Kam se ztratilo bednění?

Pro svou pevnost a tvarovatelnost je v některých ohledech beton na stavbách nejvhodnějším a mnohdy i nezastupitelným materiálem, zejména v základech a suterénech. Pro jeho zformování je nutné pracně vytvořit bednění. Tedy bylo, dokud se neobjevila technologie ztraceného bednění.

Tento název není zcela přesný, bez bednění, tedy formy, do které nalijeme betonovou směs, stavět nadzemní konstrukce z litého betonu zatím neumíme. Příprava klasického bednění vyžaduje mnohdy vysoce kvalifikovanou tesařskou nebo montážní práci, odstraňování stojí námahu a čas. Je však možné vytvořit takové bednění, které nebudeme muset na stavbě vytvářet a po ztvrdnutí betonu zase odstraňovat. Bednicí forma zůstane součástí stavby. A navíc nikoliv bez užitku, ale nese svou část tíhy domu, a dokonce může dodat stavbě i další potřebné vlastnosti.

2

Dutinové zdicí tvarovky SEMMELROCK z prostého vibrolisovaného betonu se zámkovým systémem pro jednoduchou realizaci.

1

Jako prefabrikované bednicí prvky mohou v systému ztraceného bednění sloužit cementotřískové desky CETRIS®. Možnosti použití jsou prakticky neohraničené – od nosných stavebních konstrukcí, jako jsou stěny, stropy, sloupy či schody, přes šikmé stěny, nakloněné stropy po nenosné dělicí stěny a příčky. CIDEM HRANICE

BEDNĚNÍ Z BETONU

V základech domu se spotřebuje největší množství betonu, s tím jsou spojeny i nejvyšší nároky na bednicí betonářské práce. Proto se logicky nabízí vytvořit formu, která zůstane v základech, rovněž z betonu. Naštěstí tvárnost betonu to umožňuje. Technologií vibrolisování je možné vytvořit prefabrikované tenkostěnné pevné formy – tvarovky, které se na stavbě vylijí betonem. Na stavbě probíhá zdění bez použití spojovacích hmot, tzv. převazbou nasucho, což znamená, že tvárnice se obdobně jako cihly kladou na sebe posunuté o polovinu délky. Ve svislých spárách se spojují pomocí zámků, které do sebe přesně zapadají. Díky profilu tvárnic je možné do nich vkládat ocelové výztuže jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Tvárnice se zalévají betonovou směsí v maximálně čtyřech řadách, po zatvrdnutí betonu se pokračuje dál stejným způsobem. Můžeme tak vybudovat základy domu bez použití klasického bednění, přitom s menší spotřebou betonu, přesněji a o mnoho rychleji. Velkou výhodou je, že budování základů a podzemních částí staveb lze tímto způsobem lépe dimenzovat a spolehlivěji zajistit kvalitní realizaci. Zjednodušení a zrychlení výstavby přináší značnou časovou úsporu a tím i úsporu finanční.

3

Vnitřní profil tvarovek ztraceného bednění je uzpůsoben pro vložení vodorovné armatury, pokud je to ze statického hlediska nutné. Sortiment tvarovek umožňuje jak výstavbu nosných zdí, tak štíhlých příček. BETON BROŽ

4

17

18

19

NEJEN V ZÁKLADECH

Tenkostěnné betonové tvarovky najdou uplatnění i při mnoha dalších příležitostech, zejména tam, kde nemáme nároky na vysoký tepelný odpor, jako například garáže či dílny. Velkou výhodou je možnost stavět svépomocí a v neposlední řadě příznivá cena. U těchto přízemních staveb je možné zvolit metodu suchého zdění a nahradit litý beton jiným vhodným materiálem, například volně sypaným štěrkem. Skořepinový skelet zdi se subtilním betonovým věncem postačí pro přenesení běžného zatížení střechou. Stěna z přesných tvárnic ztraceného bednění je bez další úpravy připravena k aplikaci omítek či hydroizolací. Trvanlivost ve styku s vlhkostí, mrazuvzdornost a pevnost betonu téměř předurčuje betonové tvárnice ztraceného bednění pro tvarování terénu pomocí zárubních či opěrných zdí a k budování jímek ve stabilních terénech a pevných horninách. Jsou také vhodným materiálem pro výstavbu plotů. A nemusíme zůstat jen u klasické šedi, ale tvarovky mohou být při výrobě v celé hmotě probarveny.

5

6

Ve stavebním systému Durisol tvoří ztracené bednění cementoštěpkové desky Durisol s kvalitní tepelnou izolací ze šedého polystyrenu GreyWall s přísadou grafitu. Betonové nosné jádro zajišťuje pevnost a únosnost domu. Tato kombinace zajišťuje příjemné klima – v létě chládek, v zimě teplo. Výstavba je velmi rychlá, hrubá stavba přízemního domu od základů se střechou trvá zhruba tři měsíce i s technologickými přestávkami, přitom jde o masivní, pevnou a staticky tuhou konstrukci, teda odolnou proti požárům, povodním i zemětřesení. FUTUR Pardubice

14

15

16

Bednicí dílce jsou pro ztracené bednění společnosti BETONOVÉ STAVBY Klatovy vyráběny celkem v šesti šířkových provedeních a jejich zmonolitněním lze vytvořit betonové i železobetonové konstrukce o tloušťce zdí od 150 do 500 mm. Pro větší rozměry je možné tvárnice libovolně kombinovat. Mimo základních rovných tvárnic jsou vyráběny i tvárnice rohové, které je navíc možné i dělit. Tím je umožněno zakládání staveb složitějších a členitých půdorysů při zachování největší výhody – odstranění složitého bednění a odbednění.

BEDNĚNÍ Z IZOLAČNÍHO MATERIÁLU

Ani tam, kde potřebujeme, aby stavba měla tepelně izolační vlastnosti odpovídající současným nárokům na výstavbu rodinných domů, nejsme se ztraceným bedněním ztraceni. Před více než půl stoletím se zrodila myšlenka vyrobit bednění z materiálu, který bude současně plnit i funkci tepelné izolace. Přišel s ní v roce Franz Steiner, spoluzakladatel firmy Velox. Tím materiálem byl dřevěný odpad spojovaný cementem. S tímto řešením se setkáváme dodnes v podstatě nezměněné formě pod různými obchodními názvy a samotný princip se objevuje v mnoha podobných systémech. Stěny a stropy se betonují do předem připraveného bednění z dřevocementových desek nebo tvarovek, které se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností mohou být desky nebo tvarovky již ve výrobě doplněny vrstvou polystyrenu. Díky tomu dosahují tyto systémy velmi nízkého součinitele prostupu tepla. Přitom je díky betonovému jádru zajištěna mimořádná akumulační schopnost domu, vysoká pevnost, protipožární odolnost i výborná akustická izolace. Snadná opracovatelnost desek a tvarovek dovoluje nadstandardní tvarovou variabilitu staveb. Další variantou jsou tvarovky z liaporbetonu. Ještě lepších tepelně izolačních vlastností dosahují tvarovky z pevného samozhášivého pěnového polystyrenu. Kromě toho, že se jedná o vynikající izolant, je jejich výhodou lehkost, a tedy výjimečná snadnost manipulace. Tyto systémy se opět vyztužují ocelí. Vyznačují se vysokou přesností, běžně milimetr na metr, je tak zcela vyloučeno vytváření tepelných mostů.

7

Uzavřená hrubá stavba ze stavebního systému Durisol, realizace FUTUR Pardubice

8

Tvarovky pro ztracené bednění mají široké pole uplatnění, i třeba poněkud neobvyklého, jako v tomto vinném sklepě. DITON

9

Ztracené bednění je moderní a rychlý způsob jak se vypořádat se základy domu. DITON

10

11

Domy ve vilové čtvrti Panorama investora Harmonie Group jsou vystavěny pomocí BUILD UP® ztracené bednění 30“. BUILDING SP

A CO BAZÉNY?

Technologie ztraceného bednění se nabízí i pro rychlejší a snadnější výstavbu bazénů. Bazény takto konstruované nepotřebují žádnou stavební připravenost, jako je základová deska či betonový věnec, a stavba probíhá rychleji než při betonování klasické nádrže. Vlastní skelet lze vytvořit z betonových prefabrikátů anebo ještě lépe z tvarovek z polystyrenu nebo polypropylenu, které jsou současně tepelnou izolací bazénu. Voda v něm proto chladne pomaleji než v bazénu neizolovaném. Potřebná pevnost je zajištěna ocelovou výztuží a vylitím skeletu betonovou směsí. Vývoj systémů ztraceného bednění není zdaleka ukončen. Optimalizují se vlastnosti nových materiálů jak pro vlastní bednění, tak pro výplňovou hmotu s cílem zvyšovat tepelný odpor při zachování dostatečné pevnosti konstrukce. Ztracené bednění je velmi vhodné pro výstavbu svépomocí. Pomáhá rodinám stavět snáze, levněji a poměrně rychle vlastními silami, podle jejich individuální potřeby.

12

13

Základem stavebního systému medmaX® jsou tvárnice z expandovaného pěnového polystyrenu nebo z vylepšeného materiálu Neopor®. Mají speciální zámkový systém a rozebíratelné příčky, které zasunutím a spojením jednotlivých izolačních desek vytvoří bednění s oboustrannou tepelnou izolací. Následným vyplněním betonovou směsí vzniká monolitické betonové jádro bez přerušení a bez vzniku tepelných mostů v konstrukci. FORTING

20

21

Koncepce „ztraceného aktivního bednění“ pro výstavbu bazénů byla vytvořena a patentována společností DESJOYAUX v roce 1978. Prvky jsou vyráběny z polypropylenu s kompozitními plastovými materiály na vstřikovacích lisech, takže výsledkem je stavební prvek dokonale odolný proti vodě, s nímž se velmi snadno pracuje. Protože je později vyplněn betonem, zaručuje vysokou odolnost proti mrazu i pohybům terénu.

22

Tam, kde nemáme vysoké nároky na pevnost, je možné duté tvarovky vyplnit i jiným materiálem, například kačírkem.

Odborná spolupráce: Ing. Jiří Domlátil

Datum vydání: 11. 11. 2015

Edit: