Cihly to zvládnou samy

Ještě před pár lety nebylo možné postavit z cihel nízkoenergetický, a už vůbec ne pasivní dům bez vnějšího zateplení. Tedy bez vrstvy tepelné izolace, kterou se překryje zdivo obvodových stěn. Současný trend však směřuje k jednovrstvému zdění. A není to krok zpátky.

Proč se výrobci vracejí k možnosti jednovrstvého zdění? Pro mnohé je představa cihly obalené měkčím, méně trvanlivým materiálem nepřijatelná, pro mnohé to zkrátka už není ten pravý cihlový dům. Ale nejde jen o subjektivní pocity. Jak už to v životě bývá, nic není jednoznačně dobré nebo špatné. Vše má své výhody a nevýhody. A pokud by jednovrstvé zdění nemělo nesporné přednosti, žádný návrat by se nekonal.

Rodinný dům v Březnici z cihlového systému Porotherm navržený Ing. Lukášem Peniaškem získal v loňském roce cenu veřejnosti v soutěži BRICK AWARD 2016, Cihla v 21. století.

Okénko do historie

Možná vás překvapí, že se cihla, která je považována za tradiční stavební materiál, v našich zemích výrazněji prosadila poměrně pozdě, až v 17. století, přestože je známá už od starověku. Nejspíš proto, že u nás nebyla nouze o kámen a dřevo. Zprvu se využívá spíše jako materiál chudších vrstev ve formě nepálených vepřovic. Dražší – pálená cihla se objevuje později u výstavnějších domů, a to často jen jako fasádní vrstva. Ale zabydlela se rychle, právě díky svým mnohým přednostem. A přesvědčila také o své přizpůsobivosti na rychle se měnící požadavky výstavby. V době průmyslového rozmachu to byla především rychlost, dnes je to spíše důraz na tepelně izolační vlastnosti stavby. Plné cihly se postupně měnily na větší a lehčí děrované bloky. Větší, aby se s nimi zdilo rychleji, lehčí, aby se s nimi zdilo snadněji, a děrované, aby získaly lepší izolační vlastnosti.

Cihly POROTHERM T Profi umožní při tloušťce stěny 44 cm stavbu nízkoenergetických a pasivních domů, obvodové zdivo 44 cm s omítkami Porotherm dosahuje součinitele U = 0,14 W/m2K. Zdivo z cihel POROTHERM 30 T Profi s tepelně izolační omítkou dosahuje U = 0,20 W/m2K. Vyhovuje tak legislativním požadavkům i při velmi subtilní stěně.

Ucelený konstrukční systém POROTHERM zahrnuje množství navazujících prvků – kromě zdicích bloků s doplňkovými tvarovkami také překlady a stropní prvky. Umožňuje používání více variant řešení a skladby obvodových stěn, včetně sendvičových, i stropů, při užití různých základních zdicích prvků. To se pak odráží v dosahovaných parametrech. www.wienerberger.cz

Vlastnosti cihly

Pálená hlína má ze své podstaty všechny zásadní předpoklady, které musí stavební materiál mít – pevnost, mrazuvzdornost, trvanlivost, požární a hygienickou nezávadnost. K tomu přistupují další vítané vlastnosti jako dobrá akumulace tepla, chemická a biologická odolnost, vyhovující prodyšnost, nízká průzvučnost či šetrnost vůči životnímu prostředí. Právě souhra všech těchto vlastností pomohla cihlám k jejich výsadnímu postavení mezi stavebními materiály. Jediné, v čem pokulhává, je fakt, že keramický materiál není sám o sobě dobrým izolantem. Tento handicap se při výstavbě domů s vyššími nároky na energetickou úspornost řešil právě přídavnou vrstvou izolace.

Směr? Plněné cihly!

To však výrobce nezastavilo a našli způsoby, jak zlepšit tepelně izolační vlastnosti keramického stavebního materiálu. Současné technologie dovolují vytvářet cihelné bloky se spletí až filigránsky jemných tenkostěnných komůrek, které tím, že prodlužují cestu unikajícímu teplu, zlepšují tepelně-izolační vlastnosti těchto výrobků. V samotném střepu se při výrobě vytvářejí mikropóry, které opět přispívají ke zvýšení tepelného odporu cihelných bloků. Zároveň se výroba cihelných bloků zpřesnila, vyrábějí se velmi přesné broušené bloky, čímž se snížila na minimum vrstva malty, potřebná ke zdění.
Malta může být dokonce nahrazena speciálním lepidlem. Ve svislém směru se přesné broušené bloky spojují na sucho systémem pero-drážka. Vzniká tak zdivo s naprostým minimem slabých míst – tepelných mostů. Již tímto způsobem je možné postavit mimořádně úsporné domy bez dodatečné tepelné izolace, ale boj o vylepšení tepelně izolačních vlastností keramického stavebního materiálu pokračoval dále. Vrcholem jsou tvarovky, kde je vzduch nahrazen ještě lepším izolantem – minerální vlnou nebo polystyrenem. Ty dosahují vrcholných tepelně izolačních parametrů a lze je využít i pro stavbu mimořádně úsporných domů, tedy i pasivních, bez toho, aby se musela zeď dodatečně zateplit.

Dům vyzděný z cihelných tvarovek Porotherm 30 v kombinaci s ocelovými sloupy ukrývá svou podstatu pod břidlicovým obkladem. Autoři: Ing. arch. Tomáš Bindr a Ing. arch. Lucie Mohylová z Ateliéru 38.

Proč jen cihly?

Současné výrobky s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi umožnily návrat ke klasickému a jednoduchému zdění. Jednoduchost znamená i menší riziko chyb při realizaci stavby i to, že v budoucnu nehrozí konflikt mezi jednotlivými vrstvami konstrukce. Jednovrstvá konstrukce je masivní, bezpečná a nehořlavá, vyznačuje se vysokou trvanlivostí a stabilitou zdiva. Důležité je, že se tímto způsobem zachová důležitá vlastnost cihly, a to přirozená difuze vodních par, tedy schopnost bez problémů odvádět vlhkost zevnitř konstrukce do venkovního prostředí. Při použití vnějšího kontaktního zateplení se naopak zdivu tato schopnost odejme.
Vnější zateplení omezuje i využití další důležité přednosti cihly, a to akumulace tepla. Tu obvykle vnímáme jako schopnost nasát vnitřní teplo do stěny – tedy udržet teplo vyrobené uvnitř domu po dlouhou dobu ve stěnách. Zapomínáme však na to, že se stěny zahřívají i zvenčí slunečními paprsky a takto nasbírané teplo se večer postupně uvolňuje do interiéru. Zvláště v přechodných obdobích, kdy bychom si večer museli přitopit, to v nezatepleném cihlovém domě není nutné. A stejně tak můžeme mluvit i o akumulaci chladu, víme dobře, že masivní domy dokáží i v parných dnech udržet v domě příjemné klima právě proto, že dokáží déle udržet chlad, který nasály během noci.

Nosné překlady HELUZ nad dveřní a okenní otvory se v obvodovém zdivu kombinují s tepelnou izolací pro eliminaci tepelných mostů ve vnitřních i vnějších stěnách. www.heluz.cz

Takže nezateplovat?

Přes nesporné výhody jednovrstvého zdění není potřeba zavrhovat ani sendvičové konstrukce. Je nesporné, že sendvičové zdivo má své výhody a opodstatnění. Umožní stavbu z pevného levnějšího materiálu a přesné „dávkování“ tepelně izolačních vlastností stěny potřebnou tloušťkou izolace. Celistvá vrstva překryje nedokonalosti při realizaci, spáry, nepřesné provedení detailů, čímž se minimalizuje vznik tepelných mostů. Dodatečné zateplení však s sebou přináší riziko plynoucí z použití dvou materiálů rozdílných vlastností, které reagují různě na změny teploty, různě stárnou…
Kontaktní zateplení obzvlášť polystyrenem odnímá cihle schopnost bez problémů odvádět vlhkost zevnitř konstrukce, proto je lépe dávat přednost materiálům s vyšší difuzní propustností – například minerální vatě, nebo ještě lépe bezkontaktnímu způsobu zateplení s provětrávanou fasádou.

Cihelný systém

•Broušené cihelné bloky jsou přesně zabroušeny na určitou výšku, dokonale na sebe dosedají a k jejich spojování je potřeba pouze 1 mm ložné vrstvy – malty nebo lepidla.
•Základní tvarovky jsou doplněny o celý systém doplňkových formátů, jako jsou rohovky, překlady, cihly koncové a koncové poloviční se speciální kapsou pro vložení izolantu.
•Při kvalitní realizaci takto komplexního systému vzniká jednolitá konstrukce bez nežádoucích tepelných mostů.

Bloky s integrovanou izolací HELUZ Family 2in1 tloušťky 380, 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro nízkoenergetické a pasivní domy. Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva šířky 500 mm s venkovní tepelně izolační omítkou je 0,11 W/m2K.

Ucelený konstrukční systém POROTHERM zahrnuje množství navazujících prvků – kromě zdicích bloků s doplňkovými tvarovkami také překlady a stropní prvky. Umožňuje používání více variant řešení a skladby obvodových stěn, včetně sendvičových, i stropů, při užití různých základních zdicích prvků. To se pak odráží v dosahovaných parametrech. www.wienerberger.cz

Materiál a zbarvení

•Surovinou pro výrobu cihel je cihlářská hlína žluté až žlutočervené barvy.
•Různé zbarvení cihel je způsobeno různým obsahem oxidů železa.
•Barva cihel nemá vliv na mechanické parametry.

Pozor na založení!

Broušené cihelné bloky jsou citlivé na přesné založení stavby. Je třeba vyrovnat maltové lože na základové desce do jedné roviny tak, aby první řada cihel mohla být položena přesně vodorovně a svisle. Proto výrobci nabízejí technickou pomoc při zakládání první řady zdiva. Poté je možné pokračovat i svépomocí, s použitím malty nebo speciální lepicí pěny či lepidla.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v červnovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 11. 7. 2017

Edit: