Péče o okna

Vyměnili jste stará okna za nová plastová? Pokud jste vybrali kvalitní, měla by vám sloužit ke spokojenosti. Ale přestože jsou často označována jako bezúdržbová, trochu se o ně starat musíme, aby nám dlouho a dobře sloužila.

A  nemyslíme tím jen to, že je samozřejmě třeba někdy umýt skla, ale musíme se postarat právě i o plastové rámy.

Ihned očistit

Přestože je povrch z  plastových profilů chráněn proti poškození vápnem a cementem, je nutné znečištění maltou a jinými materiály co nejdříve odstranit. Ale pozor, velmi opatrně. Nikdy je z rámů násilně neseškrabujte, ale co nejvíce rozmočte vodou, nejlépe s trochou mycího prostředku. A dbejte přitom na to, aby se nečistoty nedostaly do oblasti kování, těsnění a odvodňovacích drážek. Jestliže tam již nějaké vnikly, opět je šetrně odstraňte. Dostane-li se například malta do kování, může okna zablokovat nebo může narušit funkčnost těsnění. Po očištění sejměte ochrannou fólii. S jejím odstraněním neotálejte v domnění, že okna bude dál chránit. Pokud ji ponecháte na rámu déle, může se stát, že půjde těžko dolů, zvlášť tam, kde na ni svítilo slunce.

1

Pravidelně omývat

Povrch plastových oken je velmi hladký, proto je lze velmi snadno a rychle čistit. Přece jen na nich ulpí nějaké nečistoty z  ovzduší či ohmatáním. Odstraňte je jednoduše omytím profilů, pro které použijte vodní roztoky v domácnosti běžně používaných saponátů. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem písku, drátěnku, chemikálie a rozpouštědla jako aceton, benzin, trichloretylen a podobně. Narušují povrch rámů, které ztrácejí v lepším případě lesk, v horším případě dojde k naleptání jejich povrchu. Ideální je použít čisticí prostředek speciálně na rámy oken určený, většinou ho nabízejí firmy, které okna vyrábějí.

2

Energetická bilance oken OKNOTHERM z profilu VEKA Alphaline 90 MD se třemi těsněními dosahuje při použití speciálních izolačních vložek Uw = 0,76 W/m2K. K vyššímu tepelnému komfortu přispívá jedinečný podkladový profil ze 100% voděodolného polyurethanu, který má oproti dřevu o 45 % lepší tepelné vlastnosti.

I ostatní součásti

Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte a případně vyčistěte odvodňovací kanálky, aby mohla voda volně odtékat. Jednou za rok promažte kování, stačí několik kapek silikonového oleje, třeba do  šicích strojů. Kam kápnout bývá označeno symbolem kapky přímo na  kování. Silikonový olej použijte i k ošetření těsnicích gum na křídle a rámu okna. Přezkoušejte funkčnost kování, proveďte kontrolu úchytných šroubů, v případě potřeby nechte kování odborně seřídit. Není toho mnoho, že? Ale vyplatí se i na to málo nezapomínat.

Více informací se nachází v dubnovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Foto: archiv firem a Shutterstock

Datum vydání: 21. 5. 2017

Edit: