Aby nám nebylo u krbu horko

3

Prostorově nenáročné topeniště posazené na elegantní nožce, to jsou krbová kamna EVORA T 02. Rádius skla umocňuje pohled do plamenů z různých úhlů. Díky výkonu 3 – 8 kW a možnosti externího napojení spalovacího vzduchu jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. ROMOTOP

 

Pohled do plápolajících plamenů, příjemné sálavé teplo, pohoda, relax… To jsou asi nejčastější důvody, proč si pořizujeme krb. Ty racionálnější, ekonomické, bývají u krbů mnohdy druhotné. Někdy může být splnění našeho snu spojeno s obtížemi, to když postavíme nízkoenergetický dům, nebo si starší dům důkladně zateplíme a utěsníme.

V domě, který potřebuje jen málo energie na vytápění, v domě s malou tepelnou ztrátou, může krb rychle způsobit přehřátí interiéru. Jak takovou situaci řešit? Topit v krbu při otevřeném okně? Ne, takto absurdně určitě ne. Existují jiná vhodnější a příjemnější řešení.

1

Krbová peletová kamna Hapero Individual mají plynule regulovatelný výkon v rozmezí 2 – 7 kW, lze je naprogramovat podle týdenního programu jak časově, tak i teplotně. Jsou vybavena objemným zásobníkem na pelety, a mohou být doplněna i externím zásobníkem do vzdálenosti 20 m. HOSTOMSKÝ – KRBOVÁ KAMNA, KOTLE

 

K ČEMU KRB POTŘEBUJEME?

Zdá se vám tato otázka banální? Přesto bychom se nad odpovědí měli zamyslet, odpověď na ni je klíčová pro výběr vhodného řešení. Chceme krb nebo krbová kamna jako architektonický prvek? Je pro nás nejdůležitější pohled do plamenů a v krbu budeme topit jen občas k vytvoření příjemné atmosféry? Stačí nám, aby vytápěl hlavní obytnou místnost, nebo má zásobit teplem celý dům? Má sloužit jako jistota v případě výpadku elektřiny? Jak moc potřebujeme pomocí krbu ušetřit za vytápění? Jak je pro nás obtížné získat palivové dříví? Kde ho uskladnit? Bude se nám chtít zatápět v krbu a čistit topeniště? Odpovědi na tyto otázky jsou základem budoucího technického řešení, konečného vzhledu a samozřejmě i ceny. Krb nebo krbová kamna dokáží být dokonce i jediným zdrojem tepla v energeticky úsporném domě, většinou však krb chceme zkrátka proto, že je u něj příjemně a je krásný. I v takovém případě je třeba s ním počítat včas, v době projektové přípravy jak novostavby, tak rekonstrukce.

4

Krbová kamna HWAM 2630m s externím přívodem vzduchu a certifi kací vzduchotěsnosti jsou určena pro nízkoenergetické domy. Je použita patentovaná automatika regulace spalování s nominálním výkonem 4,5 kW

 

5

Peletová kamna Toledo 32-C o výkonu 1,8 – 8,1 kW se vyznačují extrémně tichým provozem. Velikost zásobníku 32 kg a délka provozu 25 – 50 hod. HAAS+SOHN Rukov

 

8

Dánská krbová kamna HWAM 2610c s automaticky řízeným rozsahem výkonu 2 – 6 kW jsou výjimečná svojí možností zavěšení přímo na komínovou stěnu a velkým prosklením spalovací komory.

 

SPECIFIKA ÚSPORNÝCH DOMŮ

Domy, které se dnes stavějí, potřebují mnohem méně tepla na vytápění než ještě před několika lety, přibývá domů mimořádně úsporných, domů s potřebou tepla nižší než 50 kWh za rok. K vytápění takových domů stačí krbové vložky či kamna s malým výkonem. Zároveň jsou tyto domy důkladně utěsněné, nedochází k přirozené cirkulaci vzduchu. Živý oheň však, jak víme, nutně potřebuje kyslík. Tyto vlastnosti je třeba respektovat při návrhu řešení. Určitě se budeme muset rozloučit s představou otevřeného krbu, jehož výkon není možné regulovat a který by v domě vytvořil místo, které nelze utěsnit. Naopak vždy nutné bude zvolit řešení s centrálním přívodem vzduchu, to znamená, že je ke krbu přiváděn vzduch z exteriéru nebo jiné místnosti hliníkovou nebo nerezovou trubkou, maximálně pět metrů dlouhou. A dalším faktorem, který bude mít vliv na konkrétní řešení, je samotný dům. Nejen jeho tepelná ztráta, ale i jeho schopnost akumulace tepla. U zděných budov je hmota stavebních konstrukcí schopna díky své akumulační schopnosti do určité míry vyrovnávat tepelné výkyvy, zatímco u dřevostaveb je citlivost na přetopení mnohem větší. Zejména v těch případech, kdy nepočítáme s krbem jako pravidelným dodavatelem tepla a máme ho především pro potěchu, budeme muset řešit otázku kam s přebytečným teplem.

6

Krbová kamna Turku Aqua s teplovodním výměníkem disponují výkonem 4,5 kW do vody a 3,5 kW do prostoru. Kamna jsou vybavena automatickou regulací spalovaní s ohledem na čistotu spalin, na výběr varianty s kachlovým či plechovým obložením. ABX

 

7

U krbu by nemělo chybět šikovné a zároveň vzhledné nářadí. Sadu nářadí M.A.T Group z oceli a dřevěnými rukojeťmi pořídíte na MALL.CZ za 999 Kč.

 

11

S vysavačem Kärcher AD můžete bezpečně vysávat popel z kamen, krbů i grilů. Kovová nádoba o objemu 17 litrů a sací hadice z kovu nabízí maximální bezpečnost. Zkosená ruční trubka nabízí optimální pracovní komfort zvláště v rozích a na těžko dostupných místech v krbu. Cena 2599 Kč. MALL CZ

 

JAK ZAJISTIT NIŽŠÍ VÝKON?

Možná si řeknete, že prostě topit ve výkonnějším spotřebiči na nižší výkon. To je však krajně nevhodné řešení. V předimenzované vložce nebo kamnech provozovaných se sníženým přívodem spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, vyšší spotřebě paliva, dehtování a značnému znečištění skla. Proto je třeba instalovat vložku nebo krbová kamna s velmi nízkým regulovatelným výkonem, 2 – 6 kW. Takových však zatím není na trhu mnoho. Navíc velmi často toužíme po velkém prosklení, což je s požadavkem na malý výkon v rozporu. Prosklením se do místnosti dostává sálavé teplo, podle jeho velikosti až 40 %. Snadněji zajistíme menší výkon pomocí krbových kamen, tam je nabídka méně výkonných spotřebičů větší. Jejich výhodou je jednoduchá instalace, menší nároky na komín, stačí průměr 150 mm, a nižší pořizovací náklady. Přitom dokáží plně uspokojit i estetické požadavky – vyrábějí se v zajímavých designových provedeních i s poměrně velkým prosklením, takže nás neochudí ani o pohled do plamenů.

9

Oválný tvar krbových kamen LUGO působí v interiéru útulným dojmem. Příjemnými detaily jsou například odkládací parapet nad ohništěm nebo klika dvířek, která svým technickým řešením i designem dává krbovým kamnům LUGO elegantní vzhled. Díky keramickému obkladu předávají ještě dlouho po vyhasnutí ohně sálavé teplo do místnosti. Výkon 4 – 11 kW. ROMOTOP

 

AKUMULOVAT TEPLO

Další možností jak zajistit, aby se místnost po zatopení v krbu nepřehřála, je část výkonu akumulovat, a to buď do vody nebo akumulační hmoty. K akumulaci do vody jsou určeny krby a krbová kamna s teplovodním výměníkem, ve kterém se část tepla využije k ohřevu vody. Krb je v tomto případě většinou zapojen do centrálního teplovodního systému, můžeme ho však využít jen k ohřevu teplé užitkové vody. Teplovodní krby směrují jen část výkonu do místnosti, zbytek se využije k ohřevu vody. U kvalitně konstruovaných teplovodních krbů lze využít až 85 % celkového topného výkonu krbu k ohřevu vody v topném systému. U krbů je možné část výkonu směrovat do akumulační obestavby nebo se přímo vyrábějí akumulační kamna, tedy kamna s vyzdívkou z materiálů s akumulační schopností. Akumulační krby a kamna dokáží vstřebat velké množství tepla odebraného plamenům a uvolňovat je do místnosti postupně. Jejich velkou devízou je, že vydávají více sálavého tepla, které vnímáme velmi příznivě, stejně jako sluneční paprsky. Nezahřívá vzduch, ale předměty, stěny, podlahu… od nichž se pak zahřívá vzduch. Dopadá-li přímo na osoby, vytváří příjemný pocit tepla, i když je vzduch ve skutečnosti chladný. Sálavé teplo však není možné distribuovat.

ODVÉST TEPLO Z MÍSTNOSTI

Pokud je v místnosti příliš teplo, je zcela přirozené, že ho vypustíme ven. Dveřmi nebo oknem. To můžeme dělat i cíleně a vytápět jím i další místnosti tak, že do nich přivedeme teplý vzduch z místnosti s krbem pomocí teplovzdušných rozvodů. Pokud jsme si v úvodu odpověděli kladně na otázku, že nám má krb sloužit jako jistota v případě výpadku elektřiny, je vhodné volit samotížný, tedy nenucený rozvod, který využívá pouze fyzikálních zákonů – teplý lehčí vzduch stoupá vzhůru. Je ho tedy možné přivést jen do sousedních a výše položených místností. Pokud s krbem počítáme k vytápění i dalších prostor, je třeba zvolit nucený rozvod pomocí speciálního ventilátoru buď přímo v krbové vložce, nebo mimo ni. Pak se však opět staneme závislí na elektřině. Výhodou teplovzdušného vytápění je rychlý a poměrně levný přenos tepla od zatopení, musíme však počítat s tím, že dochází k cirkulaci vzduchu a k víření prachu, vzduchotechnickými rozvody se přenáší i pachy a hluk. Opatrní musíme být například v domácnostech s alergiky. Rozvody se vybavují účinnými vzduchovými filtry, aby se prašnost systému snížila na minimum.

10

Krbová kamna SALERNO II jsou díky velmi nízkému regulovatelnému výkonu 2,1 – 4,4 kW ideální do nízkoenergetických staveb. Jako palivo je možné použít jak pelety, tak kusové dřevo. HAAS+SOHN Rukov

 

12

Kachlová kamna Bavaria K klasického designu s litinovým čelem a dvířky disponují regulovatelným výkonem 3,5 – 9 kW. Splňují nejpřísnější německé a rakouské normy. Kamna je možné vybrat z několika barevných variant kachlového obložení a s teplovodním výměníkem. ABX

 

UZAVŘENÉ SYSTÉMY

Vytápět vzduchem lze i bez výše zmíněných nepříjemných doprovodných jevů včetně vysoušení vzduchu, které způsobují všechny ostatní způsoby vytápění. Umožňují to uzavřené akumulační systémy, kde teplý vzduch proudí v uzavřeném prostoru. Cirkulující horký vzduch se nemíchá se vzduchem v místnostech, ale proudí z výměníku krbové vložky do keramických výměníků v jednotlivých místnostech a odtud zpět do krbu, kde se znovu zahřívá. Uzavřený systém pracuje vlastně jako ústřední teplovodní topení, jen místo vody v něm koluje vzduch. Výměníky v místnostech jsou de facto kachlová kamna bez ohniště, která rozehřívá proudící horký vzduch a která pak předávají teplo do místnosti sáláním. Nevýhodou uzavřených systémů je vyšší pořizovací cena a prostor, který musíme systému věnovat, to znamená izolované trubky nebo průduchy ve zdivu, velkoplošné keramické výměníky, skříňky pro regulace i větší krb.

13

Kanadská krbová vložka Regency ALTERRA CI1250 se zabudovaným ventilátorem kombinuje bezkonkurenční technologii spalovací komory s plochami litého železa. Je vhodná pro instalaci teplovzdušných rozvodů. VANELLUS & DRAGON JH

 

OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKY

Jak vidno, vzdávat se potěšení z živého ohně nemusíme ani v dobře izolovaných domech. Jen vybrat tu správnou variantu je možná o něco obtížnější, než když je tím rozhodujícím kritériem dostatek tepla. Proto se vždy obraťte na spolehlivou firmu, která je ochotná s vámi hledat to nejvhodnější řešení. Možná ji poznáte právě podle toho, jak moc se bude zajímat o vaše potřeby tak, jak jsme naznačili v úvodu. A nebude vám vnucovat jen jedno jediné, ale bude schopná ušít návrh přesně na míru vašemu domu i vašim představám.

2

Moderní krbová kamna TULIKIVI TU2200/91 v sobě spojují jednoduchost a krásu každodenního života. Tato kamna jsou efektivním zdrojem tepla určená do větších prostor, s účinností až 87 %. Stabilní výdej tepla po dobu až 25 hodin – to vše při pouhých 14 kg dřeva. Krbová kamna umožňují také spalování pelet. Čisté linie a nadčasový design umožňují využití tohoto modelu krbových kamen do jakéhokoliv interiéru. www.tulikivi.cz

line

Vybíráte nová krbová kamna? Desítky krbových kamen za skvělé ceny naleznete na www.give.cz/krbova-kamna

line

 

Uložit

Datum vydání: 24. 5. 2015

Edit: