Zahrada pro tři generace

 

2

Bližší pohled do venkovní kuchyně

Musí se vyplít, musí se sklidit, musí se posekat. A těch „musí“ bychom se v běžné venkovské zahradě nedopočítali. Většina z nich totiž nabízí více práce než potěšení. Až na výjimky. Na zahradě v Sokolči na Kolínsku se také pěstuje zelenina, rostou v ní i ovocné stromy, ale zároveň slouží k odpočinku, a dostatečný prostor zde zbývá i pro děti.

Zahrada obklopuje třígenerační dům. Navrhoval ho architekt, a to ke spokojenosti všech jeho obyvatel, kteří se pak na základě dobrých zkušeností rozhodli, že si i zahradu nechají navrhnout od odborníka, přestože to zvláště na vesnici nebývá zvykem. Obrátili se na ateliér FLERA, který vypracováním návrhu zahrady pověřil Terezu Mácovou. Architektka představy majitelů komentuje slovy: „Přáli si, aby zahrada sloužila všem. Doposud přinášela především dřinu.“

1

Cesta od venkovní kuchyně směrem do severní části zahrady. Cesta je dlážděná pálenou cihlou. Také niky ve zdi majitelé využívají k pěstování nejrůznějších rostlin.

CO SI PŘÁLI 
Babička s dědečkem na zahradě odjakživa chovali slepice, pěstovali zeleninu i ovocné stromy a chtěli v tom pokračovat. Zástupci věkově prostřední generace si zase přáli, aby jim zahrada sloužila k odpočinku. Část zahrady určená k tomuto účelu byla doposud značně skromná, tvořila ji jedna jediná lavička. A pak zde byli zástupci nejmladší generace, kteří si chtějí hrát a mít prostor k pohybu. Na pohled značně protichůdná přání, která se těžko vejdou na jednu zahradu. Ale vešla se. „Domluvili jsme se, že zahradu rozdělíme na tři části, jakési pokojíčky, které od sebe oddělíme zelení,“ přibližuje Tereza Mácová řešení, s nímž všichni souhlasili.

3

4

Hlavní cesta s dvěma růžovými branami je dlážděna žulovými kostkami, pálenými cihlami je pouze lemována.

POKOJÍK BABIČKY A DĚDY 
Prostor, na kterém hospodaří prarodiče, se nachází na dvou místech zahrady. V její severní části, za domem, kde jsou umístěny i dřevníky, chovají slepice. Naopak nejblíže místní komunikaci je užitková zahrada. „To nebývá zvykem, předzahrada obvykle mívá ozdobný charakter, protože komunikuje s okolím, je to vizitka majitele. V tomto případě ale je v této části zahrady nejvíce slunce, a tak se zde zelenině i ovoci daří nejlépe,“ vysvětluje architektka nezvyklé umístění užitkové zahrady. Navíc tato užitková zahrada je důkazem, že i zahrada, kde se pěstuje zelenina a ovoce, může být krásná. Řešení užitkové zahrady mělo splňovat tři přání: Uživatelé chtěli mít ničím nekomplikovaný přístup k záhonům, sečení a sklizni na dvou meruňkách. Tyto dva ovocné stromy dispozici užitkové části zahrady značně ovlivnily. Škoda, že nepřežily jednu z mrazivějších zim. Dnes již ale na jejich místě rostou jiné ovocné stromky. Vzhledem k tomu, že prarodiče patří do kategorie dříve narozených, se autorka projektu snažila jim práci co nejvíce ulehčit. Z toho důvodu nejsou záhony v úrovni zahrady, ale jsou vyvýšené, což ulehčuje jejich obdělávání. Jedná se vlastně o ukázku ergonomie na zahradě. Zeminu drží obruba složená ze tří materiálů. Do styku s ní přichází pouze plastová izolace, která chrání před vlhkostí další vrstvu – dřevo, které kryje obal vyrobený z vrbového proutí. „Majitelé se o obrubu pečlivě starají, každý rok ji přetírají, takže se pěkně leskne,“ chválí Tereza Mácová. Obrubu záhonů lemují pálené cihly, které záhon začišťují a zároveň usnadňují sečení. Záhony se zeleninou, a té se v nich evidentně daří, zahradě určitě neubližují. Naopak. Okurky, cukety, rajčata, hrášek a další připomínají květiny ve vkusném květináči. Úspěšné pěstování zeleniny má však ještě jeden důvod: Každý člen rodiny má na zahradě svůj záhon a soutěží se, kdo dosáhne největších pěstitelských úspěchů. Jak je vidět, i zde konkurence přináší plody. Podél komunikace – od branky k domu – má babička podlouhlý záhon, na kterém kromě levandule a růží pěstuje i různé letničky. Příjemný pohled z okna na užitkové části zahrady zajišťují i některé okrasné keře, například kalina.

5

Pohled do zahrady ještě v době, kdy v ní rostly dvě meruňky, které do značné míry určily její dispozici.V pozadí plot s novou cihlovou podezdívkou.

6

Výsek záhonu z divoké „zahrady“. Stejný porost spolu s dalšími keři zakrývá i bazén.

ODPOČINKOVÁ ČÁST 
Jak již bylo zmíněno, zástupci prostřední generace si přáli, aby zahrada v podstatně větší míře než v minulosti sloužila k odpočinku. Toto přání splnila venkovní kuchyň, která v sezoně umožňuje přípravu pokrmů na zahradě a zároveň nabízí příjemné místo k posezení. Pergola nad venkovní kuchyní postupně obroste popínavkami, takže také nabídne v létě tak žádoucí stín. V konstrukci pergoly je zároveň ukryt systém na věšení prádla. Tak šikovně, že není přímo na očích, takže nenarušuje vzhled zahrady. K odpočinku rovněž slouží venkovní bazén o rozměrech 6 x 3,5 m. Je vybaven krytem, který chrání čistotu vody a zároveň podstatně prodlužuje koupací sezonu. Kryt však obvykle neprospívá vzhledu žádné zahrady, naopak mu ubližuje. Tomu však v tomto případě brání kapsa ukrytá v divokém porostu nejrůznějších rostlinek, jako je kontryhel, šanta kočičí, růže, vlčí máky, řebříček a další květiny, které každý rok vytvoří novou scenérii. Samotná kapsa je vyštěrkovaná. „Manželé zde zkusili pěstovat teplomilné bylinky, jako je tymián, oregano a další. A daří se jim,“ říká Tereza Mácová. Za bazénem, směrem ke zdi, je dřevěná plocha s otvory, z nichž vyrůstají plaménky, které budou šplhat po zdi. Ta je původní, pouze se natřela na bílo. V zahradě mají své vlastní teritorium i děti. Jeho dominantou je od jara do podzimu trampolína, na které rády dovádějí. Ale ještě zbývá i prostor na jiné hry, při nichž se nemusejí obávat, že šlápnou někam, kam nemají.

7

Pohled na část bazénu. Z dřevěné plochy za bazénem vyrůstají plaménky, které se šplhají po zdi. V rohu za bazénem roste třešeň, která nejenže dává dobré plody, ale její listí se zvláště při umělém osvětlení i zajímavě leskne.

8

Výsek záhonu z divoké „zahrady“. Stejný porost spolu s dalšími keři zakrývá i bazén.

NA CO SE MYSLELO 
Architektka zdůrazňuje, že jí v žádném případě nešlo o navržení nějaké exotické zahrady. Vše, co doporučila, má na české vesnici již svou tradici. Velkou pozornost věnovala Tereza Mácová materiálům. Například cihly, které mají své místo na domě, byly na zahradě obsazeny do různých rolí a propojují ji s domem. Je z nich postavena podezdívka u plotu oddělující užitkovou zahradu od komunikace, jak jsme se již zmínili, lemují záhony a zpevňují některé plochy zahrady. Nejdelší cesta – od branky k domu – je však vydlážděna kamennými kostkami, jež cihly pouze lemují. „Kdyby byla celá cesta z cihel, bylo by jich moc, narušovaly by prostor,“ vysvětluje architektka a připomíná dvě růžové brány, kterými se při chůzi po cestě prochází. „To aby si z ní člověk odnesl příjemný zážitek.“ Ateliér se zároveň snažil zahradě dodat prvky, které doposud postrádala, jež ale na českou vesnici patří. Šlo například o pumpu nad vlastní studní, zábradlí k balkonu, proutěné krytí na popelnice a další vybavení. Na otázku, zda se podařilo splnit přání majitelů a zahrada opravdu slouží všem obyvatelům domu, asi nejlépe odpoví její popis na sklonku letošního dubna: Záhony už čekaly vzorně připravené na sadbu, trampolína i venkovní kuchyň byly v plném provozu. Pouze voda ve venkovním bazénu potřebovala ještě pár teplejších dnů a nocí. Pohodu na zahradě umocňovalo občasné zakdákání slepic, které sem doléhalo z jejich zóny. Takže vše splněno.

9

Upravená zahrada nevyhovuje pouze třem generacím obyvatelů domu. Spokojeně si ji užívá i pes Akili, který se pohybuje výhradně po pěšinkách.

10

Pohled na zahradu s vyštěrkovanou kapsou pro kryt bazénu, kde majitelé úspěšně pěstují bylinky, které mají rády hodně slunce.

 

Datum vydání: 16. 6. 2015

Edit: