K teplu patří vzduch a světlo

Při honbě za energetickými úsporami není možné zapomínat na to, že ke kvalitnímu bydlení náleží i dostatek čerstvého vzduchu a denního světla. Podívejme se proto do domu, který přistupuje aktivně nejen k zacházení s energiemi, ale také s lidským zdravím.

Thorold Active House stojí poblíž Niagarských vodopádů a je prvním aktivním domem v Kanadě, jedním z domů navržených a postavených v rámci konceptu aktivních domů společnosti VELUX. Měl by sloužit jako vzorová stavba pro vývoj dalších domů podobného typu.

Co je aktivní dům?

Aktivním domem jsme zvyklí nazývat energeticky úsporný dům, který vyprodukuje více energie, než jí sám spotřebuje. Toto vnímání však cílí právě jen na hospodaření s energiemi. Koncept aktivních domů pohlíží na dům z mnohem širšího hlediska, tedy jako na dům, který kromě energetické efektivity zároveň nabízí takové vnitřní klima, které příznivě působí na zdraví a celkově zvyšuje komfort bydlení. Důraz je kladen zejména na dostatek denního světla. V budovách totiž trávíme až 90 % svého času. Dům plný světla a vizuálně propojený s okolím může důsledky současného způsobu života zmírnit. Kromě světla je v aktivním domě zajištěn i dostatek čerstvého vzduchu ve všech místnostech, a to jednoduchým a snadno regulovatelným způsobem. A v neposlední řadě je velkým plusem důraz na životní prostředí – na využití recyklovatelných nebo recyklovaných materiálů.

Jak na to šli v Kanadě?

Architekti pečlivě zvažovali různé stavební technologie, nakonec se rozhodli pro konvenční konstrukci dřevěných rámů s obkladem z cihel a cementových desek. Víc než 50 % použitých materiálů je přitom recyklovatelných. Aby se ujistili, že zvolili nejlepší technická i designová řešení, vytvořili nejprve detailní model celého domu. Na maketě pak zkoumali, jestli vše skutečně povede k té největší možné úspoře energie.

Světlo a odraz

Hlavní obytný prostor je otevřen přes dvě podlaží a řešen tak, aby zde bylo minimum vizuálních bariér. Na to pamatovali architekti i v takových detailech, jako je otevřené schodiště se stupni bez podstupnic či skleněné zábradlí na galerii. Otevření prostoru až do krovu umožňuje proudění světla neobvykle velkým množstvím střešních oken a světlíků. Architekti maximalizovali přísun přirozeného denního světla i pomocí jeho odrazu od stěn, stropů a podlah. Díky tomu všemu se zdá dům mnohem větší, než skutečně je. Zároveň je pamatováno na maximální vizuální kontakt všech místností s okolím při zachování potřebného soukromí.

Čerstvý vzduch a teplo

Zásobování teplem je zajišťováno dálkově z kotelny vyrábějící plyn z obnovitelných zdrojů, doplňují ho solární kolektory. Podlahové vytápění je efektivní i pohodlné, a to díky rozdělení prostoru na menší vytápěné sektory. Každé podlaží domu má vlastní termostat ovládající teplotu a větrání. I elektřina je odebírána od společnosti, která vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Potřeba tepla je velmi nízká díky dobře izolované obálce budovy včetně podlahy v suterénu a pasivním solárním zisků z prosklených ploch.
Energetická strategie domu spoléhá také na hybridní větrání. Automaticky řízené přirozené větrání ve spolupráci se systémem mechanické ventilace a dvěma rekuperačními jednotkami zajišťuje vynikající kvalitu vzduchu uvnitř celé budovy, čerstvý vzduch je přiváděn nepřetržitě do každé místnosti.

Půdorys přízemí:
1– vstup, 2 – obývací pokoj, 3 – WC, 4 – jídelna, 5 – společenská místnost, 6 – kuchyň, 7 – čisticí zóna, 8 – chodba, 9 – prádelna, 10 – garáž, 11 – terasa

Půdorys patra:
1 – galerie, 2, 3 – šatny, 4 – koupelna, 5, 6 – pokoje

Šetrně i s vodou

Spotřebu energie na ohřev vody snižuje využití solárních kolektorů a rekuperační jednotka, která dokáže využít teplo z odpadní vody a předehřívá vodu pro sprchování či koupel. V domě je v maximální míře využívána i dešťová voda, která se svádí do velké nádrže a používá se na zalévání a splachování. Snižuje tak spotřebu pitné vody o 35 %.
Stačí to přijmout
Vznik tohoto domu přirovnávají tvůrci k vývoji nového chytrého telefonu. Zpočátku lidé nemusejí rozumět všem použitým technologiím a funkcím, ale jakmile se seznámí s jejich výhodami, velmi rychle si je oblíbí. A po čase už si život bez nich neumějí představit.

Text: Miloslava Perglová s využitím podkladů VELUX
Foto: archiv VELUX

Více informací se nachází v zářijovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Uložit

Uložit

Uložit

Datum vydání: 18. 10. 2017

Edit: