K domu plot a bránu

I kdyby to mělo být jen pár metrů, plot u svého domu nejspíš máte, pokud teprve stavíte, přijde jistě na řadu. Vjezd pro auto – brána, nemusí být nedílnou součástí obydlí, ale většinou se ani bez ní neobejdete. Jak je vybrat a naplánovat, aby domu slušely a vám sloužily dlouho a bez problémů? Poradíme.

Plot potřebujete proto, aby váš pozemek, vaše soukromí měly jasně dané hranice, za které nemají nepovolaní přístup. Brána je pak otvorem v tomto ohraničení, které umožňuje vám, jako majitelům do ohraničeného prostoru vstoupit, respektive vjet vozem. Plot a brána spolu vzhledově úzce souvisejí, jedno vybíráte podle druhého. O jejich finální podobě rozhoduje estetická stránka, finanční náročnost, náročnost údržby, životnost a komfort používání.

STYL DOMU I OKOLÍ

I laikovi je nejspíš jasné, že by plot (a brána) měly v první řadě odpovídat stylově konkrétnímu domu, tedy jeho „slohu“. Měly by ale zároveň respektovat i charakter okolního prostředí, což už tak časté nebývá. Na trhu je mnoho možností od tradičních dřevěných plotů, oblíbených pletivových nebo plastových přes kovové či kované až po zděné či betonové a populární jsou i ploty živé. Není nutné snažit se být za každou cenu originální, i zde platí, že méně je někdy více. Lze využít i širokou nabídku prefabrikovaných plotů, z nichž s úspěchem vytyčíte slušivou hranici svého pozemku.

Klasická vjezdová brána osazená pohonem SOMMER Twist pro automatické otevírání. www.trido.cz

NEŽ ZAČNETE

Pro budování plotu je nutné znát několik důležitých pravidel. Plot je nutné realizovat výhradně na pozemku, který je oplocovaný, na pozemku vlastníka musí být i nosná konstrukce plotu. Vaše oplocení musí v mnoha situacích brát ohledy na sousedy. Na pozemek sousedů musí směřovat lícem a svými částmi do něj nesmí nijak zasahovat. Dodržet tento požadavek může být problematické u plotů živých, které je nutné pravidelně udržovat i z tohoto důvodu. Plot dále nesmí bez vážného důvodu sousední pozemek zastiňovat, stejně jako bránit sousedovi v užívání jeho pozemku, například v pěstování běžných rostlin. Soused má jen jedinou povinnost – umožnit vám vstup na svůj pozemek za účelem nutné údržby plotu (zastřižení, natření atd.). Váš plot musí splňovat ještě další podmínky – nesmí bránit při vstupu na cizí pozemky a nesmí bránit řidičům při výhledu.

Moderní posuvné brány šetří prostor, samonosné brány nepotřebují žádné kolejnice, ani kolečka. Samonosná posuvná brána s pohonem SOMMER. www.trido.cz

S PODEZDÍVKOU ČI BEZ?

Při stavbě plotu klasickým způsobem bez podezdívky vzniká vždy určitá nedokonalost v podobě mezery mezi povrchem země a plotovou výplní. Řešením, které zlepší estetickou stránku věci a které zabrání například i průniku drobné zvěře na pozemek, je podezdívka. Ta je častou volbou zejména pro ploty ve svažitém terénu. Jako levnější varianta (méně materiálově, stavebně, časově a samozřejmě finančně náročná) se nabízí takzvané podhrabové desky. Jedná se o armovaný betonový panel, vložený v pozinkovaných nebo plastových držácích mezi sloupky oplocení. Podhrabové desky ušetří betonování základů a stavbu podezdívky, jsou vhodné pro všechny druhy plotů a jsou mobilní – bude-li třeba, vyjmete je, přemístíte, využijete znovu.

Klasická vjezdová brána osazená pohonem SOMMER Twist pro automatické otevírání. www.trido.cz

Letošní novinkou je „neviditelný“ pohon INVISIO 3S io, který je integrován do sloupku u křídla brány. Vzhled brány tedy nijak nenarušuje. Umožňuje otevření do 180°, otevření do svahu o sklonu až 10 %, stejně jako otevření křídel brány ven i dovnitř.

JEŠTĚ TU BRÁNU!

Pokud potřebujete vjíždět vozem na pozemek, budete potřebovat bránu. Trendem jsou řešení, která vás zbaví nutnosti vystupovat kvůli otevření (a samozřejmě i zavření brány) z auta. Na výběr jsou brány posuvné (brána se otvírá posuvem do strany na pojezdové kolejnici), nebo otočné samonosné. Tento typ představují jedno nebo dvě křídla, která se otevírají směrem dovnitř na pozemek či ven z pozemku. V praxi je vjezdová brána vždy záležitostí zakázkové výroby na míru konkrétním podmínkám.
Abyste vyhověli trendům a brána se otvírala a zavírala sama, je třeba ji vybavit vhodným pohonem, který bude výkonem odpovídat typu brány, jejím rozměrům a především hmotnosti křídla, ale také tomu, jak často budete bránu otvírat a zavírat. Je rozdíl mezi branou vedoucí k soukromému obydlí, kterou možná použijete dvakrát třikrát denně, a branou vedoucí například k hotelu… Motory pohánějící systémy otvírání se vyrábějí s 12V napájením nebo s napájením 220–240 V. U otočných bran lze využít hydraulické nebo elektromechanické provedení pohonu. Konkrétní podobu brány a odpovídajícího pohonu pro vás navrhnou zkušení odborníci.

Plot INDUSTRY – vysoce stabilní a pevné oplocení moderního vzhledu vyráběné ze svařovaných sítí. Ty jsou mnohem pevnější než klasická pletiva a díky síle drátu, povrchové úpravě a kvalitě zpracování dobře odolávají povětrnostním podmínkám i vandalismu. Tyto vlastnosti zaručují oplocení dlouhou životnost. www.aproma.cz

DOKONALE NA POVEL

Než půjdete za odborníky, je dobré vědět, jak chcete svou bránu vybavenou pohonem ovládat. Můžete tak činit různými způsoby: dálkovým ovladačem, klíčovým spínačem, ale i mobilním telefonem. Signál vydaný z takového zařízení se prostřednictvím antény přenese do řídicí jednotky, která uvede do chodu motor (či motory) a následně i pohyb křídla (či křídel) brány. Systém je samozřejmě vybaven bezpečnostními prvky, takže pokud by se například v dráze pohybu křídla brány objevila překážka, řídicí jednotka okamžitě dostane signál a proces otvírání či zavírání se ihned zastaví.

Text: Kateřina Nová
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v červencovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 15. 8. 2017

Edit: