Normální pasivní chalupa

O tom, že dům energeticky mimořádně úsporný může mít podobu téměř archetypální, svědčí novostavba ve Vraném nad Vltavou, která se stala historicky prvním vítězem soutěže Pasivní dům roku.

Přitom snaha po zdolání hranice parametrů pro pasivní domy nebyla prvotní motivací investorů, ani projektantů, byť na energetickou nenáročnost kladli majitelé velký důraz.

PROVĚŘENÁ KLASIKA

Neméně důležitý však pro ně byl vzhled. Přáli si cihlový dům, který by navazoval na tradici lidových staveb. Jak sami říkají, chtěli nenápadnou českou chaloupku. „Věříme, že to, co se udrželo po stovky let, sem nadále patří a bude fungovat.“ S těmito základními požadavky oslovili několik projektových kanceláří, se kterými absolvovali úvodní konzultace a nechali si vypracovat studie. Návrh domu nakonec svěřili architektu Janu Medkovi z projekčního ateliéru ….kontinual. Jan Medek převzal pro návrh domu základní principy venkovských staveb, především obdélníkový půdorys, trojdílné členění dispozice, boční vstup do domu, sedlovou střechu, nasazení trojúhelníkového profilu střechy na hmotu přízemí, konstrukční provázanost s dispozicí stavby. „Dodržením těchto principů vznikla jednoduchá archetypální figura domu, která byla typická pro chalupy českého venkova v období do konce 19. století,“ vysvětluje architekt. „Tato figura je čitelná i zevnitř. Tomuto efektu pomáhá otevření stropu ve střední části půdorysu a vynechání krajových polí stropu na delších stranách domu.“

1

2

Architektura stavby je podřízena analogii ke starým chalupám, která dala objektu pevnou figuru. Archetypální tvar domu je čitelný zvenčí i zevnitř. Na zápraží domu navazuje sklad na ukládání nářadí, zahradního nábytku, a jednoduchý přístřešek pro dvě auta. Kontinuita s domem je podtržena stejnou omítkou.

3

OD ÚSPORNÉHO K PASIVNÍMU

Dům byl navržen jako nízkoenergetický, ale v průběhu projektové přípravy přišli majitelé s požadavkem, že by chtěli využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Projekt byl proto dán k posouzení energetickým poradcům ze společnosti EkoWATT. Nebylo jisté, zda dům dosáhne parametrů potřebných pro získání dotace nedosáhne, protože zde nejsou důsledně dodrženy principy návrhu pasivního domu. Dům není předpisově situován ke světovým stranám – velké prosklené plochy jsou orientovány na jiho- a severovýchod, a ne k jihu. Prosklené plochy hlavního obytného prostoru nejsou stíněny a energetičtí poradci se obávali nadměrného přehřívání domu v létě, problematické se zdálo i použití střešních oken. Přesto se po vyhodnocení ukázalo, že dům dosahuje roční potřeby tepla 10 kwh na metr čtvereční, což je výrazně méně, než hranice určená pro pasivní domy, a že se dokáže vyrovnat i s letními vedry.

4

Tepelné čerpadlo se dokáže plně postarat o vytápění domu, v zimě i o ohřev vody. V létě ho nahradí solární kolektory.

5

Laminovaná dvířka kuchyňských skříněk se podařilo barevně sjednotit s cementovou stěrkou. Z praktických důvodů nejsou hladká, ale lehce strukturovaná.

6

ČÍM TO?

K tomuto výsledku přispěl kvalitní plášť budovy, jehož průměrný součinitel prostupu tepla je nižší než hodnota požadovaná pro pasivní domy. Obvodové zdi jsou z tepelně izolačních cihlových bloků plněných polystyrenem, střecha je zateplena minerální vatou v tloušťce 360 mm, izolací jsou ošetřeny veškeré tepelné mosty – věnce, sokl, ostění oken… Nadstandardně jsou zatepleny základové konstrukce domu, které jsou podsypány pěnovým sklem. Toto řešení zároveň pomohlo vyřešit problém s nadměrným výskytem radonu. Důležitou roli sehrálo podrobné zpracování veškerých detailů. „Dokumentace byla zpracována jako jednostupňová v podrobnosti prováděcího projektu. Máme tu zkušenost, že pokud nejsou detaily nakresleny v projektu a řeší se přímo na stavbě nebo podle standardních postupů, nebývá výsledek dobrý. Pro investora je prováděcí dokumentace poněkud nákladnější než jen projekt pro stavební povolení, ale konečný efekt za to stojí. Ať už se týká funkčnosti, nebo vzhledu,“ říká Jan Medek. Perfektní utěsnění pláště budovy potvrdil test průvzdušnosti. Letní přehřívání zmírňuje to, že dům není orientován přímo k jihu a použití akustického zdiva pro vnitřní stěny a příčky, které zadrží přebytečné teplo a postupně ho uvolňují. Na doporučení energetických poradců byly ještě přidány dva solární panely pro ohřev vody, čímž se podařilo dosáhnout na nejvyšší možnou dotaci. Samozřejmostí je nucené větrání s rekuperací tepla. A kvalitu vzduchu si majitelé pochvalují.

7

8

9

Obdobně jako ve starých chalupách byla centrem obytné místnosti pec, je zde do prostoru vložena hmota kvádru, která v sobě ukrývá jak krb, tak veškeré technologie, a stejně jako se chodilo spát na pec, se po ní vystoupá k ložnicím.

10

Obíhat „pec“ je oblíbenou zábavou dětí i zvířat.

KRB V PASIVNÍM DOMĚ?

Způsob vytápění je ovlivněn přáním majitelů, kteří trvali na tepelném čerpadle, a zároveň si přáli i krb. Tepelné čerpadlo napojené na podlahové topení dokáže pokrýt veškerou tepelnou ztrátu domu, pracuje velmi efektivně, protože k vytápění stačí voda ohřátá zhruba na 30 oC. Stará se zároveň o ohřev užitkové vody, v létě se o ohřev vody postarají solární panely, čerpadlo může odpočívat a prodlužuje se tak jeho životnost. Již v původním návrhu se počítalo s krbem, a majitelé se tohoto požitku nechtěli vzdát, ani když se projekt posunul směrem k pasivnímu domu. „Atmosféru vytvořenou živým ohněm máme rádi, proto jsme se ho chtěli dopřát,“ vysvětluje paní domu. Museli proto hledat vložku s co nejmenším výkonem, i speciální komínové těleso vhodné do pasivních domů. Oboje se podařilo, a když si chtějí udělat radost, v krbu si zatopí. Bez toho, aby museli zároveň otevírat okna. Jen je třeba vypnout topení.

CENTREM JE PEC

Vzdát se krbu by ostatně nebylo snadné, protože jedním z nejvýraznějších architektonických prvků domu je šedý kvádr uprostřed hlavního obytného prostoru, který navozuje dojem peci vesnických stavení. Do něj je krb efektně zakomponován, a kromě něho ještě schodiště, knihovna a kuchyňská linka. Uvnitř se skrývá technologie pro vytápění a větrání domu. Obdobně jako se ve starých chalupách chodilo na pec spát, tak i zde se po tomto objektu stoupá k ložnicím.
Zůstaňme však ještě v přízemí a rozhlédněme se po místnosti, do níž jsme vstoupili vpravo z předsíně. Nečeká nás tu tmavá vesnická světnice, ale otevře se před námi velkorysý prostor, jednak ve směru výrazných dřevěných trámů až do zahrady, a jednak se zvedá i nad hlavou – přímo za vstupními dveřmi je totiž otevřen až pod střechu. Můžeme se vydat přímo do obývací části s jídelním koutem, který navazuje na kuchyňskou část, nebo se vydat vlevo a zahnout do kuchyně. Prostě můžeme pec obejít. Mimochodem, obíhání pece je oblíbenou zábavou dětí i zvířat.

11

Majitelé domu přebírají svou výhru, kterou však věnují rodině slečny s vážnou nemocí, pro niž bude rehabilitace ve vlastním bazénu velkou pomocí.

12

Otevření střední části obývací místnosti a vytvoření galerie jí dodává na velkorysosti.

ÚPLNĚ NORMÁLNÍ?

Pocitově tu převládá dřevo, doplněné šedou stěrkou na středovém tělese a antracitovou barvou nosníku, zábradlí a krbu. Jednoduché vybavení, bílá výmalba a minimum nábytku pak dává vyniknout prostoru. „Podle mne se cena domu odvíjí hlavně od použitých materiálů a luxusu vybavení domu,“ popisuje majitel domu. „Jediné, kde jsme sáhli po nadstandardním řešení, je stěrka pandomo na peci a schodišti. Tam jsme cítili, že má smysl si připlatit, a jsme s tímto řešením moc spokojeni. Jinak jsme vybírali úplně normální zařizovací předměty, obklady, krytiny…“ Dlužno podotknout, že mně samotné výsledek tak úplně normální nepřipadal, naopak na mne dýchl jistý pocit luxusu, a přitom prostoty, čistoty. Myslím, že se na těchto pocitech podepsalo především perfektní zpracování, čistá precizní řemeslná práce je totiž patrná všude. K podrobně vypracovaným detailům řešení se přidal i poctivý přístup dodavatelské firmy.

ČISTĚ PRAKTICKY

Majitelé již měli určité zkušenosti se stavbou domů svých rodičů, proto říkají, že u nich úplně neplatí rčení, že až ten třetí dům, který postavíte, má vychytány všechny neduhy. Měli díky tomu jasnou představu o tom, jaká dispozice jim vyhovuje, kolik potřebují prostoru, co je pro ně důležité. Mohli tak své požadavky architektovi jasně definovat. Výsledkem je praktické řešení, ve kterém nejsou hluchá místa, prostor je plně využit bez zbytečných komunikací, je pamatováno i na dostatek úložných prostor.
Architekt Jan Medek shrnuje zkušenosti s výstavbou svého prvního pasivního domu takto: „Dům má kladné ohlasy podle mého názoru díky dobře zvolenému konceptu chalupy. Je důležité, aby koncept neurčoval jen podobu celku, ale aby ´prorůstal´ každým konstrukčním řešením, každým detailem či vybraným materiálem. Jednotlivosti začnou do sebe zapadat a výsledek je pak působivý. Že je dům pasivní, je vlastně příjemný bonus.“

Foto: Jan Medek, Jakub Tomec, Jiří Domlátil

Více informací se nachází v červnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Uložit

Datum vydání: 7. 7. 2016

Edit: