Nejmladší generace cihel

Cihla je u nás považována za tradiční stavební materiál, přestože se začala výrazněji projevovat až v 17. století, kdy postupně nahrazovala kámen a dřevo. Zprvu především v podobě nepálených cihel – vepřovic. Později ovládla stavebnictví ve formě plných pálených cihel, které se pak, v době průmyslového rozmachu, proměnily ve větší a lehčí děrované bloky.

Větší, to aby se rychleji zdilo, lehčí, to aby se zdilo snadněji a děrované, to aby získaly lepší izolační vlastnosti. Takto jednoduše můžeme popsat historii cihly, abychom se rychle dostali k současnosti. Tedy do doby, kdy je kromě základních požadavků na stavební materiály pro obvodové konstrukce domů kladen důraz i na jejich tepelně izolační vlastnosti. Ty jsou v podstatě to jediné, co keramickému materiálu jako takovému schází k dokonalosti. Ostatní vlastnosti jako je pevnost, mrazuvzdornost, trvanlivost, požární a hygienická nezávadnost s přehledem splňují potřebné požadavky, navíc se cihla může pochlubit i dalšími vítanými vlastnostmi, jako je dobrá akumulace tepla, chemická a biologická odolnost, prodyšnost, nízká průzvučnost či šetrnost vůči životnímu prostředí.

Foto: Heluz

Od plné k plněné

Cihle je možné dodat potřebné tepelně izolační vlastnosti dodatečným zateplením, tedy vrstvou tepelné izolace vytvořit takzvanou sendvičovou konstrukci. Avšak dodatečné zateplení s sebou přináší riziko plynoucí z použití dvou materiálů rozdílných vlastností, které reagují různě na změny teploty, různě stárnou… A sendvičové konstrukce narážejí i na subjektivní hledisko – pro mnohé není dům „obalený“ izolací tím pravým cihlovým domem.
Proto výrobci hledali cestu ke zlepšení samotného materiálu vytvořením dutin v těle cihly a využili tak jako izolant vzduch. Tvar dutin se neustále vylepšoval do té míry, že v současné době důmyslná spleť tenkostěnných komůrek dokáže v cihle zadržet velké množství vzduchu. Zlepšily se i vlastnosti samotného cihlářského materiálu vytvořením mikropórů, které také znesnadňují prostup tepla. Výsledkem jsou cihlové bloky s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, které splňují normované nároky na současnou výstavbu bez dodatečné izolace.
Zatím posledním tahem ve vývoji cihel bylo vyplnění dutin izolantem lepším než vzduch – polystyrenem, minerální vatou nebo perlitem. Takové cihly, respektive poměrně velké cihelné bloky, umožňují stavbu domů nízkoenergetických i pasivních při jednovrstvém zdění.

První vrstvu broušených cihel je nutné založit na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu zakládací malty. K tomu se používá vyrovnávací souprava s nivelačním přístrojem. Vyrovnávací soupravu je možné zapůjčit u prodejců materiálu, případně si vyžádat k založení první vrstvy technickou pomoc. Foto: Heluz

Přesné zdění

Nestačí však vylepšovat jen samotné zdicí prvky, o konečných vlastnostech zdiva rozhoduje i způsob provedení. Proto jsou současné tvarovky přesně broušené, tak aby při jejich spojování ve vodorovném směru stačila jen velmi tenká vrstva malty nebo speciálního bezcementového lepidla. Ve svislém směru k sobě těsně přiléhají díky tvarování na pero a drážku. Vzniká tak zdivo s naprostým minimem slabých míst – tepelných mostů. Tento způsob zdění minimalizuje mokrý proces, jinak typický pro zděné stavby, kdy se kvůli vlhkosti přenášené do zdiva musely dělat velké technologické přestávky. Dnes je možné realizovat cihlové stavby celoročně, za určitých podmínek je možné zdít i při teplotách pod bodem mrazu.

Jako stavebnice

Výhodou moderních cihlových systémů je komplexnost nabídky od jednotlivých výrobců, kteří nabízejí jednak doplňkové formáty cihel – poloviční, rohové, koncovky, jednak další prvky jako cihly pro vnitřní zdivo, stropní systémy, věncovky, překlady či komíny. A samozřejmě i malty, lepidla na cihly, omítky…. Kompletní systém od jednoho výrobce zaručuje kompatibilitu prvků, minimalizaci tepelných mostů a jednoduchou realizaci konstrukčních detailů, odpadá například pracné a zdlouhavé izolování nadpraží oken a dveří, překlady jsou připraveny pro instalaci předokenních rolet či žaluzií, stropy snadno navazují na zdivo… Promyšlenost a jednoduchost systémů umožňuje i stavbu svépomocí. Vzhledem k tomu, že základem pro správné provádění zdiva z broušených cihel je srovnávání maltového lože tak, aby mohla být první řada cihel položena přesně vodorovně a svisle, nabízejí dodavatelé stavebních systémů pro tuto činnost technickou pomoc.

Jsou drahé?

Špičkové produkty s integrovanou izolací mohou odrazovat svou cenou. Nelze však porovnávat jen základní produktové ceny, ale celkově jednotlivá řešení v závislosti na dosaženém součiniteli tepla obvodové zdi, a vzít v úvahu i úspory, kterých dosáhneme při provozu domu při lepších tepelně izolačních parametrech zdi. Pak v součtu zdiva, tepelné izolace a vyšší pracnosti realizace není rozdíl zdaleka takový, jak by se mohlo zdát na první pohled. A možná je lepší hledat úspory jinde, než na kvalitě obvodového pláště, zejména když si uvědomíme, že náklady na obvodové zdivo tvoří poměrně malou položku v celkové stavbě domu – asi jednu čtvrtinu z hrubé stavby domu.

Cihly plněné minerální vatou

POROTHERM T Profi spojují vlastnosti dvou ekologických přírodních materiálů – cihelného střepu a minerální vaty. Minerální vata ukrytá uvnitř cihly se vyrábí roztavením vhodných hornin, neobsahuje zdraví škodlivé látky. Proti navlhnutí je vata chráněna hydrofobizací, je tedy nenasákavá a zároveň nepohlcuje vzdušnou vlhkost. Díky součiniteli prostupu tepla U již od 0,12 W/m²K jsou při tloušťce zdiva 500 mm vhodné pro jednovrstvé obvodové zdivo pasivních domů, i domů s téměř nulovou spotřebou energie. www.wienerberger.cz

Cihly plněné polystyrenem

HELUZ FAMILY 2in1 jsou plněny malými polystyrenovými kuličkami, čímž se maximalizuje tepelný odpor zdiva. Díky vzduchovým dutinám si zdivo zachovává také paropropustnost a umožňuje přirozený prostup vodních par. Obvodové zdivo z cihel Heluz Family 2in1 dosahuje při tloušťce 500 mm hodnoty součinitele prostupu tepla U až 0,11 W/m²K. Jsou tedy určeny pro jednovrstvé obvodové zdivo nízkoenergetických, pasivních i nulových budov. www.heluz.cz

Cihly a vnitřní klima

Cihelné zdivo díky schopnosti akumulace zabraňuje rychlým změnám vnitřní teploty, a tím prochladnutí či naopak přehřívání místností v závislosti na změnách vnější teploty. Díky postupnému přijímání a uvolňování tepla má příznivý vliv na tepelnou pohodu v obytné místnosti i na její tepelné ztráty. Schopnost cihelného materiálu přijímat a uvolňovat vlhkost zvládá kolísání vlhkosti vzduchu v obytné místnosti, snižuje možnost vzniku plísní a zabraňuje vzniku poruch vlivem kondenzace vodních par uvnitř konstrukce. Při minimálních nárocích na údržbu má zdivo téměř neomezenou životnost, nehnije a nenapadají ho škůdci. Cihly samy o sobě dobře tlumí hluk, vyrábějí se i speciální akustické cihly pro zvýšenou ochranu proti hluku.

Foto: Wienerberger

Přednosti cihel

Cihelné zdivo díky schopnosti akumulace zabraňuje rychlým změnám vnitřní teploty, a tím prochladnutí či naopak přehřívání místností v závislosti na změnách vnější teploty. Díky postupnému přijímání a uvolňování tepla má příznivý vliv na tepelnou pohodu v obytné místnosti i na její tepelné ztráty. Vítanou vlastností cihelného materiálu je schopnost přijímat a uvolňovat vlhkost. Díky tomu dobře zvládá kolísání vlhkosti vzduchu v obytné místnosti, snižuje možnost vzniku plísní a zabraňuje poruchám vlivem kondenzace vodních par uvnitř konstrukce. Cihly dobře tlumí hluk a stěny, vyrábějí se i speciální akustické cihly pro zvýšenou ochranu proti hluku. Keramický materiál je nehořlavý, k výrobě cihel se nepoužívají chemické přísady. Při minimálních nárocích na údržbu má zdivo téměř neomezenou životnost, nehnije a nenapadají ho škůdci.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Uložit

Datum vydání: 14. 6. 2018

Edit: