Pod hradem a za keři

Málokterý dům může svým obyvatelům nabídnout celodenní velkolepý výhled na romantickou zříceninu hradu. A zároveň se těšit propojení se zahradou. Ta je obratně ukryta za vyvýšeným valem z keřů, které nebrání výhledu, ale chrání soukromí rodiny před zraky kolemjdoucích.

Turisté by asi rádi zahlédli z domu více, než nabízejí fasády domu vedoucí do přilehlých ulic. Ne zcela obvyklá dřevostavba jednoduchého tvaru, s plochou střechou a s fasádou z neošetřených prken, byť velmi nenápadná, odpoutá alespoň na chvíli jejich pozornost od starobylé zříceniny. A majitele těší, že někdy dávají svůj dojem najevo gestem s palcem nahoru.

1014-5

Tvar domu je přizpůsoben tvaru pozemku, rozevírá se na jihozápad do zahrady a k výhledu na zříceninu hradu.

1014-2

Travnaté nádvoří zahrady je před zraky kolemjdoucích kryto hradbou z keřů.

1014-1

MÍSTO REKONSTRUKCE NOVOSTAVBA

Současní majitelé koupili pozemek se starším domkem, který chtěli zrekonstruovat. Rekonstrukce se však ukázala příliš obtížná a nákladná, že se nakonec rozhodli pro novostavbu. Na doporučení známých se obrátili na Patrika Zamazala ze studia Molo Architekti. „Po úvodní schůzce nás pozval do svého čerstvě dostavěného domu, a když jsme tam vstoupili, už jsme nechtěli nic jiného,“ vypráví majitelka. Seznámili se blíže s dalšími realizacemi studia a svůj dojem si utvrdili. „Líbí se nám přírodní fasády, velká prosklení, jednoduchost a nenápadnost staveb, takže jsme mohli nechat Patriku Zamazalovi a Janu Dobešovi, který s ním na návrhu pracoval, víceméně volnou ruku.“ Hlavním požadavkem majitelů bylo otevřít pohled směrem na hrad a pro majitelku, zahradní architektku, bylo důležité, aby tvar a umístění domu dovolovaly co nejvíce pobytově využít zahradu. Vnitřní dispozici si přáli řešit tak, aby vznikla oddělená dětská část, a společný centrální prostor chtěli naopak koncipovat tak, aby mohla být rodina co nejvíce spolu. Od architektů také požadovali, aby byl prostor maximálně využit pro bydlení, tedy „žádné zbytečné chodby“.

1014-14

Vstupní prostor je prosvětlen posuvnými dveřmi, kterými se vychází na terasu a zahradu.

1014-15

Velkoformátové bezrámové prosklení stírá přechod mezi interiérem a exteriérem. Bezbariérová podlaha z modřínových prken sjednocuje vnitřní prostor.

1014-18

Tři pozorovatelny pro tři ratolesti jsou určeny k pozorování přípravy jídla či pohádek promítaných na plátno stažené před oknem. Zázemí kuchyně je možné zakrýt posuvnými dveřmi.

DŘEVĚNÁ HOKEJKA

Umístit dům na pozemek v poměrně husté zástavbě, který obklopují dvě cesty s křižovatkou na jeho jižní straně, nebylo snadné. Dům proto dostal tvar hokejky – rozevřeného písmene L. Respektuje tak dvě uliční čáry a rozevírá se do zahrady. Na jižní straně byl vytvořen mírný terénní val, který se zvedá nad úroveň křižovatky a společně s půdorysem domu vytváří uzavřené nádvoří. Paní domu osázela val keři, díky nimž z křižovatky dům nezahlédnete, ale výhledu z domu na hrad nebrání. Pestrá historická zástavba, v níž najdeme tradiční chalupy, vilky z třicátých let různých slohů i domy z let sedmdesátých, dovolila umístit sem moderní stavbu. I přesto bylo jednání se stavebním úřadem složité. Dřevostavba je jednopodlažní, založená na bodových patkách, které nesou podlahovou konstrukci. Výška podlahy nad terénem se tak mění podle jeho tvaru od nuly u vstupu až po více než dva metry na straně druhé, pod krytou terasou. Prostor pod stavbou je zakryt gabiony – zídkami z nasucho skládaných kamenů v drátěných koších, bez základu. Takto vzniklý prostor pod domem nabízí místo pro uskladnění nářadí, kol…, a hlavně provětrává podlahovou konstrukci, odvětrává zemní vlhkost i například radon. Dokonce i v případě povodní by měla voda protéci pod domem beze škod.

1014-21

Pětičlenná rodina se schází u pětihranného stolu, který vlastnoručně vytvořil tatínek.

1014-24

Krytá terasa poskytuje rodině intimitu i při pobytu venku. Skladba stěn je stejná jako u celého domu, může se tedy pouhým zasklením proměnit v další místnost.

NEZATĚŽOVAT KRAJINU

Tento způsob založení je v souladu se snahou studia Molo architekti nezatěžovat krajinu a budoucí generace více než je nutné: „Myslíme si, že stavba by měla být otevřená snadným změnám, přestavbám a na konci životnosti by její likvidace měla zanechávat v krajině co nejmenší stopu. Všichni známe, jak náročné jsou rekonstrukce zděných a betonových domů. Více než potřebami nového užívání jsou podmíněny možnostmi konstrukce, nebo spíše nemožností konstrukce zbourat,“ popisuje přístup studia architekt Zamazal. „Proto jsme dům navrhli jako lehkou sendvičovou dřevostavbu vycházející ze systému two-by four, kterou lze snadno demontovat na jednotlivé stavební materiály. Důležitým prvkem je pro nás zakládání staveb bodově na patkách nebo ocelových mikropilotách – při vědomí, že dnes dokážeme nalézt stopy po nákolních stavbách staré tisíce let. Co zbude po našich hlubokých výkopech, železobetonových deskách, masivních základových pasech?“

Vizitka domu

Autoři: MOLOARCHITEKTI, s. r. o., MgA. Jan Dobeš, MgA. Patrik Zamazal
Dokumentace ke stavebnímu povolení: MgA. Jan Dobeš
Prováděcí stavební dokumentace, TDI, AD, inženýring: MgA Patrik Zamazal

VZT a vytápění: Ing. Lukáš Bartoš, Ing. Bohumil Kopečný
Dodavatel stavby: Josef Novotný N – STAVBY

Založení: bodově na betonových patkách

Konstrukce: dřevostavba, konstrukce two by four, opláštěná OSB deskami a vyplněná minerální vatou

Střecha: plochá, střešní folie zakrytá kačírkem

Fasáda: odvětrávaná, modřínový obklad

Vytápění: teplovzdušné a větrání s rekuperací

Celková tepelná ztráta domu: 5,6 kW

Energie potřebná na vytápění: 32 kWh/m2 za rok

RD_MAJER_121204 pudo

Půdorys: 1 – vstup, 2 – šatna, 3 – WC, 4 – obývací pokoj s kuchyní, 5 – předsíň, 6, 7, 9 – dětské pokoje, 8 – koupelna, 10 – technická místnost, 11 – ložnice, 12 – šatna, 13 – koupelna, 14 – krytá terasa

VEVNITŘ I VENKU

Příjemnou vlastností domu je, že při pobytu uvnitř neztrácíte téměř hmatatelný kontakt s okolím. Předsíň je prosklenou stěnou s posuvnými dveřmi spojena s terasou, obrovské okno v obývacím pokoji vsazené přímo do konstrukce vytváří monumentální živý obraz, spojení s okolím umocňuje průhled domem přes krytou terasu do zahrady a na okolní zástavbu. Vazba interiéru na přírodu je posílena prkennou modřínovou podlahou a dřevěnou trámovou konstrukcí stropu. Tento vzdušný světlý prostor je centrem domu i rodinného života. Na něj těsně navazují tři pokojíky soustředěné kolem vlastní koupelny a předsíňky vytvářejí tak samostatné dětské království. Ložnice rodičů s koupelnou a šatnou umístěná na opačném konci dispozice vytváří intimní prostor a přitom také bezprostředně souvisí s ústřední místností.

OKNA BEZ RÁMŮ

Ač jsou okna v pokojích menší, intimnější, přesto tvoří minimální bariéru mezi místností a okolím díky bezrámovému zasklení. Systém vsazování skel do konstrukce je typický pro dřevostavby navrhované studiem Molo Architekti. Důvodů, proč volí tento způsob, je více, kromě estetického jsou to i výrazně nižší náklady. „Při připojení skla ke konstrukci musíte dodržet stejné zásady jako při připojení rámu ke konstrukci a není důvod platit za rám, pokud okno neotevíráte,“ vysvětluje Patrik Zamazal. „Navíc tak velké okno je pro otvírání příliš těžké. A v přízemním domě není problém ho umýt zvenku, velká nepřerušovaná plocha se navíc myje velmi dobře.“ To potvrzuje i majitelka domu, stačí jí umýt okna dvakrát do roka a nezabere to příliš času. K větrání slouží menší otevíravá okna. Jejich zvláštností je, že jsou zvenčí zakryta fasádními prkny – kolmo orientovaným dřevěným roštem. Mohou tak být bez obav otevřena v noci i v době nepřítomnosti obyvatel domu, na fasádě tvoří rošt zdobný prvek. Větrání v domě kromě toho zajišťuje vzduchotechnický systém, který je podle architekta Zamazala v současných novostavbách, charakteristických kvalitním utěsněním, nezbytný: „U domů bez nuceného větrání je pro zachování přijatelné kvality vzduchu nutné jednou za čtyři hodiny otevřít na 10 minut okna ve všech místnostech, a to minimálně v noci nikdo neudělá.“

1014-25

Děti dostaly od tatínka jako dárek k narozeninám postel vyrobenou na míru jejich naturelu.

1014-26

ZBYTEČNĚ NEPLÝTVAT

Dům je v souladu s další zásadou Molo Architekti navržen tak, aby neplýtval a nespotřebovával více energie, než je nezbytné, tedy jako nízkoenergetický, „aby poměr nákladů na provoz a vložené energie vyjádřené investovanými penězi vyšel co nejnižší. Dřevostavba je proto kvalitně zateplena, aby vznikaly minimální pasivní ztráty a technologicky vybavena do té míry, aby se dala dobře užívat bez nadbytečných starostí s hlídáním a seřizováním přístrojů.“ Větrání s rekuperací, tedy zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu, snižuje tepelné ztráty. Vzduchotechnické rozvody jsou využity zároveň k teplovzdušnému vytápění, respektive dohřevu vzduchu teplovodním výměníkem. Tento způsob je vhodný pro lehké dřevostavby, které nemají žádné akumulační plochy, teplo je k dispozici rychle.

Velké prosklené plochy jsou poněkud v rozporu se snahou o nízké tepelné ztráty, podle architektů je však „psychická pohoda, to, že má člověk výhled do kraje, dost světla na práci, na pobyt, důležitější než provozní náklady.“ Omezit tepelné ztráty okny pomáhá kvalita prosklení i promyšlená volba různých druhů skel s ohledem na orientaci místností ke světovým stranám a jejich účel.

1014-27

1014-28

1014-31

STAVĚNÍ JE CESTA

Majitelé si pochvalují spolupráci s architekty, mimo jiné jejich schopnost reagovat na změny v životní situaci rodiny i jejich požadavcích. Například na to, že se během přípravy rodina rozrostla o pátého člena i na to, že poměrně razantně změnili životní styl směrem k větší jednoduchosti a přirozenosti. „Měli jsme možnost o některých řešeních, zejména materiálech, rozhodovat až v průběhu realizace, kdy jsme si to dovedli lépe představit, a třeba i podle toho, jak vycházely finance,“ popisuje majitelka. „Je snadné na začátku naprojektovat dům do posledního šroubku, ale je nesnadné předat tu informaci klientovi tak, aby šlo o jeho vědomé rozhodnutí,“ upřesňuje Patrik Zamazal. „Není jisté, že to, co vidí ve výkresu, si také dokáže představit ve skutečnosti a být s tím srozuměn. Postupem času jsme si vypracovali manuál se spoustou detailů a popisem, jak se co dělá, s výhodami a nevýhodami. Pak se můžeme spolu s klienty rozhodovat těsně před realizací, který z nich se použije, jsou kompatibilní. Jak dům roste, investorům docházejí souvislosti, které dříve neviděli. Proto se snažíme mít projekt otevřený, věci vymyšlené dopředu v různých variantách, aby byla v průběhu stavění možnost se rozhodovat, upřesňovat.“ K některým změnám může dojít až po čase, například u tohoto domu přibudou posuvné dveře mezi obývacím pokojem a dětskou předsíňkou, jak architekti předpokládali. Krytá terasa je zase připravena proměnit se v plnohodnotnou místnost, kdyby byla v budoucnosti třeba. Stěny mají stejnou skladbu jako celý obvodový plášť, terasu tedy stačí jen zasklít.

 

portret zamazal na str112 IMG_4828

MgA. Patrik Zamazal, MgA. Jan Dobeš

Molo architekti

„Naším cílem je vytvářet kvalitní životní prostor. Projektování chápeme jako kreativní řešení problému. Jen stavbou projektovanou na míru se dá zabránit plýtvavým změnám a přestavbám. Tento projekt je od začátku navrhován tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám klienta a možnostem pozemku, viditelnými prvky jsou bezbariérovost celého domu, přímý úrovňový vstup na pozemek, venkovní terasa užívající výhledy, která je ale zároveň intimní, prosluněnost interiéru, výhledy do krajiny, místo pro společný, rodinný život…“

Kontakt:

MOLO ARCHITEKTI, s. r. o.

Bubenská 1/1477, 170 00 Praha 7

info@moloarchitekti.cz

www.moloarchitekti.cz

Datum vydání: 5. 10. 2015

Edit: