Kdy a jak vytápět plynem

1

Hybridní tepelné čerpadlo ROTEX HPU, které v sobě kombinuje technologii tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle. Díky této kombinaci může pracovat velmi úsporně za všech povětrnostních podmínek, tedy i v mrazech, kdy běžná tepelná čerpadla typu vzduch-voda již nejsou tolik efektivní. Zařízení se postará také o mimořádně úsporný ohřev teplé vody v domě. ROTEX

 

Ač plyn nepatří k nejlevnějším palivům, je v našich domácnostech nejčastějším zdrojem tepla. Zajišťuje maximální komfort a ze všech fosilních paliv se vyznačuje nejnižším množstvím škodlivých emisí. Je tedy vhodným kandidátem jak na výměnu starého kotle na tuhá paliva, tak jako hlavní zdroj tepla v novostavbách. Stejně dobře poslouží i k ohřevu vody.

Kolik za vytápění plynem zaplatíme, nezáleží jen na jeho ceně, ale také na správném výběru kotle, jeho instalaci, regulaci a údržbě. Výši účtů můžeme ovlivnit i vlastním chováním.

PLYN MÍSTO UHLÍ?
V současné době je podporována státními i regionálními dotacemi výměna starých kotlů na uhlí za ekologičtější zdroje, tedy i plynové kotle. Umožňují výměnu starého zdroje i bez úpravy topné soustavy a bez současného zateplení domu, pokud na větší rekonstrukci není dostatek fi nancí. Trh nabízí stacionární kotle s dostatečně velkým výkonem, které dokáží zastat funkci zdroje i u starých samotížných otopných systémů s litinovými radiátory, navíc přidají pohodlí automatického provozu. Ovšem vhodnější je dům nejprve zateplit, abyste snížili jeho tepelnou ztrátu, a tím potřebný výkon kotle, potažmo účty za vytápění. A naopak, chystáte-li se zateplit dům, musíte počítat s tím, že se stejně budete muset se starším kotlem na tuhá paliva rozloučit. Zatep lení bez výměny kotle totiž vede k tomu, že kotel pracuje v režimu nízkého výkonu a zvyšuje se tak množství škodlivých emisí.

2

Stacionární kondenzační centrála WOLF CGS-20/160 se skládá z kondenzačního kotle s výměníkem tepla z ušlechtilé oceli pro ohřev pitné vody a vrstveného zásobníku vody v modulární sestavě. Rozsah výkonu od 6,1 do 20,5 kW, zvýšený výkon pro ohřev pitné vody 22,9 kW. WOLF CR

 

3

Stacionární kondenzační jednotka CerapurModul nabízí úspornou kondenzační technologii pro vytápění i přípravu teplé vody v jednom přístroji. Díky kombinaci vrstveného zásobníku a kondenzačního kotle dosahuje vysoké účinnosti až 109 %. JUNKERS

 

STARÝ ZA NOVÝ?
Jistě více než polovina domácností živí zloděje plynu – konstrukčně zastaralý, málo účinný kotel, který vás okrádá o třetinu, možná i více cenného paliva. Průměrná účinnost starých plynových kotlů se pohybuje na hranici 70 %. Mimo jiné zdražuje provoz věčný plamínek – může se jednat až o dva tisíce korun za rok. Úspornější je elektronické zapalování. Výměna kotle za účinnější je tedy rozhodně smysluplná. Moderní kotle na klasickém principu dosahují účinnosti okolo 90 %, spalují plyn s minimem emisí a jsou vesměs vybaveny plynulou regulací výkonu. Účinnosti vyšší než 100 % (ve vztahu k výhřevnosti zemního plynu) dosahují kondenzační kotle. Ač tato hodnota vypadá na první pohled nelogicky, dosahuje se jí díky využití tepla vznikajícího při zpětné kondenzaci vodní páry ve spalinách. Oproti klasickým ušetří kolem 20 % paliva.

4

Plynový průtokový ohřívač MiniMaxx pracuje na úsporném průtokovém principu a voda je ohřívána pouze podle aktuální potřeby. Hlavními přednostmi jsou malé rozměry, vysoký výkon, vysoká bezpečnost provozu a možnost přesného nastavení teploty teplé vody. JUNKERS

 

JAK VYBRAT KOTEL?
Rozhodně po konzultaci s odborníkem – topenářskou fi rmou přímo na místě budoucí instalace, popřípadě ve fázi projektové přípravy domu. V prvé řadě je třeba určit jeho výkon, který musí pokrýt tepelnou ztrátu objektu, případně v kombinaci s dalšími zdroji. U novostavby je tepelná ztráta známa z projektu, u rekonstrukcí je potřeba nechat si ji vypočíst projektantem TZB. Dále je třeba vědět, jakým způsobem budou odváděny spaliny. Zda do komína nebo přímo do vnějšího prostředí, většinou rovnou přes zeď. V prvém případě se jedná o kotle atmosférické, ve druhém o kotle s nuceným odtahem spalin – turbo kotle. V obou případech je nutné konzultovat spalinovou cestu s odbornou kominickou fi rmou, která by měla na tuto spalinovou cestu vydat revizi. Z hlediska umístění máme na výběr mezi stacionárními a nástěnnými kotli. Stacionární plynové kotle stojí přímo na podlaze nejčastěji technické místnosti, jejich výhodou je možnost vytápět i samotížným způsobem, tedy bez čerpadla, samovolně, jen na základě rozdílné teploty vody. Tyto systémy nejsou závislé na elektrické energii. Využívají se zpravidla pro výměnu zdroje u stávajících topných systémů nebo pro systémy s větším objemem topné vody. Dnes jsou běžné efektivnější kotle s nuceným oběhem, kdy je k rozvodu topné vody použité čerpadlo. Úspornosti je dosaženo mimo jiné tím, že se v nich nenahřívá celý objem kotlového tělesa, ale ohřívá se pouze malé množství vody ve výměníku. A co je důležité, umožňují plynulou regulaci, a to již od velmi malých výkonů. Díky tomu mohou být využity i v domech s velmi malou tepelnou ztrátou v nízkoteplotních otopných soustavách. Mohou pracovat i v kombinaci s jinými zdroji, například solárními kolektory. Nejefektivněji pracují kotle kondenzační.

5

Kompaktní stacionární kondenzační kotel s výkony 15, 22, 30, 40 a 50 kW je vhodný do novostaveb, ale také jako ideální náhrada starých atmosférických kotlů. Díky unikátní konstrukci zajistí vysoký stupeň účinnosti až 109,2 % a velký modulační rozsah 18 – 100 %. BUDERUS

 

Údržba
O plynové spotřebiče i spalinové cesty je třeba pečovat – nejenže nám to nařizuje zákon, ale především si správnou péčí zajistíme bezproblémový provoz a vyhneme se případným nehodám. Jednou za rok bychom si měli nechat kotel zkontrolovat a seřídit. U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je pravidelný roční servis dokonce jednou z podmínek pro přiznání záruky. Servisní technik odstraní případné závady a kotel seřídí. U atmosférických kotlů bychom měli jednou za rok pozvat kominíka, který zkontroluje a vyčistí spalinové cesty.

KDY JE VHODNÁ KONDENZACE?
Poměrně častý je názor, že kondenzační kotel není vhodný pro rekonstrukce starších otopných soustav s klasickými radiátory. Aby kondenzační kotel pracoval s maximální účinností, potřebuje ohřívat vodu na nižší teploty než v klasickém ústředním topení, kde cirkuluje voda až 90 °C teplá. Do energeticky úsporných domů s nízkoteplotním otopným systémem je tedy obzvláště vhodný. Uvědomme si však, že opravdu velké mrazy bývají jen několik dní v roce. Po většinu topné sezony stačí ohřívat vodu na nižší teplotu, a kotel tak může pracovat v optimálním režimu, jen při extrémních podmínkách ztratí výhodu vysoké účinnosti. Navíc dům s větší tepelnou ztrátou potřebuje vytápět více dní v roce než dům energeticky úsporný. Je tedy určitě výhodou, když se i v přechodných obdobích vytápí dům efektivnějším zdrojem. Navíc starší systémy s radiátory je poměrně snadné upravit tak, aby kotel pracoval s nižší teplotou, tedy s menším výkonem a spotřebou.

6

Nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162 se může pochlubit nejen úsporou provozních nákladů na vytápění, ale také kompaktními rozměry, které snadno začleníte do stávajícího interiéru. Kotel lze doplnit designově sladěným kompaktním zásobníkem pro ohřev teplé vody. Trvalý výkon teplé vody 33 kW umožňuje zajistit 15,5 litru za minutu s teplotou 40 °C. BUDERUS

 

7

Nástěnný kondenzační kotel WOLF CGB-K s minimálními nároky na prostor zajišťuje průtokový ohřev vody pomocí deskového výměníku tepla z ušlechtilé oceli, má vysoký normovaný stupeň využití do 110 %. Ideální je spojení s podlahovým vytápěním gabotherm®. WOLF CR

 

JAK OHŘÍVAT VODU?
Plynový kotel můžeme využívat jen pro vytápění, avšak většinou je výhodné využít plyn i k ohřevu teplé vody. Voda v kotli se může ohřívat průtokovým způsobem nebo v zásobníku, který je buď přímo součástí kotle, nebo je instalován samostatně – tak zvaný nepřímo ohřívaný zásobník. Zvolit můžeme i přímo ohřívaný zásobník, nezávislý na kotli, který má vlastní tepelný zdroj – plynový hořák. Kvalitní zásobníky jsou dobře tepelně izolované, aby voda zbytečně nechladla. Zásobníky jsou vhodné pro domácnosti s větším odběrem teplé vody, která má být k dispozici kdykoliv na více místech. Při průtokovém ohřevu teplé vody se ohřívá jen to množství vody, které je právě třeba, dokáží však zajistit nezávislý odběr jen na jednom či dvou místech. To v domácnostech nebývá problém, protože většinou potřebujeme teplou vodu v koupelně a v kuchyni. Moderní kombinované kotle – tedy s nepřímým ohřevem teplé užitkové vody – jsou schopny zabezpečit dostatečný komfort odběru vody, moderní technologie zajišťují, že teplota vody nekolísá a teplá voda je k dispozici téměř okamžitě. Průtokový ohřev může znamenat značnou úsporu zejména, v domácnostech s nepravidelným odběrem vody, kdy přes den nikdo nebývá doma, voda je potřeba jen večer či ráno, a není třeba mít neustále v pohotovosti velké množství teplé vody. I když jsou zásobníky dobře izolované, voda přece jen chladne a musí se dohřívat. Výhodou kombinovaných kotlů je i to, že mají díky absenci zásobníku malé rozměry, a můžeme je tedy umístit co nejblíže odběrovému místu, třeba přímo do kuchyně či koupelny a zkrátit tak cestu potrubím, během níž dochází k tepelným ztrátám. Výhodou plynových kotlů je, že je lze snadno kombinovat i s ohřevem vody pomocí solárních kolektorů.

9

Solární kotlová sestava WOLF CSZ nabízí optimální kompaktní řešení sestavy kondenzačního kotle v kombinaci se solárním ohřívačem vody s pokrytím až 60 % potřeby teplé vody solární energií do 150 m² obytné plochy. WOLF CR

8

Přímo ohřívaný plynový zásobník Storafl am uchovává teplou vodu do zásoby a dodává ji podle požadavku rychle a při stálém tlaku, i když se voda odebírá na několika místech současně. Objem v zásobníku 115 až 280 litrů. JUNKERS

 

 

CO NEJBLÍŽE ZDROJI?
Cestou ke snížení spotřeby plynu na ohřev vody může být decentralizovaný způsob ohřevu, tedy pomocí menších ohřívačů umístěných přímo u odběrového místa, třeba jeden pod kuchyňskou linkou a druhý v koupelně. Mohou být opět průtokové nebo se zásobníkem. Plynové ohřívače vody se dnes většinou vyrábějí s plynulou regulací výkonu, takže dodávají vodu s přesně nastavenou teplotou při různém průtoku vody. Jsou vybaveny bezpečnostními systémy v podobě piezoelektrického zapalovače, autopilotní či spalinové bezpečnostní pojistky. Protože se však jedná o plynové spotřebiče, je třeba dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření. Plynové průtokové ohřívače do výkonu 10 kW nemusejí být odkouřeny, pokud jsou umístěny v prostoru minimálně o 20 m3 a neslouží-li pro sprchu nebo vanu. Velké průtokové ohřívače musejí být odkouřeny vždy, minimální prostor pro umístění je 8 m3. Při používání průtokového ohřívače pro ohřev vody do sprchy či vany je nutné zajistit u podlahy přívod čerstvého vzduchu. Při umístění velkého ohřívače do koupelny je potřeba, aby byla vytápěna a dveře se otevíraly směrem ven. Který z možných způsobů zvolit, záleží na konkrétní situaci, na výchozích podmínkách, které by měl posoudit odborník a navrhnout nejvhodnější variantu jak z hlediska vstupních nákladů, tak provozních výdajů.

10

Plynový nástěnný kotel WOLF CGG-2 pro vytápění a ohřev vody nezávislý na vzduchu z místnosti je vhodný pro teplotu otopné vody až do 90 °C při maximálním provozním tlaku tři bary. WOLF CR

 

www.robur.cz/produkty/bytove-domy/plynove-tepelne-cerpadlo-gahp_a-vzduch-voda

Uložit

Datum vydání: 21. 5. 2015

Edit: