Jezírka? Čím větší, tím působivější...

Zajímavým zahradním prvkem jsou velká obdélníková jezírka s přítokovým potůčkem obklopeným malou bažinou s vodními rostlinami. Do jezírka potůček stéká po kaskádě kamenů a díky tomu je o bublající zvukový efekt postaráno. Nechte se inspirovat našimi tipy…
Voda na zahradě může mít podobu pítka či miniaturní studánky. Hodně radosti může udělat i docela malé jezírko s nepravidelnými osázenými břehy. Ale tam, kde to velikost zahrady dovolí, jí můžete dopřát i zrcadlení v rozsáhlejší vodní hladině.

Zahradní jezírko, kde byla použita hydroizolační fólie. V tomto případě jde o fólii AQUAPLAST 805, výrobce FATRA a.s. Napajedla.

Jak bude vypadat?

U terasy či v uzavřeném atriu je vhodnější pravidelný tvar, kdežto v přírodněji pojatých zahradách se budují jezírka s nepravidelnými břehy. Kromě estetického přínosu má význam i jednoduchý fakt, že čím je jezírko nepravidelnější, tím více rostlin a živočichů se u jeho břehů uchytí.
První část dna (do hloubky cca 20 až 25 cm) se vytvaruje pod mírnějším sklonem (maximálně do 45 stupňů). Potom následuje asi 10 cm široká rovná římsa, popřípadě i mírně ukloněná směrem k okraji jezírka. Potom již může jít dno prudce dolů, třeba i pod úhlem šedesáti stupňů. Okraje jednotlivých podvodních teras zatížíte a mechanicky ochráníte vyskládáním větších kamenů či dlažebních kostek. Dají se použít i opracované kusy dřeva vytažené ze dna řek.
Okrasné jezírko může být i docela mělké, obvykle to však bývá alespoň 40 cm, s hlubinou pro ryby až 130 cm. Uvažujete-li o nádrži s možností koupání, zvolte větší plochu – do výpočtu je nutné zahrnout ideální sklon břehů ke vstupu.

Alespoň malá kaskáda vody stékající z kamenů se hodí, stejně jako přistínění nízkými dřevinami.

Vhodný materiál

Nádrže v podobě betonového rybníčku bývaly klasikou od první republiky. Mají v sobě jistou poezii, ale bohužel beton v zimě snadno popraská. Pokud přesto zatoužíte po betonové nádrži, objednejte si její stavbu u odborné firmy.
Nepříjemné je, že betonové jezírko je nutné na zimu vypouštět, takže budete muset každoročně řešit přezimování vodních rostlin. I tak ale může beton popraskat a propouštět vodu.
Spokojíte-li se s menší vodní plochou, postačí zakoupit tvarovanou plastovou nádržku – jejich nejrůznější typy jsou k sehnání v supermarketech. Při zabudovávání nádrže si dejte pozor na sklon terénu, aby nádrž byla zapuštěna vodorovně. Musí také celou plochou dna dobře sedět na podkladu.
Nejčastějším typem zahradního jezírka je rybníček s fóliovým dnem. Na kvalitě fólie se nevyplatí šetřit, stejně tak je rozumné investovat do podkladové geotextilie.

Trs trávy v rohu bude nabalovat usazeniny a vznikne malá bažinka.

Pohrajte si s břehem

Okraj betonového jezírka se obvykle nezakrývá, nebo jej můžeme překrýt plochými kameny, betonovými nebo keramickými dlaždicemi.
U fóliového jezírka nevypadá hezky, jestliže ponecháme okraj fólie na březích nezakrytý. Lepší je nechat jej zmizet pod vrstvou kačírku a větších valounů, nebo ho překrýt vrstvou zeminy s rostlinami. Tady volíme vlhkomilné mělce kořenící druhy, například plazivé vrbiny nebo zběhovce.
Břeh můžete ozvláštnit jedním velkým balvanem mírně přesahujícím nad hladinu. Získáte tak nejen dominantu jezírka, ale i místo ke slunění nebo příjemný vstup do vody.
Oblíbenou variantou je jezírko s minimálně jedním zcela rovným břehem, který ohraničuje robustní dubový trám. Takové jezírko nakonec může být i obdélníkové, jen se musíte rozloučit s břehovými porosty a smířit se s výkonnější filtrací. Trámy kolem jezírka vypadají v geometricky strohých zahradách bezvadně, ale i tam je lepší rozrušit jejich linie například robustní nádobou s vysazenými květinami.

Majitelé přidávají do vody sůl, proto je tak blankytná.

Pohyb je prospěšný

Máme na mysli pohyb vody v jezírku. Kyslík se totiž do vody dostává především vlněním hladiny a přítokem okysličené vody z vodopádu, vodotrysku nebo alespoň z bystřiny tekoucí přes kameny.
Zejména v horkém létě musíme dostatečné okysličení vody zajistit všemi dostupnými způsoby. Zatímco většina majitelů dosud používá jediné čerpadlo pro veškerý provoz jezírka, experti doporučují spíše několik specializovaných čerpadel. Biologický filtr pracuje nejlépe při pomalém průtoku velkého množství vody, zatímco vodopád by měl vesele zurčet. Velmi vhodné je umístění výstupu jednoho z čerpadel z boku na úrovni hladiny.
Výhodný je i systém průtoku vody do malého horního jezírka s bohatou osádkou vodních rostlin a odsud vodopádem nebo kamenitým potůčkem do hlavního jezírka. Pomalu tekoucí meandrující potůček lemovaný bahenními rostlinami slouží jako vynikající filtr, ale kyslík vodě nedodá.

Pravoúhlé jezírko je konstrukčně jednoduché, a pokud okolí každého břehu vypadá jinak, není vůbec nudně jednotvárné.

Bez života to nejde

Jezírko není bazén s nehybnou chlórovanou vodou. Ať chceme nebo ne, déšť do něj splachuje živiny ze zahrady, padá do něj pyl, prach, trus ptáků a mrtvý hmyz. To vše sice rozloží bakterie ve filtru, ale přesto budou na dně vznikat usazeniny. A hlavně: filtr nezbaví vodu živin. Ty musejí do svého těla zabudovat řasy a vodní rostliny. Počet řas regulují perloočky v planktonu a ty se zase stávají kořistí vodních ploštic.
Na řasách si smlsnou i larvy komárů a pro jejich potírání se nejlépe hodí rybky. Majestátní barevný koi-kapr může být vaší pýchou, ale do běžného jezírka jsou vhodnější karásci nebo jeseni. I ti mohou být zlatí nebo stříbrní, navíc jsou mnohem odolnější a méně devastují vodní rostliny.
Pokud se začnou na hladině shromažďovat chuchvalce řas – a to se v prvních letech po založení jezírka stává běžně – stačí je sebrat síťkou a šup s nimi na kompost.

Jak na pohodlné koupání?

Přístup do jezírka by měl být pozvolný, dno by se mělo pouze mírně svažovat směrem ke středu, můžete samozřejmě také postavit schůdky.
Pokud budou jezírko využívat i děti, měla by být koupací část rozčleněna do několika hloubkových úrovní – na brouzdaliště s hloubkou kolem 20 cm, plochy hluboké kolem 50 až 100 cm pro plavání menších dětí a plochy s hloubkou minimálně 130 cm pro plavání dospělých.
Pěkná jsou dřevěná mola v koupací části.
Okolí koupacích jezírek lze upravit položením dlažby, dřeva či kamene.
Tip pro movitější vyznavače průzračné vody: jezírko se slanou vodou. Chce to ovšem speciální drahou techniku zajišťující celý provoz jezírka.

Text: Radka Borovičková
Foto: Zdeněk Roller

Více informací se nachází v srpnovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Uložit

Datum vydání: 12. 9. 2017

Edit: