Jak se žije v aktivním domě

 

4

Přirozené světlo se do interiéru dostává jak skrze fasádní okna, která zajistí krásné výhledy, tak skrze střešní okna. Ta jsou položena záměrně vysoko, aby přinesla do místnosti co nejvíce světla.

Dům Sunlighthouse je experimentálním domem postaveným v rámci projektu VELUX Model Home 2020. Spotřebuje na svůj provoz méně elektřiny, než vyprodukuje. Jak se v něm ale bydlí? To vyzkoušela během jednoho roku čtyřčlenná rodina.

Pro otestování domu byli vybráni manželé se dvěma malými syny. Ačkoli se jednalo o roční zkušební provoz, jenž byl podroben měření, jeho obyvatelé zde žili stejně jako kdekoli jinde. Rozdíl tu přesto byl: Měli důvěřovat automatickému nastavení systému větrání a stínění a co nejméně do něj zasahovat. Tedy věřit, že počítač ví lépe, než oni sami, zda otevřít okno nebo si přistínit.

1

SLUNEČNÍ DŮM
Rakouský architekt Jury Troy z architektonického studia Hein-Troy Architekten navrhl dům hodný svého jména, protože při jeho návrhu kladl důraz na dostatek denního světla. Docílil ho především dispozicí domu a použitím mnoha střešních oken, jež dodávají v průměru dvojnásobek světla oproti fasádním. Střešní i fasádní okna jsou rozmístěna tak, aby umožňovala cílené výhledy do okolí a naopak chránila soukromí tam, kde je to třeba, a přesto dostatečně prosvětlily interiér. Některá střešní jsou umístěna záměrně netradičně vysoko, aby zajistila pronikání denního světla i hluboko do interiéru. Množství prosklených ploch v domě odpovídá 42 % podlahové plochy, přesahují tak čtyřikrát minimální doporučený standard. Dostatek denního světla si rodina pochvalovala nejvíce: „Rozsvěcujeme večer světla jako poslední z okolí, ale na druhé straně, máme potom rozsvíceno více světel, protože jsme si zvykli na to, že je všude a pořád světlo.“

2

O PROJEKTU VELUX MODEL HOME 2020 
Společnost VELUX se prostřednictvím výstavby aktivních domů v rámci projektu VELUX Model Home 2020 zapojuje do aktivit spojených s 1budováním udržitelného bydlení. Zahrnuje výstavbu a následné zkoumání šesti aktivních domů v různých částech Evropy. Základními principy jsou komfort pro obyvatele domu, kvalitní vnitřní prostředí, dostatek denního světla, přirozená ventilace, minimální dopad na životní prostředí a neutrální bilance emisí CO2.

3

5

Veškerá produkce energie je pokryta výhradně obnovitelnými zdroji, ohřev teplé vody nevyjímaje.

6

EKONOMICKY I EKOLOGICKY 
Přes nadstandardní množství oken má dům aktivní energetickou bilanci. Dům byl navržen tak, aby měl co nejnižší spotřebu energie, navíc krytou výhradně z obnovitelných zdrojů. Zkušební provoz přinesl lepší výsledky, než se očekávalo. Dům vyrobil o 10 % více energie, než spotřeboval. Na vytápění se za rok spotřebovalo 23,1 kWh, pro ohřev vody 5,5 kWh, spotřeba elektrické energie činila 16,6 kWh. I s provozními ztrátami byla celková spotřeba energie 54,5 kWh, vyrobilo se jí však 60,2 kWh, a to pomocí fotovoltaických panelů, solárních kolektorů a tepelného čerpadla. Přitom obyvatelé domů nestrádali, v lednu, kdy se venkovní průměr pohyboval na 0,5 °C nad nulou, naměřili majitelé v místnostech průměrně 21,3 °C. Navíc si pochvalují konstantní vnitřní klima. Ani v létě, kdy by se dalo očekávat, že se interiér s velkými prosklenými plochami bude přehřívat, bylo v domě příjemně. Sunlighthouse byl projektován zároveň jako CO2 neutrální budova. Roční emise oxidu uhličitého vyrobené na obsluhu domu byly naměřeny v množství 11,4 kg/m2, fotovoltaika je však vykompenzovala v množství 11,5 kg/m2, Sunlighthouse se tak může řadit mezi CO2 neutrální budovy. Zkušební pobyt v experimentálním domě tedy prokázal smysluplnost myšlenky udržitelného bydlení, i to, že se tímto způsobem dá žít velmi komfortně.

7

8

Kvalitní vnitřní prostředí je základním požadavkem aktivního domu. Dům je proto nejen prosvětlen, ale i automaticky a pravidelně větrán.

9

Dostatek denního světla působí pozitivně na lidskou psychiku, i proto je jím dětský pokoj bohatě zásoben skrze střešní okna.

 

Edit: