Budujte zelené střechy a jezírka

moderní dům se zelenou střechou a biotopem

Moderní dům se zaoblenými rohy, dřevěnou fasádou a zelenou střechou, dokonale zasazený do terénu, obklopuje přírodní zahrada s bujnou vegetací, která harmonicky zapadá do okolní krajiny. Nejvýraznějším prvkem celé zahrady je koupací biotop, který spolu se saunou navazuje přímo na terasu. Foto: Flera

Realizace zelených střech i zahradních jezírek pomáhá zadržovat dešťovou vodu a spolu s dalšími benefity příznivě ovlivňuje životní prostředí.

Vegetační střechy

Dnešní doba si žádá mnohem šetrnější přístup k přírodě. K možnostem, jak výrazně zlepšit životní prostředí, patří pořízení zelené střechy. Ve městech je tento trend mimořádně žádoucí, protože příznivě ovlivňuje mikroklima a přispívá k rozšíření ploch porostlých vegetací. Především v horkých letních měsících v centrech měst často vzniká jev zvaný tepelný ostrov, kdy zpevněné a zastavěné plochy absorbují velké množství tepla, negativně ovlivňují množství srážek a zvyšují koncentraci prachu a škodlivin. Zelené střechy naopak vsakují a odpařují zpět do ovzduší velkou část srážkové vody, pomáhají k ochlazování budov, zvyšují vlhkost vzduchu a snižují prašnost. Konstrukce zelené střechy spolu s vysázenou vegetací rovněž významně pohlcuje hluk a zlepšuje tepelný komfort v interiéru, což vede ke snížení provozních nákladů na klimatizaci.

realizace zelené střechy

Šikmá střecha se vždy navrhuje extenzivní. Při výběru vegetace je nutné přihlížet k faktorům specifickým pro konkrétní budovu i k místním povětrnostním vlivům, zohlednit množství srážek, výskyt suchých období či období mrazu se sněhovou pokrývkou i bez ní nebo průměrné trvání slunečního svitu. Foto: Isover

Druhy vegetačních střech

U zelených střech rozlišujeme tři základní typy. Nejméně náročná na údržbu je tzv. extenzivní střecha. Má jednoduchou vegetační skladbu, kterou tvoří zejména teplomilné rostliny, jako jsou sukulenty a netřesky. Její vegetace vyžaduje kontrolu a případné přihnojení jednou až dvakrát ročně a je i cenově nejdostupnější.

Na údržbu výrazně náročnější je intenzivní zelená střecha, na kterou lze vysadit běžný trávník, stromy nebo dokonce zeleninu. Péče o ni se neliší od údržby běžné zahrady a její obtížnost závisí na vybraném typu zeleně,“ vysvětluje odborník Josef Hoffmann z divize Isover společnosti Saint-Gobain. Složitější je podle něj i samotné založení tohoto typu střechy, proto je vždy vhodné obrátit se na zkušeného zahradního architekta nebo specializovanou firmu.

Kompromis mezi oběma typy představuje tzv. polointenzivní zelená střecha, jejíž údržba je relativně nenáročná, dá se však osázet širším spektrem rostlin, nejčastěji bylinami, trávami a trvalkami.

realizace zelené střechy

Foto: Isover

Realizace zelených střech

Při realizaci ploché vegetační střechy je nutná dostatečná nosnost konstrukce a vhodná tepelná izolace. Hydroizolace musí mít atest proti prorůstání kořínků. „Skladbu vegetačního souvrství nad hydroizolací tvoří geotextilie, hydrofilní minerální vlna, extenzivní minerální substrát a rostliny. Za určitých podmínek se pak přidává ještě nopová fólie,“ popisuje Josef Hoffmann. Podle odborníka může být šikmá střecha na rozdíl od té ploché výhradně extenzivní. Lze u ní vynechat geotextilii, její skladbu je ale nutné doplnit přepážkami mezi deskami minerální vlny, zabraňujícími rychlému odtoku vody. Vhodná je také instalace kapénkové závlahy. Substrát na šikmé ploše je nutné stabilizovat, k čemuž lze použít tzv. ecorastry neboli geobuňky.

Jezírka

Zahradní jezírko lze stále vnímat jako estetický prvek, ale v současné klimatické situaci především jako přirozenou zásobárnu vody, která je v posledních horkých a suchých létech stále vzácnější a je třeba s ní šetřit. Kromě toho se jezírko stává útočištěm pro hmyz a vodní živočichy a přispívá k tolik potřebné biodiverzitě. Některá větší jezírka nemusí plnit jen funkci okrasnou, ale i rekreační – mohou posloužit k příjemnému vykoupání. Na jejich provoz navíc nepotřebujete chemii, protože při správném navržení tvoří spolu s rostlinami uzavřený ekosystém. K bezproblémovému fungování bývají jezírka vybavena filtračním čerpadlem, které se u „plavacích“ jezírek umisťuje do oddělené šachty, a proti tvorbě řas slouží kvalitní UV lampa. Každý, kdo uvažuje o pořízení jezírka, by ale měl počítat s tím, že se o něj bude muset pravidelně starat a že se voda v něm nedá na rozdíl od bazénu ohřívat. Pak si ovšem může naplno užívat jeho krásy a těšit se pocitem, že udělal něco dobrého pro přírodu a životní prostředí.

Text: Dita Fingerlandová
Foto: se souhlasem firem Isover, Atelier Flera, Jezírka Banat

Datum vydání: 10. 10. 2023

Edit: