OK PLAN: Dost dobrá architektura

Když dnes mladí o něčem řeknou, že je to „dost dobrý“ nebo „fakt hustý“, buďte si jistí, že je to ta největší pochvala! A právě na takové hodnocení aspiruje už 25 let tvorba ateliéru OK PLAN ARCHITECTS.OK PLAN
Zkušený tým pod vedením architekta Luďka Rýznera se v kancelářích v Humpolci a Praze zabývá architekturou od drobných objektů přes rodinné domy až po velké komerční areály a komplexy. A co je hlavní: Tvůrce to stále baví!

Máme zkušenosti jak s interiéry, tak i s rozsáhlými urbanistickými celky. Pracujeme pro soukromé investory, tuzemské i nadnárodní společnosti působící v mnoha oborech. Naši klienti oceňují dlouholeté zkušenosti, znalost legislativy i všech navazujících procesů. A v neposlední řadě i osobní nasazení všech lidí v týmu OK PLANu,“ říká Luděk Rýzner, autor několika knih o architektuře a editor prestižní Ročenky české architektury z roku 2019. „Naše realizace jsou pravidelně publikovány v tuzemských i zahraničních médiích. To vše je pro nás potvrzením, že jdeme po správné cestě. Kvalitní architektura, porozumění klientovi i kontextu a soustavná práce… To jsou naše základní hodnoty. Nejen příštích dvacet let je budeme rozvíjet.
www.okplan.cz


Žluťák v Humpolci

Dnes dům září bílou barvou, nikoliv žlutou. Jedná se o rekonstrukci?
Ano. S požadavkem rekonstrukce nás oslovila klientka, která koupila 13 let starý rodinný dům pro sebe a svého syna. Po určité době užívání vyplynula na povrch řada nedostatků nemovitosti a klientka se na naše studio obrátila s dotazem, zda můžeme svízelnou situaci vyřešit. Dům i zahrada byly tvarově a dispozičně neuspořádané. Původní majitel byl náruživý kutil a dům stavěl svépomocí. Uvnitř i na zahradě jsme našli zastoupeno takřka vše, co se dá pořídit, avšak platilo zde zřejmé pořekadlo, že kvantita nemusí odrážet kvalitu a přidanou užitnou hodnotu. V domě vládl chaos. Jednotlivé místnosti byly vymalované všemi barvami duhy, na podlaze se střídala mozaika různých povrchů. Obytnému prostoru dominovaly nefunkční barový pult a krbová vložka s historizující obezdívkou, ale také dvě velká akvária. V podobném duchu zmatku a neutěšenosti se nesl i venkovní prostor.

Jak lze takový dům rekonstruovat?
Zpočátku jsme reálně zvažovali demolici objektu, ale v rámci finanční rozvahy se ukázalo, že to nebude cesta pro naši klientku. V dalším kroku jsme proto stanovili náklady, které je možno do domu investovat, aby přestavba stále dávala ekonomický smysl. Samotnou rekonstrukci jsme rozdělili na čtyři zásadní okruhy: energeticky úsporné technologie, venkovní hmotu a tvarosloví domu, sjednocení interiéru a zjednodušení vnitřní dispozice, a nakonec funkční uspořádání zahrady.

Estetické řešení prozradí snímky, proto se zeptám na úsporné technologie.
Původní dům konzumoval spoustu elektrické energie. Veškeré vytápění totiž zajišťoval elektrický přímotopný kotel a ohřev vody elektrický bojler. Vše jsme nahradili vzduchovým tepelným čerpadlem. Dále jsme zredukovali všechny energeticky náročné technologie – především bazén s jeho silně nehospodárným provozem. Bazén jsme odstranili také z důvodu extrémní spotřeby pitné vody.

A proč je dnes dům bílý včetně střechy?
Chtěli jsme celý objekt domu barevně sjednotit. Do bílého pláště jsme zahalili vše – včetně střechy, fasády a soklového zdiva. Světlou barvu jsme zvolili i proto, že se podkroví domu v létě přehřívá a bílá barva i doplnění tepelné izolace do mezistropu by mělo pomoci tento jev eliminovat. Rozhodně jsme se chtěli vyhnout použití splitové klimatizace, a to z energetických důvodů. Barevná jednotnost přispívá k celistvosti a zklidnění celkového dojmu, pomáhá spojit „rozhádané“ proporce domu.

Vizitka domu

Lokalita: Humpolec
Zastavěná plocha: dům 120 m2, garáž 60 m2
Plocha zahrady: 880 m2
Realizace: 2019–2020
Autoři projektu: OK PLAN ARCHITECTS
Zahradní architekt: Atelier Partero
Hlavní subdodavatelé: Humpolecká stavební (stavební část), Redok (nátěr střechy a fasády), Čadas (interiér), Landeco (zahradní část)

 


Rodinný dům v Lipnici

Přístavba rodinného domu na půdorysu původní stavby z 80. let slouží k rozšíření funkce rodinné rekreace. Je sourozencem a částečně i protipólem již dříve realizovaného domu (z roku 2013), který je celý jakoby obalen kůží z plechových šindelů. Stavba má viditelné rysy tradiční venkovské zástavby, které jsou reakcí na silného genia loci i na původní dům, který stavba nahradila. Na fasádě je hrubá bílá omítka citlivě kombinována s dřevěnými laťovými stínicími panely (ThermoWood) a antracitovými plechovými detaily (Prefalz). Uvnitř domu se výrazně uplatňuje dubové dřevo, které interiéru dává přívětivý nádech. Díky jedinečné poloze stavby ve svahu pod hradem Lipnice se z obytných místností otvírají neopakovatelné pohledy do malebného údolí.

Vizitka domu

Lokalita: Lipnice nad Sázavou
Zastavěná plocha: 119 m2
Užitná plocha: 218 m2
Realizace: 2019–2020
Autoři projektu: OK PLAN ARCHITECTS – Luděk Rýzner, spoluautor František Čekal
Dodavatel stavby: Brodská stavební

 


Otevřený městský byt

Byt se nachází v revitalizovaném skeletovém domě ze 70. let. Původně byla jednotka řešena jako 3 + 1, ale toto rozložení neodpovídalo současným potřebám rodiny. Díky sloupovému skeletu mohly být všechny vnitřní konstrukce vybourány a půdorys přizpůsoben. Cílem úprav bylo plochu bytu propojit, zejména funkčně, popřípadě alespoň opticky. Ze všech míst se uživatelům nabízejí dlouhé pohledové osy, které pro standardní typovou výstavbu nejsou obvyklé. Díky tomu vypadá interiér vzdušně a prostorně. Jediným uzavřeným pokojem zůstal ten dětský, zbytek je volnou obytnou zónou. Příčky byly nahrazeny plnými skříněmi a poloprůhlednou knihovnou. Ta tvoří dominantu celého interieru, černým rámem kontrastuje s jinak minimalistickým pozadím stěn a vestavěných skříní. Spojovacím prvkem je dřevěná dubová podlaha, která probíhá skrz všechny obytné místnosti.

Vizitka bytu

Lokalita: Praha 4
Užitná plocha: 73 m2
Realizace: svépomocí, 2017
Autoři projektu: OK PLAN ARCHITECTS – Jiří Vincenc, Marta Vincencová


 

Datum vydání: 1. 4. 2023

Edit: