Žijte zgruntu zdravě!

Jestliže plánujete svůj nový domov snů, zkuste ho vymyslet a realizovat bez kompromisů! Vybudujte si zdravé a soběstačné bydlení. Čím začít? Kvalitním stavebním systémem.

Ražené lícové cihly Terca představují nezaměnitelný stavební prvek s jedinečným architektonickým výrazem. Dlouhá životnost, stálobarevnost, vysoká pevnost. terca.cz

Vlastní stavba domu by vám měla zajistit skvělou tepelnou izolaci a prodyšnost konstrukce, aby se vám uvnitř příjemně žilo a v budoucnu nehrozily problémy s plísní. Pokračujte využitím ekologických systémů pro větrání, vytápění i klimatizaci objektu. A nezapomínejte na blahodárné účinky přirozeného denního světla v domě. Dbejte rovněž na přírodní původ materiálů a nízké náklady na energie, které zřejmě budou v nejbližších letech opravdu drahé! Ale nejde jen o ekonomickou stránku věci, nýbrž i o maximální šetrnost vůči prostředí, které vás bude po dokončení stavby nadále obklopovat. Dobrou zprávou je, že dnes už lze stavět podle zásad udržitelnosti: To, co je nejlepší pro vaše bezprostřední okolí, bude nejlepší také pro vás! V každém případě se při stavbě domu nedívejte jen na cenu jeho jednotlivých komponent. To je past. Podstatnou roli hraje kvalita projektu i použitých materiálů a řešení domu jako celku.

 

Cihla je cihla

O důležitosti správného výběru pozemku pro stavbu rodinného domu jsme psali již v minulém čísle. Dnes se proto zaměříme rovnou na stavební materiály a technologie. Nechceme podceňovat beton, z něhož můžete zajisté postavit nízkoenergetický či dokonce pasivní dům s výbornou akumulací tepla, ale klasičtější a zdravější variantu pro výstavbu rodinných domů představují cihly. Ať už půjde o tradiční cihly z pálené keramické hlíny, vápenopískové cihly nebo tvárnice z pórobetonu, vždy mají zdravý přírodní základ.

 

Pálené zdivo

Když si při výběru konkrétního cihelného zdiva zkontrolujete parametry tepelného prostupu (nebo tepelného odporu), akumulace tepla, pevnosti, požární odolnosti a difuzní schopnosti (paropropustnosti), zjistíte, že u moderních keramických cihel se jen těžko můžete splést. Uvnitř obvodového zdiva jsou dnes všechny izolanty upraveny jako hydrofobní (nesmáčivé) a zároveň paropropustné, takže vlhkost se může dostat pouze do cihlového střepu a z něj se pak odpařuje. Právě to je podstatná výhoda, kterou jednovrstvé cihelné zdivo nabízí ve srovnání s vnějším kontaktním zateplením, kde zejména při rychlé realizaci novostaveb hrozí srážení stavební vlhkosti ve zdivu a následný vznik plísní. Tepelné parametry současných cihel jsou na takové úrovni, že i pro obvodové zdivo pasivního domu vystačíte s jednovrstvým zděním. Nepotřebujete žádné dodatečné zateplení ani pod vnější, ani pod vnitřní omítkou. To vám při stavbě šetří čas i práci, později peníze za vytápění nebo letní klimatizaci – a navíc také obytný prostor v interiéru. Nové typy tvárnic jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako standardní pálené cihly, ale „pálí jim to“ víc: Mají totiž promyšlený systém dutin (voštinové cihly). Ten sám o sobě napomáhá lepší izolaci, ale dutiny u obvodového zdiva navíc zpravidla vyplňuje vložený izolant. Může jím být kuličkový polystyren (zajišťuje velmi kvalitní tepelnou izolaci), nebo minerální vata (zvládá spolehlivě jak tepelnou, tak i zvukovou izolaci). V případě dovozových cihel plní občas roli vloženého izolantu expandovaný perlit. Izolant uvnitř voštinových cihel dokonale nahradí dodatečnou izolaci, zajistí komfort bydlení a prostorovou i ekonomickou úsporu.

 

Vápenopískové cihly

Bílé cihelné zdivo s vápenopískovým základem není žádná novinka: Na trhu je už více než 120 let! Na výběr máte u nás hned několik typů zdiva od různých výrobců (Xella, KM Beta, Vapis, Kalksandstein). Každopádně jde o materiál vysoce ekologický a plně recyklovatelný (až 96 % tvoří písek, zbytek vápno a voda), který nabízí přesné zdění s vysokou pevností a malou tloušťkou stěny. Z toho vyplývá úspora času při výstavbě, ale také úspora na omítkách, na kotvách u kontaktního zateplení (stačí celoplošné lepení, mechanické kotvení není třeba) a především úspora vnitřní podlahové plochy. Ta může být docela znatelná – v běžném rodinném domě vám klidně přinese jednu místnost navíc (je velký rozdíl, jestli má obvodové zdivo včetně zateplení tloušťku 60 cm, nebo 40 cm). Výhodou masivní stavby z vápenopískových cihel je také výborná akustika, akumulace tepla a celoročně příjemné mikroklima v interiéru. Nevýhodou je ztížená možnost vedení instalací formou drážek a zasekávání do zdiva. Vápenopískové cihly mohou disponovat svislými kanály pro rychlé a pohodlné vedení elektroinstalací, pro vedení dalších instalací se však nehodí. Řešení nabízejí sádrokartonové předstěny. Jde sice o investici navíc, ale s bonusem: Akustický komfort vápenopískového zdiva zůstane zachován po celou dobu jeho životnosti (100 let, u rozvodů bývá jen 30 let).

 

Pórobeton

Podobné přírodní složení (křemičitý písek, vápno, voda) a bílá barva charakterizují rovněž pórobeton. Díky své porézní struktuře přirozeně dýchá a udržuje ideální vlhkostní mikroklima, navíc pohlcuje pro zdraví nepříznivé kladné ionty a svým zásaditým složením brání vzniku plísní. Jeho dalšími výhodami jsou snadná opracovatelnost (hodí se pro zasekání všech potřebných instalací) a možnost využití uceleného stavebního systému (Ytong). Speciálně pro jednovrstvé zdění je určena moderní řada tvárnic Lambda YQ. Tyto tvárnice v sobě koncentrují optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu, ale pro výstavbu a úsporný provoz současných domů s téměř nulovou spotřebou energie je zásadní jejich extrémně nízký součinitel tepelné vodivosti. Náklady na vyzdění jednoplášťové konstrukce (i pro pasivní dům) jsou ve srovnání se zateplenou stěnou nižší, ale životnost i užitné vlastnosti zůstávají lepší. Samotná stavba z tvárnic Lambda YQ je rychlejší a přesnější, její energetické parametry určujete tloušťkou zdiva (45 či 50 cm). Navíc je plně kompatibilní s vápenopískovými tvárnicemi Silka (ty mají lepší akustiku, vyšší pevnost a únosnost) a také s minerální tepelnou izolací Multipor.

 

Ještě blíže k přírodě

Moderní dřevostavby jsou domy stavěné ohleduplně vůči přírodě a přitom otevřené vůči všem technickým inovacím a nárokům současného života. Nosnou konstrukci stavby tvoří dřevo, přičemž ostatní (nenosné) prvky představují často jiné materiály (jejich podíl může být i více než 60 %). Kromě dřeva bývají používány zejména kvalitní izolační materiály, ocelové spojovací prvky, speciální fólie, obklady či nátěry. Základy stavby jsou zpravidla z betonu nebo zděné. Díky této kombinaci materiálů je zaručena výsledná vynikající technologická kvalita stavby a vysoký standard bydlení. Hlavními trumfy dřevostaveb jsou velmi dobrá tepelná izolace a prodyšnost konstrukce, z čehož vyplývá úspora energií za vytápění, ale také možnost pružně a rychle interiér vytopit nebo naopak vyvětrat. Tady se stává výhodou podstatně nižší akumulace tepla ve srovnání se zděným domem. Díky použití moderních kvalitních materiálů a izolací mohou dnes dřevostavby nabídnout i dobrou akustiku bez vrzajících podlah. Fyzická životnost dřevostaveb sendvičového typu se odhaduje nejméně na 100 let, u masivní dřevostavby bude ještě delší. Dřevo je jediný čistě přírodní stavební materiál. Moderní dřevěné konstrukce mají díky tomu opravdu nízké energetické nároky na výstavbu. Zejména u montovaných dřevostaveb je však důležité průmyslové sušení dřeva vysokou teplotou: Při něm dochází k usmrcení všech zárodků dřevokazného hmyzu. V případě poškození vodou je ošetření dřevostaveb jednodušší než u zděných konstrukcí, zcela vyhovující je i jejich odolnost vůči požáru.

 

text Vít Straňák foto archiv firem

Edit: