Nejen romantika. Taky levné teplo

Živý oheň z krbu či kamen dnes dokáže spolehlivě vytápět celý dům. Nejen obytný prostor, v němž hoří, ale díky teplovodním či teplovzdušným rozvodům se v rodinném domě může stát doplňkovým nebo dokonce hlavním zdrojem tepla. Příjemným a poměrně levným.

Teplovodní akumulační krby se uplatní v rodinných domech s malou tepelnou ztrátou. Foto Hoxter

Vytápění pevnými palivy vychází skutečně cenově nejlépe, má ovšem také háček, před nímž někteří odborníci důrazně varují.

 

Jak to vidí odborník

„ Jako ekonomicky nejefektivnější vycházejí jednoduché spotřebiče na uhlí nebo kusové dřevo,“ připouští rovněž Ing. Valtr Sodomka, technický garant Komínové asociace APOKS. „Je v tom kus logiky. Sofistikovanější spotřebiče jsou konstruovány tak, aby obecně zvyšovaly účinnost spalování, k čemuž vedou, zjednodušeně řečeno, dvě základní cesty: kvalitní palivo a omezení vlivu obsluhy. Jenže kvalitní palivo a spotřebiče s automatickým řízením provozu jsou drahé. Navíc kvalitní palivo je rovněž nutno kvalitně skladovat a automatické spotřebiče pravidelně servisovat. Současně je smutnou skutečností, že v těch nejjednodušších spotřebičích lze spalovat v podstatě cokoli, a to bohužel leckdy s účinností, která není řádově nižší. Tato skutečnost vede dnes mnoho občanů ke zprovoznění spalovací soustavy pevných paliv, tedy spotřebiče napojeného do komína (nového nebo dříve nepoužívaného). Takové jednání , jakkoli je v dnešní době možná pochopitelné, v sobě skrývá jednoho nezanedbatelného strašáka – emise.“

Prefabrikovaný krbový modul Kingfire Classico S nabízí půdorysné rozměry jen 55 x 55 cm, účinnost přes 80 % a regulovatelný výkon 3–7 kW. Foto Schiedel

 

Emisní „hvězdy“

Trojici největších emisních škůdců představují oxid uhelnatý (CO), polyaromatické uhlovodíky (PAU) a tuhé znečišťující látky (TZL). Oxid uhelnatý je „nenápadný zabiják“, protože jeho únik neodhalíte zrakem ani čichem, ale přitom je silně toxický už při relativně nízké koncentraci. Jen v České republice mívá na svědomí až 1 500 otrav ročně, z toho přibližně 100 smrtelných. Letos hrozí, že uvedená čísla překročí statistický průměr. Mezi polyaromatický mi uhlovodíky (PAU) je nejnebezpečnější benzo(a)pyren, jehož vdechování nebo kontakt s kůží může bý t karcinogenní. V tomto případě jde naopak o silně aromatické ply ny, které dokážou zamořit celý by t (nebo z jediného spotřebiče celou vesnici). Kdo vypouští do ovzduší tuhé znečišťující látky (TZL), to poznáte pohledem: Barví kouř v ústí komínu do tmavé až černé barvy. Jde o mikroskopické částečky nespáleného paliva: Čím jsou menší, tím jsou nebezpečnější, protože při vdechnutí proniknou v organismu nejhlouběji. Zamořují ohromné venkovní plochy. Uvedené trojici emisních „hvězd“ sekundují oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry či kyselé sloučeniny.

Schéma teplovzdušných rozvodů od krbu s dostatečným výkonem. Na obrázku nucený systém s ventilátorem, který je účinnější a pohodlnější. Dokáže vytopit obě podlaží rodinného domu. Foto HS Flamingo

 

Co s tím?

„Během nadcházející topné sezony bude pravděpodobně použito 100 až 200 tisíc nových nebo dříve nepoužívaných spotřebičů na pevná paliva, přičemž je budou obsluhovat osoby bez reálné praxe a znalostí, a to v době kritického nedostatku kvalitního paliva,“ varuje na webu České stavby inženýr Sodomka. Upozorňuje, že vhodné legislativní nástroje, které by umožnily rychlý a účinný zásah vůči znečišťovatelům, státní ani místní správa nemá k dispozici. V menších obcích se nabízí možnost školení, omezené sankční prostředky mají k dispozici hasiči a stavební úřady. Je ale málo pravděpodobné, že je začnou aktivně používat. Měli bychom tedy především začít každý sám u sebe: Sledovat, co vypouštíme z komína. „Pokud se tak budeme chovat všichni, bude náš vzduch dýchatelný i v nadcházející topné sezoně,“ doufá Valtr Sodomka z Komínové asociace APOKS. Systémové řešení pro další sezony ovšem existuje – a není až tak složité. Pokud se rozhodnete vytápět zdravým teplem ze dřeva s vysokým podílem sálavé složky více místností nebo celý dům, stačí, když zvolíte obestavěnou krbovou vložku či krbová kamna s dostatečným výkonem a napojíte topidlo na teplovzdušný (případně teplovodní) rozvod. Tomu teplovzdušnému se budeme věnovat podrobněji.

Akumulační krbová kamna Luanco N mají otočné topeniště a spalovací komoru s šamotovými tvarovkami. Hodí se pro nízkoenergetické domy. Foto Romotop

 

Uzavřený rozvod tepla

Existují dva základní způsoby, jak rozvádět teplý vzduch od krbu do dalších prostor v domě: buď pomocí uzavřeného rozvodu, nebo pomocí rozvodu otevřeného. Uzavřený rozvod funguje tak, že teplý vzduch proudí z krbové komory do dalších místností kanály, jež necháte předem vytvořit ve stěnách. Poté, co potrubní systém rozvede sálavé teplo z topidla a předá je pomocí teplosměnných ploch (výdechových mřížek ve stěně), se ochlazený vzduch vrací zpětnými kanály do krbové komory. Cirkulace vzduchu v uzavřeném systému je zcela přirozená: Teplý vzduch stoupá vzhůru, po ochlazení se vrací dolů ke krbu. Má to ovšem háček: Jestli se chcete vyhnout zbytečným nákladům a komplikacím, musíte s instalací takového rozvodu počítat již v okamžiku, kdy začínáte svůj dům stavět.

Čisté sklo signalizuje čisté hoření. Na snímku krb s teplovodní vložkou HAKA 67/51Wh, užitný výkon 8–22 kW. Foto Hoxter

 

Dva systémy otevřeného rozvodu

Rádi byste si pořídili teplovzdušný rozvod, jenže váš dům už dávno stojí? Pokud se vám nechce do bourání zdiva, nabízí se stavebně jednodušší otevřený rozvod. K jeho vybudování sice potřebujete řadu komponentů (pevná i ohebná potrubí, rozbočky, spojky, izolace, ventilátor, filtry, ventilační mřížky nebo talíře, regulaci, termostat, případně opláštění pro rozvod vzduchu), ale zdi vašeho domova zůstanou pohromadě. Pro vytápění se používají dva systémy: nucený a samotížný (přirozený). Nucený systém zajišťuje ventilační jednotka, která potřebuje připojení k elektrickému proudu. Ventilátor se zapíná, když vzduch dosáhne teploty nastavené na termostatu. Délka jedné větve od ventilátoru k ústí by neměla přesáhnout 10 metrů. Samotížný systém se svým způsobem blíží uzavřenému rozvodu: Také zde teplý vzduch stoupá z topidla zcela přirozeně, takže ventilátor není zapotřebí. Tímto systémem ovšem lze vytápět pouze místnosti v patře nad krbem, kde se teplo šíří obvykle pomocí tenkého izolovaného potrubí obdélníkového profilu, vedeného podlahou.
Samotížné vytápění vyhřeje místnosti v horním podlaží sice pomaleji, ale velmi spolehlivě. Teplo z podlahy je navíc příjemné a prostor prohřívá rovnoměrněji.

Podokenní plynové topidlo Beta 4 Mechanic Comfort. Foto Karma

 

Táhnout, nebo tlačit?

U krbových kamen vás čeká volba mezi tažným a tlačným systémem teplovzdušného rozvodu. Běžnější je tažný systém. Ventilátor se umístí nad kamna, napojí se na jejich teplovzdušné vývody a odsává teplý vzduch, který je pak potrubím tažen do jednotlivých místností. V nich bývá zpravidla zakončen ventilačním talířem či mřížkou se žaluzií. Tlačný systém má ventilátor umístěn ve spodní části kamen, nasává studený vzduch z místnosti a vhán í jej do mezipláště a teplovzdušného výměníku. Ohřátý vzduch pak vychází ze zadní části kamen, kde je vyveden do dvou objímek. Na ně lze napojit větve teplovzdušných rozvodů a potrubím vytápět i vzdálenější prostory.

Dva bonusy v jednom: Akumulační krby nabízejí vedle panoramatického prosklení také příjemné sálavé teplo z obestavby. Foto Hoxter

 

Chcete topit lokálně?

Pokud chcete vytápění řešit nikoli centrálním systémem, nýbrž cíleně formou lokálních topidel (i tento způsob může být překvapivě ekonomicky úsporný, protože nevytápíte žádnou místnost zbytečně), nabízí se také vhodná kombinace krbu či kamen (pro atmosféru zejména v centrálním prostoru domu) s lokálními plynovými topidly v ostatních prostorách. Rozhodně není důvod tato topidla ukvapeně odepsat – už proto, že nemusejí být závislá na zemním plynu. Jejich výhody shrnuje náš závěrečný rámeček.

 


Kolik stojí teplovzdušný rozvod?

  • Každé realizaci teplovzdušného rozvodu by měl předcházet odborný projekt. Ten bývá u dodavatelů topidla či otopného systému pro zákazníky zdarma.
  • Chceteli stavět krb či kamna svépomocí a žádáte pouze projektovou dokumentaci, počítejte s cenou od 5 do 10 tisíc Kč. Tuto variantu spíše nedoporučujeme.
  • Za realizaci teplovzdušných rozvodů pro běžný rodinný dům zaplatíte nejméně 50 tisíc Kč.
  • Máte už uzavřený krb nebo krbová kamna s dostatečným výkonem? Pak vězte, že projekt a instalace teplovzdušného vytápění vás ve srovnání s klasickou teplovodní otopnou soustavou přijde výrazně levněji.

 


Jak na údržbu?

  • Čisté sklo krbu znamená čisté hoření bez tepelných ztrát. Pokud se sklo zašpiní již po prvním nebo druhém topení, zpravidla to signalizuje, že prostor topeniště není dostatečně utěsněný, a tudíž nedochází k dokonalému spalování.
  • Čištění skla je vhodné provádět suchou cestou – speciální houbičkou na sklo. Při použití tekutých čističů riskujete, že si poškodíte těsnění dvířek, což může v krajním případě vést až k prasknutí skla. Místo estetické vady si tak způsobíte vadu funkční (nedokonalé spalování, vyšší emise, nižší účinnost).
  • Čisté hoření s nízkými emisemi vám zajistí pravidelná výměna těsnění dvířek – při častém používání krbu zhruba každé dva roky. Těsnění je třeba vyměnit celé, výměnu by měl provádět vždy odborník.
  • Poměrně nenápadnou, ale přesto zásadní překážkou správného hoření krbu může být nedostatečný nebo dokonce ucpaný přívod vzduchu.
  • Stejnou pozornost je třeba věnovat rovněž odvodu spalin. Čištění spalinových cest vyžaduje dokonce legislativa – nejméně jednou ročně. Měl by je provádět proškolený kominík.
  • Pokud krbová vložka slouží kromě vytápění také k ohřevu vody, týká se nutnost pravidelné údržby i teplovodního výměníku. Čištění a kontrola by měly být průběžné – několikrát během sezony. Vedle četnosti využívání hraje zásadní roli také kvalita dřeva (zda je dostatečně vysušené). Řešení vám usnadní zabudovaný integrovaný čistič s nerezovými spirálami.

 


Výhody lokálních plynových topidel

1. Šetří vaše peníze
Je výhodné vytápět byt či kancelář lokálními topidly instalovanými v každé místnosti zvlášť. V případě nouze lze ekonomicky vytápět jen využívané místnosti. Díky jednoduché konstrukci jsou mimořádně spolehlivá, bezporuchová a mají extrémně dlouhou životnost. Dlouhodobě je cena za kWh zemního plynu 2–3x nižší než elektřina.

2. Přinášejí pohodu
Jednoduše nastavíte automatickou regulaci teploty. Topení se zapne chvíli před budíkem nebo před návratem z práce. Instalace, provoz a údržba jsou velmi pohodlné a bezpečné.

3. Šetří váš čas a životní prostředí
Nemusíte trávit čas skládáním uhlí a dřeva, přikládáním a úklidem popela i prachu. Plynová lokální topidla můžete ovládat i na dálku, prostřednictvím telefonu. Velké výkyvy teplot a nedostatek větrání nedělají dobře ani vašemu obydlí. Vhodnou regulací vytápění zabráníte vzniku plísní!

4. Lze je kombinovat s jinými zdroji tepla
Plynem se dá topit i bez přípojky plynu, elektřiny a vody. Mechanické verze topidel jsou nezávislé na elektrickém rozvodu. Zatopíte si i při poruše kotle a výpadcích dodávek elektřiny. Neníli objekt plynofikován, lze v klíčových prostorách připojit topidlo na propanbutanovou lahev (10 nebo 33 kg).


 

 

text Vít Straňák

foto se souhlasem firem Schiedel, HS Flamingo, Romotop, Hoxter, Karma

Datum vydání: 17. 1. 2023

Edit: