Nový život starého domu

Prvorepubliková vila je usazena v lůně zahrady. Její původní podoba se nijak nevymykala běžné stavitelské produkci té doby. O koupi u budoucích majitelů rozhodla romantická zahrada a vědomí, že dojde k razantní přestavbě zvenčí i zevnitř.

Jednopatrový dům s valbovou střechou byl postaven v letech 1929 – 1930 na Pardubicku. Po více než sedmdesáti le tech vstoupili do života vily noví majitelé a vtiskli celému objektu novou podobu.

 

DEVĚT MĚSÍCŮ

Rekonstrukce a dostavba vily zabrala stejný čas, jaký potřebuje ke zrození člověk. Budoucí uživatel Bohuslav Horák vnesl do vzhledu domu řád a dynamiku a povýšil původní stavitelskou práci na architekturu.

Pro vstupní frontu domu navrhl nové okenní konstrukce se zdůrazněnými vertikálami, které rytmicky člení prostor a odlehčují ho. Předstupující část zdiva čili rizalit na jižní frontě vily byl zakončen balkonem. Architekt balkon zrušil a protáhl rizalit až po střechu. Tady na něj navazuje jeden z nových stupňovitých vikýřů, které vnášejí světlo do dnes obytného podkroví. Měděné opláštění vikýřů koresponduje s novými okapy a dalšími měděnými detaily na domě, materiál se opakuje také u nové vstupní brány na pozemek. Celý dům dostal kompletně nový štuk s penetrací, aby byl chráněn před vodou. K hlavnímu vchodu do nově přistavěného zádveří vede pískovcové venkovní schodiště, zahradní cesty jsou vysypány přírodním kačírkem v barvě pískovce.

Alej s kulovitými korunami globozních javorů, v popředí zahradní lavice Season (2008).

UVNITŘ DOMU

Beze změn zůstal sklep. V celém domě došlo ke kompletní výměně interiérových dveří a oken, majitel je navrhl v retro stylu. Nové jsou všech ny vnitřní štukové omítky, nově jsou také položeny dubové parkety. Interiérem domu prostupuje schodišťová šachta s obdélnými vestibuly, kolem jsou vějířovitě rozloženy obytné místnosti. U kuchyně v přízemí byla vybourána příčka a dostavěla se komora, aby měla kuchyň nějaké zázemí. Kvůli symetrii ve fasádě domu bylo vybouráno staré a osazeno nové okno. Dominantou přízemí je původně samostatná jídelna, nyní propojená s halou. Do vzniklého vybouraného otvoru navrhl architekt Horák posuvné prosklené dveře v retro stylu. Krb v hlavním obytném prostoru také nezůstal ušetřen, čekala ho dostavba a zabudování krbové vložky, takže teď nejen zdobí, ale i vydatně hřeje. Do haly v prvním patře je vetknuto nové schodiště vedoucí do podkroví s ateliérem a kanceláří zároveň.

Dva propojené pokoje v prvním patře mohou sloužit jako uzavřená jednotka s vlastní koupelnou. V centrálním obývacím pokoji, z něhož se původně vycházelo na balkon, se protažením rizalitu zvětšil prostor a vznikl tu prosvětlený výklenek. Čtvrtý pokoj slouží dnes jako prostorná šatna. V jeho sousedství je k dispozici další koupelna, která byla původně malým prostorem s vloženým schodištěm na půdu. Obě koupelny na tomto podlaží také získaly nový design v retro stylu. A pak je tu podkroví, zcela nové obytné prostory. Osobitý charakter a příjemné světlo mu dodávají čtyři kaskádová okna, vložená osově symetricky do nové střechy směrem ke každé ze světových stran. Jsou zde vybudovány sádrokartonové příčky a podlahu, tak jako všude v domě, pokrývají dubové parkety.

JINAKOST PROSTORU

Vliv vyhraněné osobnosti je tady více než patrný. Architekt Horák si navrhl veškerý nábytek včetně svítidel. Jednotícím prvkem je retro styl, odpovídající době, v níž byl dům postaven. Mnohé solitéry byly vystavovány v zahraničí, například fi alová knihovna v jídelně, červené židle, lustry…

Kontrast bílých stěn, barevného autorského nábytku a vlastních abstraktních obrazů až překvapivě měkce harmonizuje celý prostor, příjemně působí patinovaný nábytek i plastické detaily na dveřích, sloupcích schodiště a další dekorativní momenty. Po opakujících se neosobních interiérech je velmi útěšné až konejšivé podívat se na osobitou a citlivou variantu současného bydlení.

Harmonický je i život v domě. Přízemí plní roli společenského centra a rodinného zázemí, v jídelně se při slavnostních příležitostech schází i dvanáct lidí. První patro tvoří klidovou zónu, v podkroví se pracuje a tvoří. Majitel se tu kromě designérské práce věnuje také hudbě, skládá písně pro vlastní kapelu… A pak je tu zahrada, ten původní impulz ke koupi celého objektu. Ze starého ovocného sadu se po komplexním zásahu stal park se smrky, jalovci a dalšími stále zelenými jehličnany. Dobře s nimi kontrastují listnaté stromy, převážně javory. Globózní formy javoru vracejí majitele a stvořitele domu i zahrady do dětských let, kdy alejí stejných stromů chodíval do školy a vyskakoval, aby se mohl dotknout javorových listů…


Akad. Arch. Bohuslav Horák

vystudoval pražskou VŠUP, obor architektura. Byl jedním ze zakládajících členů umělecké skupiny Atika (s J. Pelclem, J. Šustou, V. Cimburou a J. Javůrkem), známé podnětnými instalacemi a výtvory, které přiznávají v počátcích inspiraci českým barokem a kubismem. Atika reprezentuje avantgardní evropský design osmdesátých let, byla činná v letech 1987 – 1991. Bóďa Horák navrhuje sklo, porcelán, svítidla, nábytek, působí jako architekt. Zúčastnil se celé řady důležitých domácích i zahraničních výstav. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách a muzeích. Od roku 1993 trvale spolupracuje s německou fi rmou Anthologie Quartett a navrhuje pro ni kolekce svítidel a interiérových objektů.

Kontakt:
www.bodahorak.com
www.bandzone/thecompromise
www.anthologiequartett.de


O DOMĚ

„Šlo mi o to, abych původní stavitelství domu povýšil na architekturu, nechal jsem se inspirovat Gočárovými stavbami a snažil se pochopit dobu kolem roku 1929, kdy byl dům postaven. Vytvořením detailů v retro stylu (dveře, okna, obklady), hlavně vložením kaskádových oken ve střeše domu a v symetrickém rozložení půdního půdorysu, získal dům vertikální proporce, což se nejvíce projevilo na vzhledu severní a jižní fasády. Snažil jsem se o vyčištění dispozic domu, a tím i lepší funkčnost jeho provozu. Osovost a symetrie jsou patrné i v zahradním projektu.“
Bohuslav Horák


 

 

Vladimíra Storchová

Foto: Jaroslav Hejzlar

 

 

Edit: