Jak využít slunce?

Nejvydatnější zdroj energie na této zemi nemusí zahálet ani v našich domácnostech. Pomůže nám snížit rodinné rozpočty, získat částečnou či úplnou energetickou nezávislost. A navíc nás zahřeje vědomí, že jsme přispěli svou troškou do mlýna k ozdravění planety.

Slunce nám může pomáhat i bez jakýchkoliv technických zařízení, k úsporám energie vede třeba jen vhodná orientace prosklených ploch směrem ke slunci. Pak mluvíme o takzvaném pasivním využití solární energie. V České republice však máme dostatek slunečního svitu k tomu, aby se vyplatilo využívat tuto energii i aktivně.

Solární ohřev vody

Nejjednodušším způsobem, jak využít energii slunce je ohřev vody, protože se nejedná o složitou přeměnu energie, ale o předávání tepla. A čím je zařízení pro takový ohřev jednodušší, tím lépe.
Určitě se proto vyplatí zapojit slunce do ohřívání vody v bazénu. To lze zcela jednoduše pomocí solární plachty, která nejenže v noci zabraňuje úniku tepla, ale ve dne zvyšuje množství pohlcené energie k ohřátí vody. Náročnější, ale stále velmi jednoduché, je využití solárních panelů či plastových absorbérů, které se zapojí do filtračního okruhu tak, aby jimi protékala voda z bazénu a ohřátá se do něj vracela.
V domácnostech můžeme využít slunce k ohřevu vody pomocí solární kolektorů, nezvládnou to však samy, ale jako součást solárního systému, k jehož fungování je vedle kolektorů nutná akumulační nádrž, v níž se ohřátá voda ukládá, oběhové čerpadlo, regulace a další pomocná zařízení, jako jsou ventily či expanzní nádoba. Existují systémy, které slouží i k přitápění, ty jsou však výrazně složitější, jejich efektivitu je proto nutné zvážit v rámci kompletního návrhu systému vytápění domu. Nevýhodou termických solárních systémů je jejich náročnost na instalaci a zejména na servis.

Fotovoltaika na vzestupu

Zdá se, že termické solární systémy možná narazily na svou hranici vzhledem k ceně i náročnosti, naopak fotovoltaické systémy, které přeměňují sluneční energii na elektřinu, jsou stále přitažlivější. Fotovoltaika pracuje i v situacích, kdy termický systém z fyzikálních důvodů nefunguje vůbec, nebo s nízkou účinností: při nízké intenzitě slunečního záření, při nízkých venkovních teplotách, při vyšší teplotě vody zásobníku. K jejímu rozvoji přispívá i snadnější realizace, klesající pořizovací náklady, zvyšující se účinnost systémů, ale zejména technický pokrok v ukládání vyprodukované energie.
Není již utopií zajistit domu úplnou energetickou nezávislost, pak mluvíme o ostrovních systémech. Jinou, zatím obvyklejší možností je napojení domu na veřejnou síť, do které se odevzdávají přebytky vyrobené elektřiny a v době nedostatku se ze sítě elektřina čerpá. Nejjednodušší způsob využívá fotovoltaické panely pouze k ohřevu vody, odpadá tak poměrně nákladný střídač – pro ohřev lze použít topné spirály na stejnosměrný proud. Fotovoltaické panely nemusí být jen na střeše, ale je možné je elegantně zabudovat do budovy, například do fasády, byť za cenu nižších energetických zisků.
Zajímavým trendem je instalace fotovoltaických modulů přímo do střešní krytiny, která pak nahradí fotovoltaické panely. Absorbovat sluneční energii pro výrobu elektřiny tak může celá střecha.

Fotovoltaika v malém

Fotovoltaický panel může být i zcela malý, stejně jako akumulátor. Samozřejmě velikosti odpovídá i výkon. Přesto přibývá možností, kde všude je můžeme použít – solární nabíječky poslouží na cestách k napájení mobilů, notebooků i autobaterií. Vynikající službu poskytnou solární lampy, které můžeme instalovat do zahrady, k příjezdové cestě, na terasu i fasádu domu, které se přes den nabijí pomocí solárního článku a jakmile se setmí, automaticky se rozsvítí LED diody. Případně může mít lampa zabudované pohybové čidlo a rozsvítit se reakcí na pohyb osob. Sluneční energii zužitkují i mnohé dekorativní prvky jako solární fontány či svíticí kameny, ale poslouží i prakticky jako třeba odpuzovač hrabošů nebo svíticí bezpečnostní prvky na kole.

SLUNEČNÍ DOTACE

Program Nová zelená úsporám podporuje tyto solární systémy:

Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000 Kč
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 Kč
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000 Kč
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie 55 000 Kč
Fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie podle velikosti využitelného zisku od 70 000 do 150 000 Kč
Fotovoltaický systém v kombinaci s tepelným čerpadlem 150 000

Na vyřízení dotace je poskytováno 5000 Kč, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou dotace o 10 % vyšší.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 23. 7. 2019

Edit: