okenním rámem a zdí domu), které zamezí vnikání vlhkosti do těsnicího materiálu. Ve smlouvě je třeba definovat způsob montáže, ukotvení a osazení okna v ostění, nadpraží i parapetní části s doložením detailu. Obvykle se spára vyplní izolační pěnou a z vnitřní strany se přelepí parotěsnou páskou, z vnější páskou paropropustnou, nebo se použije komprimační páska. Je možné setkat se s takzvanou předsazenou montáží, tedy vsazováním oken přímo do izolace pomocí speciálních kotvicích systémů.
  • Kontrola pečlivého provedení technickým dozorem investora.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Uložit

Datum vydání: 14. 4. 2018

Edit: