Dvojdomek z mlýna na Křivoklátsku

Navštívili jsme zrekonstruovanou starou mlýnici, za kterou stojí ateliér DEBYT v čele s architektem Tomášem Petráškem.

Výchozí situací pro vlastní bydlení architekta byl již částečně zrekonstruovaný objekt bývalého vodního mlýna, prapůvodně papírny, nacházející se na území CHKO Křivoklátsko. Možnost zobytnění menší poloviny objektu byla podmíněna respektováním vnějšího charakteru dříve upravené části.

Samotná mlýnice funguje zevnitř v podstatě jako dvojdomek. Vnitřní svislá dělicí zeď, která byla až do přístavby ve 40. letech minulého století zdí štítovou, odděluje provoz nové bytové jednotky od té původní, která slouží k bydlení rodičů architektovy ženy. Z praktických důvodů jsou obě jednotky propojeny v suterénu a ve druhém podlaží, ale ne na úkor soukromí.

Hlavním záměrem bylo navázat na industriální charakter objektu, a to hlavně zachováním velkých otevřených prostor s původními trámovými stropy v každém patře. Jednotlivá podlaží plní funkci dětského pokoje se šatnou a koupelnou ve zvýšeném přízemí, obývacího pokoje s kuchyní v prvním patře a ložnice s pracovnou a koupelnou v podkroví. Ve sklepě je ateliér, sauna a technická místnost.

zrekonstruovaný mlýn na křivoklátsku

Foto: Václav Novák

zrekonstruovaný mlýn na křivoklátsku

Foto: Václav Novák

Prostor určený k rekonstrukci připomíná spíše věž než rodinný dům. Vzhledem k tomuto výraznému výškovému uspořádání tvoří zásadní jednotící prvek celého interiéru shora osvětlené schodiště. To je umístěno podél severní fasády domu a směrem zdola nahoru je stále prosvětlenější a více propojené s jednotlivými patry.

zrekonstruovaný mlýn na křivoklátsku

Foto: Václav Novák

Vizitka objektu

Užitná plocha: 219 m²
Obestavěný prostor: 1 014 m³ (nově rekonstruovaná část + sala terrena s terasou)
Autor: Ing. arch. Tomáš Petrášek
Zahradní architektura: Tomáš Petrášek, Simona Rühmkorf, Vráťa Brabenec
Dodavatel: místní řemeslníci, drobné firmy, svépomoc

mlýn na křivoklátsku

Původní stav mlýna. Foto: archiv ateliéru

Text: Vít Straňák
Foto: Václav Novák a archiv ateliéru

Datum vydání: 27. 12. 2023

Edit: