Patnáct let s architekturou

9

Výtisky ročenky české architektury obsadily v knihovnách odborníků a laických příznivců během patnácti let jistě svoji vlastní čestnou polici. Výběru staveb 2012–2013 se ujal profesor Zdeněk Jiran. V publikaci představuje pětatřicet realizací, uspořádaných do pomyslných sedmnácti dvojic stavebních typů a jeden most na závěr, který symbolicky spojuje oba břehy – architekturu postavenou díky dotacím a architekturu financovanou ze soukromých peněz.

REKONSTRUKCE ROUBENKY V KUKLÍKU 
„Přívětivě roubené stavení se stodolou, přirozeně srostlé se svým malebným okolím, je výsledkem dlouhodobého houževnatého úsilí svého stavebníka a architekta. Jde o několikaletý příběh znovuvybudování původní roubenky z banálně přestavěné chalupy uprostřed Vysočiny metodou postupného nahrazování znehodnocených částí konstrukce novým dřevem, které je zpracování historickými tesařskými technikami. Soudobé hygienické zázemí a další atributy pohodlného životního stylu dneška byly citlivě vestavěny tak, aby dům nesl i do budoucna svou dochovanou použitelnou kvalitu. Máme tu následování hodný příklad systematické analytické rekonstrukce, dokládající přirozený vztah soukromého stavebníka k historickým hodnotám, byť jde „jen“ o rekreační bydlení.“ Autor: Pavel Rada – Rada architekti, náklady: 4,5 mil. Kč

1

2

 

ČESKÁ ARCHITEKTURA 2012-13
Ročenka, 216 stran, rok vydání 2014, český a anglický text, doporučená prodejní cena 600 Kč. Vydal Prostorarchitektura, interiér, design. www.prostor-ad.cz

3

RODINNÝ DŮM VE VAŇOVĚ
„Na místě původní chatky vyrostl na svahu labského údolí proti střekovskému hradu citlivě komponovaný malý rodinný dům. Skromná velkorysost, pochopení a dokonalé využití genia loci, střídání měřítka i přiměřeně zvolené stavební materiály daly vzniknout nádhernému obytnému prostoru s majestátním panoramatickým výhledem. Za užití velmi skromných výrazových prostředků bylo dosaženo unikátního a přitom živého a příjemně obytného výsledku.“
Autoři: Pavel Plánička, Bruno Panenka, Matěj Páral – 3+1 architekti Náklady: 3 mil. Kč

5

4

 

ATELIÉR A DŮM V LIBERCI 
„Dva montované bloky tvořící dohromady jeden dům jsou vyskládány jako varianta výtvarné kompozice z běžně vyráběných unifi kovaných dřevěných sendvičových panelů s vnitřní izolací. Panely jednotných rozměrů jsou použity jak na stěny a stropy, tak i na podlahu domu. Výtvarně-prostorová svěží kreace slouží k plnohodnotnému bydlení i práci, atrium mezi bloky je nedílnou součástí užívání domu. Promyšlený nápaditý přístup nízkonákladového obydlí vysokého architektonického účinku. Bydlení v zahradě, pohodlí, maximální užitek, jednoduchost, láce a krása hodné následování.“
Autoři: Petr Stolín, Alena Mičeková Náklady: 2, 2 mil. Kč

6

7

 

REKONSTRUKCE RESTAURACE V PRAZE 
„Je dobře, že se letos objevilo několik podobných realizací, které vracejí do života společensky žádoucí prostory maloobjemové gastronomie spojené s možností setkávání, především v malých obcích nebo příměstské zástavbě. Není nutné hledat v těchto adaptacích a drobných rekonstrukcích velkou architekturu, podstatné je vytvoření příjemného komunitního prostředí v nenáročné a sdělné formě. O to víc je důležité v těchto případech s architektem komunikovat. V Počernicích byly odkryty a vtipně využity zajímavé dochované hodnoty původního domu a novými zásahy byl interiéru udělen řád, krása a další smysl do budoucna. Rekonstrukce uvedla do maloměstského nevlídného prostředí svěží porci kultivovaných námětů pro setkávání lidí různých zájmů a věku spojené s gastronomickým zážitkem nebo občerstvením. Následováníhodný příklad iniciační role obnovy společenských a sousedských vztahů v příměstském prostředí.“
Autoři: Vít Čermák, Pietro Giuffrida, Pavel Čárský, Dalena Čermáková – Oresta Náklady: investorem neuvedeny

9

 

8

Datum vydání: 20. 5. 2015

Edit: