Moderní vesnický dům na jihu Moravy

Moderní vesnický dům

Moderní vesnický dům podle ateliéru ORA. Foto: BoysPlayNice

„Zadání znělo jasně: Navrhněte nám současný vesnický dům,“ říkají architekti ateliéru ORA, kteří se tohoto zadání zhostili.

„Na úvod jsme se museli vydat poznat současnou moravskou vesnici a definovat si, co pojem vesnický dům dnes znamená. V současnosti se na vesnici staví často bez kontextu, v rozporu se staletým územním rozvojem a bezohledně k okolí. Východiskem projektu je, že vesnický dům se nemůže chovat jako městská vila. Je třeba se vrátit k ulici a otevřít se jí. Neuzavírat domácnost za nepropustnou bariérou a nastavit k ulici tvář, okno místo zadnice reprezentované v současnosti garáží. Na druhou stranu je pro vyvážení situace nutné poskytnout dostatek soukromí dvora.“

Situace domu

Situace domu. Foto: Ateliér ORA

Řešený pozemek se nachází na kraji obce, kde už klasickou vesnickou strukturu ukončuje vila městského charakteru. Dům tedy stojí na hraně původního a nového urbanismu. Pozemek je úzký a svažitý. Architekti volí logicky protáhlou hmotu domu, podle požadavku investorů jednopodlažní.

Měřítkem domu a poměrem jeho délky k šířce se tvůrci přibližují původním domům. Vrací stavební čáru k ulici a dům situují co nejvíce na hranu pozemku se sousedem. Dům se postupně zapouští do terénu, aby zbytečně netrčel. Konstrukce stavby je z konvenčních plynosilikátových tvárnic. Střecha je červená, zdi bělostné, zápraží poskytuje v parném létě jihomoravských Božic útěchu stínem.

Dům se k ulici staví štítem, v němž je umístěn arkýř s rozměrným oknem. Ten se jemně prolamuje skrze fasádu domu a povrch se najednou jeví měkčím. „Je to nejvýraznější motiv celého domu, o kterém jsme vedli dlouhé debaty. Snažili jsme poskytnout maximální výhled, umožnit kontakt s ulicí a artikulovat současným způsobem reprezentativní štít vesnického domu. Odmítali jsme přistoupit na malá okna a snažili se vyhnout přehnanému romantismu,“ objasňují architekti ORA.

Vizitka domu

Autoři: Jan Hora, Barbora Hora, Jan Veisser
Projekt: 2013
Dokončení: 2018
Zastavěná plocha: 191 m²
Užitná plocha: 169 m²

Text: Vít Straňák
Foto: BoysPlayNice a ORA

Datum vydání: 22. 5. 2024

Edit: