O čem rozhoduje kvalita střechy?

Ať stavíte nový dům, či rekonstruujete, nepodceňte správný návrh a provedení střechy. Střecha nechrání jen před deštěm a větrem, ale právě na ní záleží, jaké budou účty za vytápění, zda bude v létě podkroví obyvatelné bez klimatizace, zda se nebudou na stěnách tvořit plísně… O tom všem rozhodne kvalita střechy.

Proč tolik záleží právě na střeše? Z mnoha logických důvodů. Stačí si uvědomit, že během 24 hodin se musí vypořádat s teplotní změnou i několika desítek stupňů. V létě se krytina přes den rozpálí sluncem na 60°C i více, za jasné noci klesne třeba na 0°C. V zimě se zase musí vyrovnávat s velkým teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem, což je běžně i 20 °C, ale v pořádných mrazech to mohou být dokonce čtyři desítky stupňů. Zároveň musí střecha bránit nejlépe ze všech konstrukcí úniku tepla z domu z toho prostého důvodu, že teplý vzduch (teplo) stoupá vzhůru. A navíc už jí v současnosti většinou nepomáhá strop nad obytnou místností. Pod střechou již nebývá volný provětrávaný prostor, půda, ale bydlíme přímo pod ní. To je pro ni hodně tvrdý oříšek – komfortní teplotní podmínky pro bydlení musí být těsně pod střechou. Nejde však jen o teplo, ale o to, aby si střešní plášť poradil i s vlhkostí, kterou každá domácnost nutně produkuje – vařením, praním, sprchováním, a každý z nás i dýcháním. A to nezdůrazňujeme, že střecha musí unést i tíhu sněhu, odolat náporům větru, letním prudkým dešťům… Jak to vše skloubit dohromady? To určitě není úkol pro laika.

1

Ploché tašky TONDACH Figaro 11 odpovídají současnému trendu po jednoduchém designu a čistých liniích novostaveb.

2

3

K zateplení mezi krokvemi a pod krokvemi minerální izolací ISOVER je využito parobrzdy ISOVER Vario, která díky svému unikátnímu složení zaručuje dynamické změny svých vlastností v závislosti na změnách vlhkosti vzduchu.

4

Okapový systém ZAMBELLI nabízí širokou škálu výrobků v několika barevných provedeních. Materiálem je pozinkovaný plech s povrchovou úpravou z kvalitního laku Robust.

Základem je projekt

To je třeba si uvědomit nejen v případě novostavby, ale zejména při rekonstrukci střechy, kdy máme nejčastěji sklon podceňovat důležitost profesionálního návrhu. Často se snažíme přimět svého projektanta k tomu, aby nám navrhl střechu co nejlevnější, soustředíme se na střešní krytinu a to, co je pod ní, zkoušíme nějak ošidit, vždyť to není vidět. Přitom šetřit na kvalitě tepelné izolace, její tloušťce či na použitých střešních fóliích se určitě nevyplatí. Poruchy střešního pláště se obtížně diagnostikují, lokalizují, opravy nejsou jednoduché a budou nás stát s velkou pravděpodobností mnohem více, než kolik jsme takto ušetřili. Navíc se nemusejí projevit okamžitě, ale za delší dobu, kdy už destruktivní proces napáchal značnou škodu. Ze stejných důvodů záleží i na kvalitní realizaci.
Střecha je složitý organismus, kde rozhoduje každý detail a souhra jednotlivých materiálů. Návrh správného složení střešního pláště proto nechme na zkušeném projektantovi, který dokáže vzít v úvahu veškeré faktory, navrhne vhodnou skladbu střešního pláště. A měl by vypracovat i podrobné řešení konstrukčních detailů, což je kromě pečlivosti a zodpovědnosti řemeslníků základem zdárné realizace.

5

6

Příklad odvětrávání střechy pomocí střešních tašek, MEDITERRAN

7

Z ekonomického hlediska, a často i estetického, je výhodnější realizace širokého sdruženého vikýře namísto několika úzkých. Sníží se tak ochlazovaná plocha i množství konstrukčních detailů, a tím i riziko chyb při realizaci. YTONG

Na tvaru záleží

Projektant bude nejspíš respektovat naše požadavky týkající se vzhledu střechy, zejména jejího tvaru. Někdo trvá na šikmé střeše, někdo miluje romantické vikýře, jiný naopak dává přednost minimalistické architektuře. Je potřeba si uvědomit, že splnění našich přání bude mít vliv na to, kolik nás bude střecha stát, kolik budeme mít užitného prostoru, či jaké budou provozní náklady domu. Kolik zaplatíme, nezáleží jen na kvalitě použitých materiálů, na konečné ceně se více podepíše velikost střechy a její členitost. Členitá střecha zvyšuje pracnost již od fáze projektu, je náročná na čas při realizaci, a to často u kvalifikovaných drahých profesí. Složité střechy jsou náchylnější k poruchám, ke vzniku tepelných mostů, a tedy k nutným opravám.
Velikost střechy a tím i spotřebu materiálů ovlivní i základní tvar střechy. Nejmenší plochu mají logicky ploché střechy. Sedlová střecha o sklonu 45° nad stejným půdorysem má plochu větší asi o 40 %, strmější ještě více. A možná ještě více nás překvapí, o kolik zvětší plochu střechy typický vikýř s vlastní stříškou: dvakrát až třikrát, u úzkých vysokých vikýřů i víckrát.

12

Výrobci střešních krytin nabízejí celou škálu prvků sloužících k odvětrání střešního pláště a ochraně větrací mezery před vniknutím nežádoucích předmětů, ptactva, hmyzu… TONDACH

8

Ekologickým bonusem skelné vlny KNAUF INSULATION s Ecose Technology je, že je vyrobena až z 80 % z recyklovaného skla a pojivo bez formaldehydů je z rychle obnovitelných zdrojů. Během padesátiletého životního cyklu ušetří skelná vlna s Ecose Technology pětsetkrát více energie, než jaká je potřeba k její výrobě (podle studie typického produktu pro šikmou střechu ve Francii).

9

10

Větrací pásy umožňují odvětrání hřebene a nároží střechy, které se kladou na hřebenovou nebo nárožní střešní lať. V nabídce HPI-CZ je jak varianta z PVC, tak z hliníku.

11

Řadu hliníkových krytin PREFA Aluminiumprodukte lze snadno realizovat i na fasády. Díky skrytému systému kotvení a materiálové i barevné jednotnosti je vždy dosaženo vysoké estetičnosti, dlouholeté životnosti a spolehlivé funkčnosti.

Prostor a náklady na vytápění

Tvar střechy je rozhodující pro to, jak dalece budeme moci využít prostor přímo pod střechou. U spodních okrajů šikmých střešních ploch vzniká v podkroví nízký prostor, který nemůžeme využít vůbec, nebo jen omezeně. Za plně využitelný se považuje prostor, kde je výška podhledu alespoň 2,3 m. Nejvíce užitného prostoru vzniká pod plochou střechou, u ostatních je výhodné, aby sklon střechy při obvodu prudce stoupal. Tomuto požadavku nejlépe vyhovují střechy mansardové. U sedlové střechy se lepšího využití podkrovního prostoru dosáhne podezdívkou, nejčastěji do výše 1,3 m, aby sem bylo možné umístit například postel, pak hovoříme o omezeně využitelném prostoru.
Při rozhodování, jaký typ střechy zvolit, proto může být zajímavou pomůckou poměr mezi velikostí ochlazovaných ploch (střechy a obvodových zdí podkroví) a využitelností prostoru. Víme, že velikost ochlazovaných ploch má vliv na nároky domu na vytápění, srovnáme-li tedy tuto plochu s velikostí využitelného prostoru, získáme údaj o určité efektivitě zvoleného řešení. Z tohoto pohledu vycházejí nejlépe střechy ploché a nejhůře poněkud překvapivě střechy valbové, přestože mají nejmenší plochu na stejném půdorysu, ale vytvářejí nejvíce prakticky nevyužitelných nízkých prostorů (viz tabulka).

084_091_Strecha+izolace

Nejčastější tvary šikmých střech

  • Sedlová – má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty.
  • 23
  • Pultová – má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty (dva boční a hřebenový).
  • 24
  • Valbová – jejím základem je sedlová střecha, která má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Pokud jsou roviny valeb kratší, jedná se o střechu polovalbovou.
  • 25
  • Mansardová – se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu, ve vrchní části je sklon 30° až 50° a spodní část 60° až 80° U tzv. falešné mansardové střechy je část fasády domu pokryta střešní krytinou.
  • 26

Ochrana před chladem i horkem

Vzhledem k tomu, že střechou uniká nejvíce tepla (z prostého důvodu, že stoupá vzhůru), musí být střecha nejlépe zateplena, dokonce o něco důkladněji, než obvodové stěny nebo podlahy, protože tvoří hráz teplému vzduchu stoupajícímu vzhůru. Vzhledem k tomu, že v současné době stavíme domy tak, aby spotřebovaly co nejméně tepla na vytápění, stoupají i nároky na zateplení střech. Možná vás překvapí, že náročnějším úkolem je ochránit podkroví v létě před přehříváním. Potřebná vrstva izolace by proto měla být navrhována právě s ohledem na ochranu před letními vedry. Správný návrh střechy by měl zajistit příjemné klima i za horkých dnů bez použití klimatizace.
Jinou možností je masivní střecha z těžkého materiálu, který má velkou tepelnou kapacitu, a tedy pohlcuje teplo nebo chlad. Tím dokáže místnosti pod střechou ochránit lépe a déle, než tepelná izolace.

13

14

15

Komprimovaný rolovaný pás z kamenné vlny ROCKWOOL Toprock Super se hodí pro tepelné izolace nejen klasických, ale i atypických šikmých střech. Je variabilní a dá se jednoduše instalovat. Role kamenné vlny je pružná a dovoluje snadno vyplnit různé prostory.

Střecha musí větrat

Střecha je obklíčena z obou stran vlhkostí. Pokud vnější či vnitřní vlhkost pronikne do střešní konstrukce, hrozí, že zde zkondenzuje, dřevěným krovům pak hrozí hniloba, tepelná izolace ztrácí vlhkostí na účinnosti, trvalou vlhkostí trpí i střešní krytina… Přestože z vnitřní strany chráníme pronikání vlhkosti do konstrukce speciálními foliemi, parobrzdami, parozábranami, a z vnější strany hydroizolačními vrstvami, není možné uzavřít konstrukci neprodyšně z obou stran. Proto se zateplené střechy navrhují jako odvětrávané, se vzduchovou mezerou pod krytinou, kterou proudí vzduch a umožňuje vlhkosti se z konstrukce odpařit. Vzduch se nasává většinou u okapu, a odvádí se u hřebene nebo pomocí větracích tašek. Větrací mezerou musí vzduch volně proudit, aby byla střecha trvale vysušována.

16

17

Nadkrokevní systémy Isover kombinují konstrukční části z trámců ISOVER Tram z polystyrenu či minerální izolace s měkkou, vysoce účinnou minerální vlnou. Vzduchotěsnost konstrukce je zajištěna unikátní parobrzdou ISOVER Vario.

18

19

Pro celoroční příjemné bydlení je vhodná těžká, masivní střecha s vysokou schopností akumulovat teplo i chlad. Masivní železobetonová vložková střecha YTONG Komfort poskytuje vynikající ochranu před přehříváním interiéru, vyniká vysokou požární odolností, není ohrožena napadením mikroorganismy, její realizace je rychlá a snadná, vhodná i pro stavby svépomocí, nevyžaduje odbornou práci tesařů. A co je obzvlášť příjemné – nahradí klimatizaci. Teploty v podkrovních místnostech nepřesáhnou ani v tropických vedrech 25 °C.

Kam s izolací?

Dosud nejobvyklejším způsobem zateplování šikmých střech je vkládání tepelné izolace mezi krokve, nejčastěji minerální nebo skelné vlny. Její tloušťka je ale limitována výškou krokví, obvykle kolem 16 cm. To nestačí ke splnění současných požadavků na zateplení budov, tloušťka tepelné izolace se proto zvyšuje přidáním tepelné izolace pod krokve. Získá se tak potřebná síla izolace a navíc se odstraní tepelné mosty, které jinak vytvářejí nezateplené krokve. Nevýhodou je, že izolace pod krokvemi snižuje výšku i šířku místnosti, což je omezujícím faktorem zejména při rekonstrukcích.
Současným trendem jsou proto systémy nadkrokevních izolací, které izolují střechu shora. Výhodou je, že obalí střechu velkoplošnou izolací bez tepelných mostů, a tedy bez zbytečného úniku tepla a kondenzace vodních par v problematických místech. Realizace je snadnější, a tím i rychlejší. A příjemným estetickým bonusem je možnost přiznat trámoví v interiéru.

20

21

Na skladbu a zateplení plochých střech jsou kladeny obdobné požadavky jako na šikmé. Výrobky z kamenné minerální vlny KNAUF INSULATION jsou vhodné pro různé konstrukční varianty plochých střech. Například minerální izolace DDP Plus je určena pro jednoplášťové pochozí střechy. Maximální pozornost musí být věnována kvalitě a provedení hydroizolace. Tuto vrstvu tvoří hydroizolační PVC folie nebo souvrství z modifikovaných asfaltových pásů.

22

Odvětrání u okapové hrany zajišťuje mezera chráněná jednoduchou větrací mřížkou ve tvaru hřebene nebo ochranným pásem proti ptákům. Ten se montuje na lať pod tašky. Ochranné pásy jsou vyrobeny z PVC, přírodního nebo barveného hliníku. HPI-CZ

Odborná spolupráce: Ing. Jiří Domlátil
Foto: archiv firem

 

Více informací se nachází v říjnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Uložit

Uložit

Uložit

Datum vydání: 14. 11. 2016

Edit: