Nová zelená úsporám: seznamte se s novou podobou dotačního programu

Již od září probíhá nová podoba dotačního programu Nová zelená úsporám, který stavebníkům i domácnostem přispívá na opatření vedoucí k úsporám energií.

Změny zjednoduší administrativu, ale také zpřísní požadavky na celkovou úspornost domů. Nová podoba programu si bere inspiraci rovněž z alternativního programu Nová zelená úsporám Light, který cílil na nízkopříjmové domácnosti. O finanční podporu si tak budou moci zažádat například bytové domy v majetku měst a obcí.

fotovoltaická instalace na rodinném domě

Fotovoltaické instalace zvyšují soběstačnost a energetickou nezávislost majitelů. Základ jejich efektivního provozu tvoří čisté solární panely. Foto: Schlieger

Volnější ruce

Lepší podmínky mohou očekávat i majitelé rodinných domů, kteří s investicí do úsporných opatření dosud váhají. „Ve spolupráci s bankami vytvoříme speciální úvěr, který pro ně bude výhodný,“ uvádí Jakub Hrbek, ředitel realizace projektů energetiky Státního fondu životního prostředí. Lidé se tak podle něj vyhnou situacím, kdy nemají peníze na to, aby do budoucna ušetřili na energiích. Celkově ale podle něj nepůjde o revoluci ve vývoji Nové zelené úsporám (NZÚ), ale spíše o evoluci. „Chceme zachovat vše, co bylo na původní verzi NZÚ dobré, a navázat na to.“ Od září budou mít žadatelé o dotaci například volnější ruku ve výběru použitých stavebních materiálů. Nově již nebudou muset být součástí speciálního seznamu výrobků. Stačí, když žadatel doloží jejich energetickou náročnost. „K podání žádosti bude také stačit bankovní identita. Žadatelé si dosud stěžovali, že si musí zřizovat jinou formu elektronické identity,“ dodává Jakub Hrbek. Zvláštní podporu obdrží instalace tepelných čerpadel, která by měla nahrazovat plynové kotle, ovšem pouze v případech, kdy je dům dostatečně zateplen a kotel je starší dvaceti let.

Dotace se navýší

Lákadlem pro nové žadatele bude i navýšení samotných dotací. Podle Miloše Hutníka, zástupce společnosti Weber pro odbornou veřejnost, který je expertem na praktickou stránku renovací, mohou dotace u bytových domů v majetku měst a obcí pokrýt až 70 % nákladů. Zvýšený příjem žádostí však odborník z Weberu očekává i u domů rodinných, kde bude kladen důraz na maximální energetickou úspornost stavby a komplexní řešení úsporných opatření. „U takzvaných optimálních, tedy komplexních renovací rodinných domů můžeme očekávat, že maximální výměra dotace stoupne o 20 až 30 procent a při využití všech opatření tak půjde až o 950 tisíc korun.“

Snížit náklady na provoz

„Se stoupajícími cenami energií lidé začali klást důraz na zateplování. To pro nás bude nyní také prioritou, za hlavní cíl nicméně považujeme poskytování financí na kompletní renovace domů pokrývající všechny oblasti, jejichž prostřednictvím lze snížit náklady na provoz. Pro ty také dotaci značně navýšíme,“ vysvětluje Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí. Pro žadatele, kteří si dům teprve staví, ovšem budou podmínky přísnější než v minulosti: U novostaveb rodinného domu už dotace podpoří pouze pasivní domy. Podle energetické specialistky Martiny Kuchařové je to však jasný trend. „Cílem je, aby byl každý nový dům uživatelsky příjemný a zároveň měl jen minimální náklady. To splňují právě pasivní domy, u nichž je třeba splnit specifické požadavky na orientaci vůči světovým stranám, umístění na pozemku a eliminaci tepelných mostů a zároveň musí disponovat perfektním zasklením a rekuperační jednotkou.“

zateplený štít rodinného domu

Zateplení domu je prvním předpokladem pro získání další dotace v programu NZÚ. Foto: Isover

Krok za krokem

Dotace z NZÚ tradičně pokrývá až polovinu nákladů na renovaci domů a bytů. Vždy však musí být cílem úspora energií, která prospívá jak peněžence, tak životnímu prostředí. Pokud si tedy nemůžete dovolit komplexní renovaci, NZÚ vás může postupně podpořit v jednotlivých krocích. „Ideální je začít zateplením, pokračovat výměnou oken a nakonec investovat do generátoru obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely či tepelné čerpadlo,“ vysvětluje Miloš Hutník z Weberu. „V jiném pořadí by byla opatření značně neefektivní.“ Při stanovování priorit je důležité zvolit nejprve oblast, skrze niž z objektu uniká nejvíce tepla. „Může se jednat například o střechu či – v případě, že na půdě netopíte – podlahu nevytápěného podkroví. Důležitým konstrukčním detailem je ale také sokl, který se nachází naopak ve spodní části objektu. A v některých případech se vyplatí zateplit i samotné základy domu,“ dodává Miloš Hutník.

pasivní dům

Nejvíce tepla z objektu uniká okny a dveřmi. Foto: Vekra

Rekonstrukce oken

V oblasti podpory na zateplení stavby je podporována také výměna oken, u níž rovněž došlo k navýšení dotace. Získat tak lze 2 200–4 900 Kč/m². Nově lze také čerpat dotaci na stínicí techniku ve výši 1 500 Kč/m². Částka, kterou lze v rámci programu získat, se odvíjí od plochy zateplované konstrukce a výsledných energetických parametrů budovy. Samotná výměna oken pro splnění dotačních podmínek zpravidla nestačí a je třeba přijmout další opatření, jako je například zateplení fasády. Čím kvalitnější ovšem tato opatření budou, tím vyšší lze získat podporu,“ říká Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti Vekra. Stačí ale zjednodušená dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu nezbytném k posouzení splnění podmínek programu. Pokud tedy plánujete o příspěvek z programu požádat, je dobré plán rekonstrukce konzultovat s příslušným energetickým specialistou.

Populární fotovoltaika

Teprve ve chvíli, kdy jste si jisti, že obálkou domu neuniká významné množství tepla, má smysl investovat do speciálních technologií zaměřených na úsporu energií. „U rodinných domů bývá populární klasická fotovoltaika. Na střechu stačí umístit 10 až 12 panelů, které pak napájí veškeré technologie v domě,“ uvádí Martina Kuchařová. V rámci snižování závislosti na plynu stojí za úvahu také zvláštní podpora pro instalaci tepelného čerpadla, které nahradí plynový kotel. Jsou tu však dvě podmínky: Dům musí být řádně zateplen a kotel starší než 20 let.

řízené větrání

Podporu můžete také získat na řízené větrání. Foto: Zehnder

Řízené větrání

V rámci NZÚ lze získat podporu také na řízené větrání s rekuperací tepla. „Snížit počáteční investici na pořízení systému řízeného větrání je možné jak u rekonstrukcí, tak i novostaveb. Při rekonstrukci lze žádat o podporu na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jeho příslušenství. Výše dotace 105 000 Kč, která automaticky zahrnuje 5 000 Kč na projektovou dokumentaci, je nově shodná jak na centrální, tak i decentrální řešení,“ informuje Ondřej Syřínek, obchodně technický zástupce pro komfortní větrání Zehnder. „Na celý pasivní dům lze od září v rámci dotačního programu Pasiv+ získat dokonce 535 000 Kč s automaticky zahrnutou částkou 35 000 Kč na projektovou dokumentaci. Tuto podporu lze získat na výstavbu nebo nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností a důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie. Všem zájemcům nabízíme bezplatné posouzení možnosti získání dotace. Při splnění parametrů nabízíme také pomoc dotaci vyřídit a podporu získat.“

Podmínkou je test

U instalací nového rekuperačního systému je jednou z podmínek pro získání dotace protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy, k čemuž slouží tzv. Blower door test (test vzduchotěsnosti stavby). Stejně tak je třeba jej provést při žádosti o dotaci na novostavbu. „Jde o zkušební metodu ke stanovení vzduchotěsnosti obálky domu. Do otvoru se osadí speciální ventilátor, kterým se uvnitř vytvoří podtlak, případně přetlak. Následně se pomocí anemometru (větroměru) zjišťuje, kudy do interiéru proudí vzduch, kde jsou netěsnosti nebo potenciálně riziková místa. Ta se musí utěsnit,“ vysvětluje Ing. Pavel Kašpar, manažer technického vývoje společnosti Vekra. Výsledkem testu je zjištění, kolikrát se v domě vymění objem vzduchu za jednu hodinu při tlakovém rozdílu 50 pascalů. Aby dům obstál jako pasivní, musí být výsledné číslo 0,6 nebo nižší. Znamená to, že vzduch v domě se během hodiny podtlaku či přetlaku vymění jen zhruba z poloviny – tedy že obálka stavby je skutečně vzduchotěsná.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Zehnder, Vekra, Isover, Schlieger

 

Datum vydání: 1. 11. 2023

Edit: