Jak pečovat o benzínovou sekačku pro co nejdelší životnost a výkon

Benzínové sekačky mohou pracovat dlouho, bez obtíží, bez ztráty na výkonu a životnosti. Záleží na tom, jak se o ně jejich majitelé starají. Pakliže je nechají po sekání (nebo dokonce přes celou zimu) bez jakékoliv péče, na jaře pocítí, že sekačka hůře seká, že stoupla spotřeba benzínu, nebo že stroj nelze vůbec nastartovat. V tomto článku se dozvíte, jak se o sekačku správně starat.

Dohánět vše na konci sezóny není dobře. Vaše benzínová sekačka potřebuje pravidelnou péči. Jakou?

Čištění sekačky

Sekačku po každém sečení očistěte od zbytků trávy. Stačí si připravit dřevěnou, nebo plastovou špachtli, mokrý a suchý hadr. Se špachtlí nejdříve odstraňte všechny zbytky trávy a dalších nečistot ze sběrného koše, šasi, kol i nožů. Dbejte, aby nic nezůstalo na výfuku, ani na válci, aby nemohlo dojít ke vzplanutí.

Poté sekačku otřete mokrým hadrem, následně suchým. A je hotovo! Proceduru můžete vylepšit používáním údržbového spreje, který nanesete na vnitřní stranu těla sekačky. Zamezíte tím zachytávání zbytků trávy, což vám usnadní příští čištění.

Co při čištění sekačky nedělat:

  • Nenaklánějte sekačku jiným směrem než na koš. Jinak by mohl benzín zatékat do výfuku či vzduchového filtru.
  • Proud vody není optimální. Jednak byste jím sekačku nevymyli důkladně, a také může vzniknout koroze. Když už to nepůjde jinak a vy si vezmete k ruce hadici, dávejte pozor, abyste vodou nezasáhli motor, ložiska a těsnění.
čištění sekačky

Zdroj: Shutterstock

Průběžná péče o sekačku

Olej – hladinu oleje v motoru kontrolujte vždy. První výměna oleje proveďte už po 5 hodinách provozu stroje. Poté olej měňte po 25–30 hodinách a na každou novou sezónu.
Svíčka – zapalovací svíčku měňte po 100 provozních hodinách a na každou sezónu. Na svíčku se podívejte pokaždé, když klesne výkon sekačky.
Vzduchový filtr – provádějte výměnu vzduchového filtru ve chvíli, kdy je zanesen. Jeho pravidelné čištění provádějte jednoduše stlačeným vzduchem.
Benzín – kupujte jen tolik paliva, kolik spotřebujete za 1 měsíc. Benzín musí být čerstvý, čistý, bezolovnatý. Přidávejte do něj stabilizátor a nikdy jej nemíchejte s olejem.
Broušení – dbejte na pravidelné broušení nožů, a to po 25 hodinách provozu.

údržba sekačky

Zdroj: Shutterstock

Uskladnění sekačky na zimu

Před zimou je potřeba provést několik zásadních úkonů, vždy podle pokynů výrobce.

Benzín – dolijte nádrž doplna, abyste předešli korozi, vodnímu kameni i kondenzaci vlhkosti. Než nádrž napustíte, přidejte do paliva stabilizátor, abyste zamezili tvoření pryskyřičných usazenin. Aby se stabilizátor rozptýlil, uveďte sekačku po naplnění na pár minut do provozu.
Kdy s benzínem pryč – pokud používáte benzín s alkoholem, nebo nepřidáváte stabilizátor, benzín přes zimu nikdy nenechávejte v nádrži. Vypusťte jej a poté zapněte motor na tak dlouho, aby došlo ke spálení veškerého paliva, tedy vyčkejte do doby, než se motor sám zastaví.
Olej – kontrola oleje je na místě. Pokud bude potřeba olej vyměnit, udělejte to ještě ve chvíli, kdy je motor teplý.
Vzduchový filtr – je-li filtr příliš znečištěný, vyměňte jej. Na jaře pak bude vše připraveno na provoz – pocítíte to jak na výkonu, tak ve spotřebě. Výměna filtru je též vhodná ve chvíli, kdy je motor teplý.
Odpojení svíčky – odpojte vodič od zapalovací svíčky a ponechte jej tak po celou zimu.
Čistota, sucho – sekačku uschovejte čistou, na suchém místě.

Co dělat se sekačkou na jaře

Broušení nožů sekačky – broušený nůž lépe seká a nespotřebuje tolik paliva. Broušení ostří byste měli svěřit do rukou specialisty.
Vyvážení nožů sekačky – s broušením nožů souvisí jejich vyvážení, které ovlivňuje délku života sekačky. S nevyváženým nožem poškodíte hřídel motoru nadměrnými vibracemi, a také můžete uvolnit spoje. Jak nůž vyvážit, když nepůjdete ke specialistovi? Pomozte si otočeným šroubovákem. Posaďte na něj nůž a sledujte, na kterou stranu táhne. Těžší stranu obrušujte do té doby, dokud nebude nůž stát v rovině.

čištění sekačky

Zdroj: Shutterstock

Datum vydání: 20. 9. 2023

Edit: